• 14/06/2024

Arenawijk wordt autoluw, groen en krijgt zones voor sport, spel en ontmoeten

DEURNE – Het Antwerpse college heeft het schetsontwerp voor het openbaar domein in de Arenawijk in Deurne-Zuid goedgekeurd. De stad zal de wijk ontharden en vergroenen, en er een betere wateropvang en -opslag installeren. De Arenahal wordt terug het centrale element van de wijk, aan de voorzijde ervan komt een groot driehoekig plein voor sport, ontmoeting en activiteiten. Bewonersparkeren gaat maximaal ondergronds.

Het schetsontwerp voor het openbaar domein, opgemaakt door CLUSTER landschap & stedenbouw uit Antwerpen en Infrabo uit Westerlo, in samenwerking met Water-link en Aquafin, trekt voluit de kaart van een groene wijk. De nieuw aan te planten bomen komen voornamelijk aan de voorzijde van de Arenahal, en zorgen voor schaduw en geluidsbuffering. Verder zijn er veel nieuwe voorzien aan de drie bezoekersparkings langs de randen van de wijk, ter vergroening en verkoeling. Ook aan het centrale plein van de nieuwe woonontwikkelingen komen nieuwe bomen. De precieze aantallen en soorten bomen en hun inplanting wordt nog verder uitgewerkt in het voorontwerp van het openbaar domein.

De losstaande torentjes in de wijk krijgen een uniforme groene rand. Ruim genoeg om als buffergroen te functioneren en tegelijkertijd compact genoeg om de omliggende ruimte aansluiting te laten vinden met de rest van de publieke ruimte. Een nieuw systeem zet maximaal in op infiltratie en buffering van hemelwater. Door de wegen en parkeerplaatsen te reorganiseren, onthardt de stad een groot deel van de Arenawijk. Zo maakt ze de wijk waterdoorlatend, waardoor ze klimaatrobuuster wordt. Na de heraanleg zal de wijk veertien procent minder verharding tellen. De stad integreert meerdere open wadi’s in het openbaar domein, en legt een infiltratieriolering aan. Die voert water vertraagd af en laat het infiltreren in de ondergrond.

De Arenahal wordt niet alleen qua oriëntatie maar ook qua beleving en ontmoeting terug het centrale element van de wijk. Door aan de achterzijde het grondniveau tegen het fort op te hogen, zal dat niet langer verscholen liggen in een kom. De zone rond het fort wordt zo het hoogste punt van de site met een goed overzicht over de Arenaweide. De bijzondere landschappelijke kwaliteiten en open zichten van de Arenaweide blijven maximaal behouden. Er wordt een langgerekte wadi aangelegd die refereert naar het historische grondplan van het fort.

Aan de voorzijde van de Arenahal, aansluitend op het huidige basketbalveld, komt een groot driehoekig plein voor sport, ontmoeting, activiteiten en evenementen. Er komt opnieuw een basketbalveld en bijkomend een verdiept voetbalveld. Hier komen ook extra bomen. De bovengrondse parkeerplaatsen worden gegroepeerd in één parking langs de Muggenberglei die zo groen mogelijk wordt ontworpen. Kleinschalige evenementen en bestaande activiteiten zoals de markt en het mobiele containerpark kunnen daarop blijven plaatsvinden. Er komen drie speeltuinen in de wijk: de huidige voor kinderen tot zes jaar wordt vervangen door twee nieuwe, en de huidige voor kinderen tussen zes en twaalf jaar (rondom de Arenahal) wordt uitgebreid. Er komen ook twee hondenweides in de wijk.

De Arenawijk wordt een autoluwe wijk. De stad reorganiseert het autoverkeer en de parkeerinfrastructuur. Doorgaand verkeer wordt beperkt tot hulpdiensten, laden en lossen en verhuisbewegingen. Het afvalbeheer wordt gedaan met sorteerstraten. De bovengrondse parkeerplaatsen verdwijnen. Bewonersparkeren gebeurt maximaal ondergronds. Voor bezoekers komen er drie nieuwe parkings langs de randen van de wijk. Zo ontstaat meer ruimte voor groen, krijgen voetgangers en fietsers bredere paden en verbetert de verkeersveiligheid. (EM / Simulatie Stad Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten