• 23/06/2024

Auto’s geweerd in Hockeyweg Lier, Krakkenkamp in gemeente Kontich

LIER – De provincie Antwerpen, Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer voeren de komende jaren infrastructurele werken uit in de driehoek Antwerpsesteenweg (N10)-Ring (R16) en Tuinweg. Bedoeling is om de mobiliteit in dit gebied te verbeteren.

Na de aanleg van de fietsostrade F11 Antwerpen-Lier tussen Deurne en Boechout startte de provincie Antwerpen met de verdere realisatie van deze fietsostrade op grondgebied Lier. De fietstunnel onder de Ring van Lier en de herinrichting aan de noordzijde van het station zijn al gerealiseerd. De werken aan de fietsbrug over de sporenbundel zijn volop aan de gang.

Bert Wollants (N-VA), schepen van mobiliteit: ‘De Hockeyweg maakt deel uit van de fietsostrade F11 en zal in de toekomst duizenden fietsers per dag ontvangen. Uit tellingen blijkt dat nu ook al heel veel fietsers van deze weg gebruik maken, maar dat er evenzeer veel doorgaand gemotoriseerd verkeer voorkomt. Deze landelijke weg is echter niet bedoeld als ontsluitingsweg of verbindingsweg voor gemotoriseerd vervoer. Wagens rijden soms heel snel op dit traject wat een reëel en precair verkeersveiligheidsprobleem vormt voor de tragere weggebruikers.’

‘Om de veiligheid van de fietsers te garanderen, besloten de gemeente Boechout, de stad Lier en de provincie Antwerpen dat het noodzakelijk is om het doorgaand gemotoriseerd verkeer op de Hockeyweg te weren. Van zodra de fietsostrade richting Lier klaar is, zal wellicht het fietsverkeer op deze route nog sterk toenemen. Om de veiligheid van de fietsers te garanderen is nu ingrijpen noodzakelijk. Buurtbewoners kregen uitleg bij deze plannen tijdens een infomoment op 23 juni. Tijdens dit infomoment gaven de verschillende partners een korte toelichting over hun voornemen en de stand van zaken met betrekking tot hun project.  De aanpassingswerken gebeuren in de loop van augustus. De verkeersmaatregelen gaan begin september in.’

Onder de naam ‘Krakkenkamp – in ieder kind zit een krak’ organiseert lokaal bestuur Kontich voor het tweede jaar op rij een zomerschool. Deze vindt plaats van maandag 2 tot vrijdag 13 augustus en van maandag 16 tot vrijdag 27 augustus. Een 50-tal leerlingen, verdeeld in kleine groepjes en over twee locaties, worden onderwezen zodat ze met een positief gevoel aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. Per dag wordt een halve dag gewerkt rond onderwijsdoelen, verzorgd door leerkrachten en pedagogen, en een halve dag wordt gewijd aan educatieve spelvormen, in samenwerking met de vrijetijdsdienst.

Burgemeester Bart Seldeslachts (N-VA, zie foto): ‘Om de scholen te ondersteunen en te ontlasten neemt het lokaal bestuur de organisatie op zich. Het Krakkenkamp is gericht op leerlingen van het basisonderwijs met een leerachterstand. De scholen hebben aangegeven welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Deelname is gratis en niet verplicht, maar moedigen we wel sterk aan.’

Voor de beide periodes zoekt men nog twee educatieve begeleiders en twee animatoren. Wil jij mee je schouders zetten om in kleine groepjes van maximaal tien leerlingen extra kansen te geven? Neem dan contact op met het krakkenkamp@kontich.be . (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten