• 12/07/2024

Antwerpse Ophaalkalenders verdeeld, ook Bezali heeft nu deelfietsen

ANTWERPEN – Vanaf nu verdeelt stad Antwerpen de Ophaalkalender 2023 in de wijken waar de huisvuilwagen langskomt. Op de Ophaalkalender 2023 staat vooraan de kalenderinfo en achteraan de sorteerinstructies voor PMD, papier en karton, glas, restafval en GFT.

Naast de gekende papieren versies, zijn de ophaalkalenders ook online raadpleegbaar via www.antwerpen.be/ophaalkalender (vanaf zondag 1 januari 2023) of via de gratis Recycle! app. Deze app bundelt alle informatie over afvalverwerking en –ophaling in de buurt van de gebruiker. Alle essentiële informatie is terug te vinden op één scherm: de datum en inhoud van de volgende ophaling, de openingstijden en sluitingsdagen van recyclageparken, de inzamelpunten voor batterijen en elektronica, glasbollen, kringwinkels,… De Recycle! app is gratis te downloaden en te vinden in de App Store of in de Google Play Store onder de naam ‘Recycle!’.

Ten opzichte van vorig jaar zijn er geen wijzigingen of verschuivingen, de vaste ophaaldagen blijven dezelfde. Op feestdagen wordt het huisvuil gewoon opgehaald. Inwoners die hun ophaalkalender niet online of digitaal kunnen raadplegen en in januari 2023 nog geen papieren ophaalkalender hebben ontvangen, kunnen een exemplaar aanvragen via https://eloket.antwerpen.be/nl/aanvraag/ophaalkalender-nasturen

Inwoners en bedrijven die restafval, PMD of bedrijfsafval (vergelijkbaar met huishoudelijk afval) aanbieden in containers, moeten een afvalsticker kopen. Die bestelperiode is gewijzigd: afvalstickers kunnen gekocht worden tussen donderdag 1 en vrijdag 30 december.

Zoals vorige week aangekondigd zijn vanaf maandag 21 november ook in het district Berendrecht-Zandvliet-Lillo de deelfietsen van Donkey Republic beschikbaar. Ze zullen daar een aanvulling vormen op de bestaande mobiliteitsmogelijkheden. De tweewielers zullen telkens terug te vinden zijn in daarvoor ingerichte ‘hubs’ of dropzones. Waar mogelijk komen die in de buurt van multimodale knooppunten en strategische locaties. Het zullen er negen zijn: aan Dorpstraat 52, Monnikenhofstraat, Tongerlostraat 1, De Keysershoeve 18, Antwerpsebaan 272, Steenovenstraat 68, Zandweg 9, Antwerpsebaan 409 en in Lillo.

Er zullen zestien elektrische en 32 gewone deelfietsen worden uitgezet. Nadien volgt er een evaluatie, aan de hand van data die Donkey Republic zal aanleveren. Sandra Suykerbuyk (CD&V, zie foto), districtsschepen voor mobiliteit Berendrecht-Zandvliet-Lilo: ‘Deelmobiliteit was tot nu toe de ontbrekende schakel in ons district. Met de komst van deze fietsen hopen we alvast een stukje tegemoet te komen aan de noden van onze inwoners zodat we ons makkelijker zullen kunnen verplaatsen naar onze buurgemeenten en het havengebied. Ook de fietsinfrastructuur in onze dorpskernen en daarbuiten zal de volgende jaren mee moeten evolueren. De fiets verdient immers een prominente en veilige plek in ons straatbeeld.’

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: Met de elektrische fietsen van Donkey Republic ambiëren de stad, Vervoerregio en Lantis een performant deelsysteem uit te rollen  op grote schaal. De modal shift is er in de stad, en die willen we nu ook gerealiseerd zien in de districten en in de regio. Aan het enthousiasme van de lokale besturen zal het alvast niet liggen.’ (EM / Foto LinkedIn )

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten