• 21/06/2024

Arendonk en Olen wijzigen niets aan hun grootste investeringsplannen

ARENDONK – Dat het leven steeds duurder wordt, kan iedereen beamen. Ook lokaal bestuur Arendonk ervaart almaar stijgende energie- en personeelskosten, maar grijpt dit als een kans om de interne werking terug scherp te stellen. De aanpassingen die het bestuur daarvoor inplant situeren zich in drie belangrijke speerpunten: het op orde stellen van de budgetten interne werking, het bijsturen van de investeringen en het creëren van extra beleidsruimte om de hoge energiekosten het hoofd te bieden.

Kenny Viskens (N-VA), schepen van financiën: ‘Doorheen de huidige legislatuur vond er een evolutie plaats van een ambitieus investeringsplan van 50,4 miljoen euro naar 41,7 miljoen euro. Naast een aantal kleinere investeringen, blijven wij werk maken van de drie grootste investeringen, namelijk de vernieuwing van schoolgebouwen van gemeentelijke basisscholen Sint-Jan en Voorheide en de bouw van de nieuwe sporthal. Overige investeringen werden gewijzigd qua timing of zullen deze legislatuur niet uitgevoerd worden.’

Er werd extra investeringsruimte gecreëerd om meer te kunnen inzetten op zonnepanelen en isolatie, zodat de energiekosten van het lokaal bestuur kunnen gedrukt worden. Viskens: ‘Daarnaast staan er drie nieuwe investeringsprojecten op de planning die al op korte termijn zullen bijdragen aan een duurzamere leefomgeving: een waterbuffer en speelzone in De Vloed, de vrijwaring van overstromingsgevoelig gebied op de site van het gemeenschapsonderwijs in De Maaskens en de herbestemming en inrichting van het woonuitbreidingsgebied Wampe Velden.’

Lokaal bestuur Arendonk heeft de eerder voorziene budgetten onder de loep genomen. Viskens: ‘Door een aantal ingrepen op vlak van energiebesparende maatregelen, kostenreductie en optimalisatie van de uitgaven kunnen de kosten verminderd worden, zonder dat daarmee aan de gemeentelijke dienstverlening geraakt wordt. Er werd daarnaast een beperkte aanpassing doorgevoerd aan inkomstenzijde volgens het principe ‘de vervuiler en verbruiker betaalt’. De belangrijkste aanpassing in dat kader is de verhoging van de gemeentelijke saneringsbijdrage. Ondanks deze verhoging blijft Arendonk bij de laagste uit de regio.’

In Olen wijzigt er niets aan het meerjarenplan. Burgemeester Seppe Bouquillon (CD&V): ‘We hebben gewikt en gewogen en zijn erin geslaagd het huidige meerjarenplan te behouden zonder ons financieel uit balans te brengen en onze ambities uit het oog te verliezen.’

‘Deze beslissing is gebaseerd op het feit dat dienstverlening voor onze inwoners cruciaal is. Alle projecten – van heraanleg Olen-Centrum (zie simulatie), steun voor verenigingen, tot de bouw van het nieuw administratief centrum – gaan gewoon door mits spreiding van de investeringen over meerdere jaren. Er komt geen belastingverhoging voor onze inwoners en we snoeien niet in gemeentepersoneel waardoor onze hulp- en dienstverlening te allen tijde gegarandeerd blijft. We zijn blij dat we er zelfs nu in slagen om dicht bij onze inwoners te kunnen blijven staan. Is het niet fysiek dan wel online via onze vernieuwde website, want ook daar kunnen onze inwoners snel de nodige aktes en attesten opvragen.’ Het meerjarenplan raadpleeg je via https://www.olen.be/meerjarenplan.  (EM / Afbeelding Gemeente Olen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten