• 20/06/2024

AWV maakt gemeente Kontich verkeersveilig (maar niet voor 2030)

KONTICH – Het Agentschap Wegen en Verkeer is een doorn in het oog van menige stad, gemeente of district. De wereldvreemde mannen en vrouwen van het AWV regeren vanuit hun ivoren toren. Dat ondervonden ze ook in Kontich waar ze als antwoord op hun vraag ‘wanneer wordt het oprittencomplex van de E19 wordt aangepakt’ ‘binnen tien jaar’ als antwoord kregen.’

Het was gemeenteraadslid Marc Van den Brande (CD&V) die tijdens de gemeenteraad een mondelinge vraag stelde over de verkeersveiligheid in de gemeente. In vergelijking met 2019 is het aantal verkeersongevallen vorig jaar afgenomen – uiteraard mede door corona – maar toch noteerde Hekla nog 196 ongevallen met stoffelijke schade en 75 met gewonden. Dat is bijzonder veel indien we het vergelijken met de andere gemeenten uit onze politiezone: Aartselaar (43), Edegem (54), Hove (15) en Lint (6). Bovendien kent ons grondgebied drie zwarte verkeerspunten. Ik vraag me af of de gemeente hier iets aan kan doen.’

Willem Wevers (N-VA, zie foto), schepen van mobiliteit, wees erop dat het telkens over gewestwegen gaat waarbij de gemeente alleen maar advies  kan leveren. ‘Vooreerst wil ik wel even benadrukken dat ons grondgebied de helft van de zone Hekla bestrijkt en dat wij een hoge scholenconcentratie kennen. De situatie aan de site Gonthier, aan het kruispunt van de Antwerpsesteenweg en de N1, zal verbeteren wanneer de Koningin Astridlaan wordt heraangelegd en er een fietspad komt aan de beide zijden van de straat. AWV wil er geen conflictvrij kruispunt (auto’s en fietsers hebben tegelijkertijd groen nu) van maken omdat dit de vlotte doorstroming van het verkeer in gedrang zou brengen.’

‘Toen wij een vergunning afleverden voor het bedrijventerrein Gate 7 aan het kruispunt Prins Boudewijnlaan – Villermontlaan hebben wij duidelijk gestipuleerd dat er verkeerslichten moeten komen. Het AWV gaat dit uitvoeren en er komen afslagstroken maar omdat hiervoor een stuk van de middenberm dient te worden verwijderd diende AWV hiervoor een vergunning aan te vragen. Dat proces liep heel veel vertraging op maar de lichten komen er dit jaar nog. Het grootste probleem is het oprittencomplex van de E19. ‘Uiteraard zijn wij vragende partij om dit heraan te leggen maar AWV wil hierover pas spreken nadat de Expresweg is doorgetrokken tot aan de Boomsesteenweg. We moeten dus nog tien jaar geduld hebben, in het beste geval acht.’

Een oude vos verliest zijn streken niet. Dat bleek tijdens de stemming in verband met de subsidiereglementen ter promotie van fair trade en educatieve, sensibiliserende initiatieven in het kader van het mondiaal beleid. Alle partijen, op Vlaams Belang, na, keurden dit goed. Walter Claes: ‘Wij kunnen moeilijk goedkeuring geven voor het financieel ondersteunen van lezingen waarin men komt uitleggen dat de boze blanke Europese man de schuld heeft voor alles wat verkeerd loopt in de wereld.’ Tijdens de raad voor maatschappelijk welzijn onthield dezelfde partij zich bij de goedkeuring voor het inhuren van drie woningen die – zoals het Vlaams decreet het voorschrijft – dienen voor het onderbrengen van asielzoekers. ‘Schandalig dat Vlaanderen geld steekt in deze gelukszoekers die duizenden kilometers afleggen om naar ons landje van melk en honing te komen.’ De andere gemeenteraadsleden zwegen. Soms is dat een zeer goed idee.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten