• 20/05/2024

Antwerpse en Nederlandse grensgemeenten strijden samen tegen corona

ANTWERPEN – Gouverneur Cathy Berx (zie foto) heeft een digitaal overleg gepleegd met de Antwerpse grensburgemeesters en de burgemeesters van de Nederlandse grensgemeenten, samen met de deputatie en vertegenwoordigers van de hulpdiensten van de provincie, van de Commissaris van de Koning van Noord-Brabant en verantwoordelijken van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant in Nederland.

De gouverneur bracht alle grenspartners samen om een duidelijk en up-to-date beeld te krijgen van de impact van zowel de Belgische als de Nederlandse corona-maatregelen op diverse sectoren: horeca, onderwijs, evenementen, …

De deelnemers waren blij met dit initiatief, en ze gaven aan dat het ook in de toekomst zinvol is om op regelmatige basis informatie uit te wisselen over de grens heen.

Uit het overleg bleek dat er de afgelopen dagen geen noemenswaardige problemen werden vastgesteld.

Wel werd er melding gemaakt van privéfeestjes waar men het niet te nauw neemt met de corona-maatregelen, de noodzaak om elkaar te informeren bij (vermoeden van) besmettingen en het belang van grensoverschrijdende contactopvolging, brononderzoek en opvolging van mogelijke grensoverschrijdende clusters.

Met het oog op de eindejaarperiode wordt er bovendien op verzoek van verschillende burgemeesters een grensoverschrijdende werkgroep opgericht die zich zal buigen over de problemen en knelpunten in verband met het aankopen en het afsteken van in Nederland inmiddels verboden knalvuurwerk en vuurpijlen.

Berx: ‘Samen met de grenspartners volgen we de verspreiding van het virus en de impact ervan nauwgezet op, en dit aan beide kanten van de grens.’

‘Het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de verschillende maatregelen, en meer nog van de mogelijke effecten ervan in het buurland.’

‘Door goede samenwerking en informatie-uitwisseling en afstemming dragen we maximaal bij tot de gezondheid en veiligheid van onze inwoners.’

Ina Adema is nog maar net aangesteld als Commissaris van de Koning van Noord-Brabant. ‘In mijn agenda zijn komende weken bijna alle fysieke ontmoetingen geschrapt.’

‘De coronacrisis heeft Brabant als eerste keihard getroffen. Ik ken uit mijn tijd als burgemeester van Veghel mensen die zelf zijn overleden of naasten verloren door het virus.’

Nu zitten we in de tweede golf en worden de economische en sociale gevolgen van deze diepe crisis steeds duidelijker.’

‘Juist nu hebben we elkaar harder nodig dan ooit om er samen doorheen en bovenop te komen en dat kunnen we het best doen in overleg met onze Belgische collega’s.’ (EM / Foto Provincie Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten