• 20/06/2024

AZ Monica bouwt nieuwe vleugel met 12 operatiekamers voor orthopedie

ANTWERPEN – Vanmiddag kreeg onder meer Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid, tekst en uitleg bij het nieuwe gebouw van campus Antwerpen van het AZ Monica, gelegen aan het Harmoniepark. Naar verwachting opent de nieuwe ziekenhuisvleugel in 2023. Het wordt een ‘Focused Clinic’ voor orthopedie. Focusklinieken zijn gespecialiseerd in veel voorkomende ingrepen. AZ Monica wordt de eerste focuskliniek in ons land.

Afgevaardigd bestuurder Geert Smits: ‘Wij blijven innoveren ten behoeve van onze patiënten. Daarom hebben we al eerder beslist om onze campussen in Deurne en hier te behouden en een eigen gezicht te geven. Geriatrie en acute psychiatrische zorg (PAAS) bijvoorbeeld zullen gecentraliseerd worden in Deurne. Op spoed kennen we een toename van het aantal patiënten met tien procent als we het vergelijken met de periode van voor corona. Dat toont aan dat wij toonaangevend zijn. Met deze bouw zetten we een belangrijke stap voor de organisatie van de ‘focused clinics’ op de campus in Antwerpen, waar we voor onze patiënten zullen inzetten op kwaliteit en beleving. Campus Antwerpen zal in de toekomst nog meer focussen op laag-variabele ingrepen voor de disciplines orthopedie, mond-, kaak- en aangezichtschirurgie en pijnbehandeling.’

‘In deze medische disciplines heeft het AZ Monica de ambitie om tot de top van Europa te behoren. De nieuwe ziekenhuisvleugel zal onder meer plaats bieden aan een parking (op de kelderverdieping), een aula, twaalf nieuwe operatiezalen, een vernieuwd en ruim onthaal, een stille ruimte, een technische verdieping en een cafetaria. Daarnaast blijft de campus een afsprakenziekenhuis waar patiënten terechtkunnen voor een (vervolg)consultatie voor allerhande medische disciplines. Ook de gehospitaliseerde en ambulante revalidatiepatiënten worden in campus Antwerpen omringd met de beste zorg. De OK’s gaan een connectie hebben met het dagziekenhuis. In augustus/september moet de bouwwerf wind- en waterdicht zijn. Ook in augustus wordt de verbinding aangelegd tussen het oude en het nieuwe gedeelte. We hopen de eerste patiënten hier op te vangen halfweg 2023. Alle pathologieën kunnen in onze ziekenhuizen behandeld worden behalve de tertiaire, waarvoor we samenwerken met UZA.’

Dr. Olivier Verborght, diensthoofd orthopedie: ‘We moeten kijken welke noden de patiënt heeft en hoe we daar in de toekomst aan kunnen voldoen. Op onze afdeling zijn momenteel 80 procent van de opnames gepland, de overige twintig procent zijn ambulante ingrepen. We zitten nu aan 12 000 chirurgische ingrepen per jaar. Het is de bedoeling om dit op termijn uit te breiden met 30 procent. Alle geplande ingrepen op orthopedie zullen hier plaatsvinden. In Deurne blijft wel een team beschikbaar voor acute operaties.’

Beke: ‘Centralisatie komt vandaag overal naar voor maar schrikt nog af. Het is een zoektocht om de patiënt de beste zorg te verlenen én om een goed arbeidskader te creëren. Zorg en Welzijn staan de komende jaren voor enorme uitdagingen. Zij staan echter niet alleen. Denk maar aan de bagagedragers in de luchthaven, zoals ze dit weekend op Schiphol hebben mogen ondervinden. In 1990 was het de verhouding van het aantal ligdagen op acute en chronische zorg er één van zes op één. Nu is dat één op twee. Het is duidelijk dat het belang van daghospitalisatie alsmaar toeneemt. Een samenwerking tussen ziekenhuizen is niet evident in een complex land als het onze. De infrastructuur is een Vlaamse bevoegdheid, de exploitatie federaal. Dat maakt het er niet gemakkelijker op.’

Edwin MARIËN

Simulatie: Power PR

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten