• 20/06/2024

AROP uit Wilrijk produceert nieuwe productielijn met steun van de stad

WILRIJK –  De stad Antwerpen steunt via een toelagereglement innovatieve projecten die werkgelegenheid creëren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo gaat maatwerkbedrijf AROP een productielijn voor één van zijn klanten zodanig ontwikkelen dat minstens vijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt er meerdere jaren kunnen worden tewerkgesteld. AROP is het eerste bedrijf dat financiële steun krijgt van de stad Antwerpen om hun werkvloer met dit doel aan te passen.

Het toelagereglement ‘Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ kadert in de stedelijke ambitie om sociaal ondernemerschap te versterken. Elk Antwerps bedrijf kan een innovatief project indienen dat werkgelegenheid creëert voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Na goedkeuring van het dossier kent de stad financiële steun toe.

Als maatwerkbedrijf biedt AROP vzw arbeidskansen voor mensen met beperkingen en kansengroepen. Het in de Wilrijkse Dynamicalaan gevestigde bedrijf profileert zich als innovatieve en technologische partner van de lokale industrie. Als dusdanig werkt het al verscheidene jaren voor Rizla, ‘s werelds grootste producent van vloeipapier voor sigaretten (‘vloeitjes’). In opdracht van deze klant maakt en verpakt het maatwerkbedrijf producten voor specifieke markten. Hierdoor kan het bedrijf zich op zijn kernactiviteiten concentreren.

Eerder dit jaar kreeg AROP van zijn klant de kans om papieren filtertips ter versteviging van sigaretten te ontwikkelen en te produceren. Op basis van grondig marktonderzoek, een financieel plan en technologische inzichten en ontwikkelingen, zal het maatwerkbedrijf tegen eind maart 2021 daarvoor een nieuwe productielijn ontwikkelen en testen. De nieuwe lijn zal minstens drie jaar werk bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, a rato van vijf tot acht voltijdse equivalenten. Een innovatieteam met werknemers van het maatwerkbedrijf zal hiervoor de basisproductie van de filtertips opsplitsen in deelprocessen, en technologie aanwenden om complexe werktaken te ondersteunen. Ook aan opleidingen wordt in het project de nodige aandacht besteed.

Olivier Janssens, directeur van AROP: ‘Door deze nieuwe productielijn met stedelijke steun te ontwikkelen, slaan we twee vliegen in één klap. We bieden een oplossing op maat van onze klant en creëren tezelfdertijd werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de reguliere arbeidsmarkt.’ Tom Meeuws (sp.a), schepen voor sociale economie: ‘Het is zeker vandaag een grote uitdaging om kwetsbare werkzoekenden naar duurzaam werk te begeleiden. Voor velen lijkt de afstand tot de arbeidsmarkt zeer groot. Onze stad kan het zich niet permitteren hen links te laten liggen. De samenwerking met AROP toont hun potentieel, ik hoop dat heel wat bedrijven dit voorbeeld volgen.’

Het toelagereglement ‘Nieuwe werkvloeren voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ werd op de gemeenteraad van 28 september goedgekeurd. Projecten dienen uiterlijk tegen eind juni 2023 te zijn uitgevoerd. Meer info op https://www.ondernemeninantwerpen.be/nieuws/digitale-checklist-cobots-andere-innovaties-stad-antwerpen-maakt-%E2%82%AC825000-vrij-om-bedrijven-en.Bedrijven die interesse hebben, kunnen zich via work@antwerpen.be aanmelden voor een webinar hierover die begin 2021 zal plaatsvinden. (EM / Op de foto Het innovatieteam en medewerkers van AROP bij de proefopstelling van de productielijn voor filtertips. – Foto Arop)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten