• 19/05/2024

AZ Sint-Maarten en ’t moNUment inloophuis werken samen rond personen met dementie

MECHELEN – Dankzij een constructieve samenwerking tussen ’t moNUment inloophuis dementie en het AZ Sint-Maarten, kunnen meer mantelzorgers bereikt worden om hen te begeleiden in het beter ondersteunen van personen met dementie. Dat personen met dementie langer zelfstandig kunnen wonen, in de eigen vertrouwde omgeving, is hier het doel. Op deze manier verbreedt het dementievriendelijk beleid van de stad Mechelen, met aandacht voor de noden en behoeften van zowel mantelzorgers als personen met dementie.

Rina Rabau Nkandu (Voor Mechelen), schepen voor senioren: ‘In het algemeen woont bijna 70 procent van alle mensen met dementie thuis. Vaak zijn zij alleen, of krijgen ze nog begeleiding van een mantelzorger. Het is cruciaal om deze eerste zorg structureel te ondersteunen, opdat personen met dementie zo lang mogelijk in de eigen vertrouwde omgeving kunnen blijven, wat sterk bevorderlijk is voor hun levensgeluk. Maar mantelzorgers zitten vaak met prangende vragen, hoe zorg je namelijk voor een persoon met dementie? En hoe draag je zorg voor jezelf? Vanuit dementievriendelijke stad Mechelen willen we zoveel mogelijk mantelzorgers en personen met dementie ontzorgen en ondersteunen, daarom verbreden wij ons aanbod via de samenwerking met het ziekenhuis.’

Sinds 2016 loopt in Mechelen het psycho-educatiepakket ‘Dementie en nu’ om mantelzorgers vaardigheden aan te leren in het omgaan met personen met dementie. Deze opleiding kan een belangrijke bijdrage leveren in de opdracht om personen met dementie langer zelfstandig te kunnen laten wonen, met behoud van kwaliteit van leven. Ook de mantelzorger zelf verschijnt in beeld, deze krijgt ook verdere mentale ondersteuning, en wordt versterkt op het in balans brengen van draagkracht en draaglast. Het is ook belangrijk om aandacht te hebben over de eigen gevoelens en gedachten, om beter met de zorgbelasting om te kunnen gaan.

In 2024 zal ook het AZ Sint Maarten ziekenhuis dit pakket aanbieden om zo de drempel te verlagen en nog meer mantelzorgers te bereiken. Van bij de start van het inloophuis dementie liep er al een nauwe samenwerking met een werkgroep van het ziekenhuis, waar geriaters, neurologen, huisartsen, sociale dienst en het regionaal expertisecentrum dementie betrokken zijn. In overleg worden de noden en behoeften van de mantelzorgers en personen met dementie beter in kaart gebracht, waarbij wordt gestreefd naar een naadloze doorstroming van huisarts naar specialist. Een constructieve samenwerking leidt tot kwalitatieve resultaten, waar de mantelzorger en de persoon met dementie centraal staan.

Nkandu: ‘De kans is één op vijf dat een persoon een vorm van dementie ontwikkelt, en die stijgt naar één vierde boven de tachtig, tot zelfs 40 procent boven de 90. Deze cijfers, samen genomen met de maatschappelijke trend naar vergrijzing, schetst de noodzaak om als stad actie te nemen. Deze unieke samenwerking, van eerstelijnszorg, het ziekenhuis en toegankelijke inloophuizen, zet in op zorg en bewustmaking, opdat we personen met dementie zo kwalitatief mogelijk kunnen ondersteunen. Met deze verbreding spelen we een pioniersrol in Vlaanderen, een aanpak waarbij we inzetten op het bereiken van een brede groep mantelzorgers, om hen zo optimaal mogelijk te ondersteunen.’

Dit jaar kreeg het inloophuis 888 bezoekers over de vloer, vanuit groot regio Mechelen, maar ook vanuit andere steden. Ze vinden een plaats waar ze terecht kunnen bij lotgenoten, met ondersteuning op maat. Het psycho-educatie pakket is één onderdeel van de werking van het inloophuis. Het pakket wordt vanaf 2024 tweemaal per jaar aangeboden, in het voorjaar in ’t moNument inloophuis dementie van 18.30 uur tot 21 uur en in het najaar in het AZ Sint Maarten van 13.30 uur tot 16 uur. De sessies voor 2023 eindigen vandaag. Het zijn een tiental sessies per pakket, afhankelijk van de noden en behoeften van de groep. Ze starten weer op dinsdagavond 16 april 2024 en donderdagnamiddag 17 oktober. Emiel, die onlangs de diagnose ‘dementie’ kreeg, getuigde dat hij vooral voor zijn echtgenote Jenny de bijeenkomsten bijwoont. ‘Ik ben mij er van bewust dat op termijn ons Jenny alle nodige steun kan gebruiken en daarom sta ik haar nu bij zolang ik dit nog kan en moedig iedereen aan hetzelfde te doen.’

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten