• 18/07/2024

AZ Monica krijgt kwaliteitslabel, onderzoeksproject naar rol van biodiversiteit

DEURNE – Vanmiddag werd bekendgemaakt dat het AZ Monica na een grondige doorlichting het internationale Qmentum-Global- kwaliteitslabel heeft behaald, waarmee het kan aantonen dat het veilige en kwaliteitsvolle zorg verleent vanuit een patiëntgerichte benadering. Ondanks de extra druk op de gezondheidszorg sinds de coronacrisis, het tekort aan personeel en de stijgende energiekosten, bevestigt de accreditatie dat het ziekenhuis hier blijvend in slaagt.

Om blinde vlekken in het kwaliteitssysteem te identificeren en ervoor te zorgen dat de organisatie continu verbetert, laat het AZ Monica zich regelmatig toetsen door een onafhankelijke externe partij. In december 2022 bezocht een team van auditoren van Qualicor Europe alle afdelingen in het ziekenhuis. Ze gingen in gesprek met medewerkers, artsen, patiënten en familieleden. Niet enkel de veilige zorg, maar ook de cultuur van continu verbeteren werd onder de loep genomen.

Concreet betekent het Qmentum Global-kwaliteitslabel dat de patiënt terechtkomt in een ziekenhuis waar kwaliteit en patiëntveiligheid gewaarborgd zijn, de patiënt centraal staat en waar voortdurend wordt gewerkt om zorg te verbeteren. Het label wordt toegekend voor een periode van vijf jaar. Het kwaliteitslabel geldt bovendien als een bewijs dat alle aan het ziekenhuis verbonden diensten een zeer goede kwaliteit leveren.

Afgevaardigd bestuurder Geert Smits: ‘Kwaliteit en patiëntveiligheid zien we niet als een aparte opdracht, maar zit ingebed in onze operationele processen en maakt deel uit van wat we elke dag doen. Ik ben enorm trots op dit bijzonder sterk resultaat. Deze ziekenhuisbrede erkenning weerspiegelt de dagelijkse inzet van alle medewerkers in alle departementen. We mochten van de auditoren heel wat fijne complimenten in ontvangst nemen, waaronder een pluim voor onze warme zorg, onze open en transparante organisatie, alsook de vele mooie initiatieven van onze medewerkers. Uiteraard blijven we permanent stappen ondernemen om ons verder te verbeteren om te kunnen blijven inspelen op de behoeften en noden van onze patiënten.’

De biodiversiteit in onze omgeving en in de wereld beïnvloedt bijna elk aspect van ons leven: van het water dat we drinken, over het voedsel dat we eten tot de gezondheid waarover we beschikken. Met het nieuwe onderzoeksproject BIONEXT willen wetenschappers van onder meer de Universiteit Antwerpen ervoor zorgen dat natuur en biodiversiteit aan de basis liggen van de keuzes die door beleidsmakers worden gemaakt.

Professor Hans Keune van de leerstoel Zorg en Natuurlijke leefomgeving van UAntwerpen Campus Drie Eiken in Wilrijk, die het project mee coördineert: ‘Het is belangrijk stil te staan bij de rol van biodiversiteit in onze dagelijkse keuzes. We dienen de biodiversiteit en de levensnoodzakelijke voordelen ervan beter te beschermen. Met BIONEXT werken we de komende vier jaar aan duurzame maatregelen om de band tussen onze leefwereld en de biodiversiteit te onderstrepen.’

Het onderzoeksproject wil de opgedane kennis integreren bij de brede bevolking en ze op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar maken. Keune: ‘We willen illustreren hoe verschillende organisaties en sectoren moeten samenwerken om op een duurzame manier, in harmonie met de natuur, te leven. Wanneer er beleid wordt ontworpen, dient de bescherming van de biodiversiteit in acht te worden genomen. Op die manier kunnen in meerdere sectoren win-wins worden gerealiseerd en worden onbedoelde gevolgen van een verlies aan biodiversiteit beperkt.’ BIONEXT wordt gefinancierd door het EU onderzoek en innovatieprogramma Horizon Europe en UK Research and Innovation (UKRI). (EM / Foto Power PR)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten