• 20/06/2024

Antwerpse coronapatiënten worden thuis opgevolgd, Spoor Oost gesloten

WILRIJK –  De spoeddiensten van Sint-Augustinus (Wilrijk), Sint-Vincentius, Middelheim en  Stuivenberg (Antwerpen) en Jan Palfijn (Merksem) gaan COVID-patiënten opvolgen in hun thuisomgeving. Via de app CovidCare@Home geven deze patiënten drie keer per dag parameters door aan de spoeddienst. Hierdoor kunnen ze sneller ontslagen worden uit het ziekenhuis of een opname vermijden. Zo heeft het ziekenhuis meer medewerkers en bedden ter beschikking voor patiënten die wel opgenomen moeten worden.

Een COVID-patiënt vereist tot twee keer meer medewerkers in vergelijking met een ‘gewone’ patiënt. Op de piekmomenten waren in ZNA en GZA samen 363 (april) en 347 (november) COVID-patiënten opgenomen. Om meer ademruimte te scheppen, gebruiken ZNA en GZA voortaan de medisch gecertificeerde app CovidCare@Home.  Voor dit project werken beide ziekenhuizen samen met de eerstelijnszorg. De huisartsen zijn het eerste aanspreekpunt en hebben toegang tot de geregistreerde vitale parameters van hun patiënten, bijvoorbeeld voor het maken van keuzes. De thuisverpleegkundige kan ingeschakeld worden om de patiënt te helpen bij het doorgeven van de parameters.

Fons Duchateau, voorzitter ZNA: ‘Een proefproject op de spoed van ZNA Stuivenberg heeft aangetoond dat sommige COVID-patiënten ook thuis kunnen opgevolgd worden. Daarom gaan we samen met GZA het systeem inzetten op drie andere spoeddiensten. COVID-patiënten van ZNA Jan Palfijn en ZNA Middelheim kunnen later meedoen. GZA is al gestart op de campussen Sint-Vincentius en Sint-Augustinus.’ Daarnaast test GZA CovidCare@Home inmiddels ook uit voor de opvolging van patiënten die al op een COVID-afdeling verblijven, maar mogelijk sneller naar huis kunnen mits opvolging via telemonitoring.

Claude Marinower (Open Vld), schepen voor economie, innovatie en digitalisering: ‘C CovidCare@Home van Byteflies is een innovatieve oplossing die vorig jaar financiële steun kreeg van de stad om de economie toekomstbestendig te maken. Als stad hebben we snel de nodige middelen vrijgemaakt om patiënten vóór of na hun ziekenhuisopname te kunnen opvolgen via telemonitoring. De geleverde opvolgkits blijven permanent ter beschikking van de ziekenhuizen, ook voor andere ziektedomeinen dan COVID-19.’

Een patiënt die zich op de spoed aanbiedt met lichte tot matige COVID-symptomen en voldoet aan de voorwaarden, kan gebruikmaken van deze oplossing.  Dan krijgt hij een box met een saturatiemeter (meet het zuurstofgehalte in het bloed) en een thermometer mee naar huis. Drie keer per dag meet de patiënt vier waarden: de temperatuur, hoeveelheid zuurstof in het bloed, hartslag en het aantal ademhalingen per minuut. De spoedarts beoordeelt dagelijks de evolutie van de gemeten waarden. Zijn de waarden alarmerend, dan vraagt hij de patiënt naar de spoedgevallen te komen voor een controle.

Door de hevige wind heeft het Vaccinatiedorp aan Spoor Oost om 10u15  om veiligheidsredenen zijn deuren gesloten. De 500 geplande vaccinaties in de voormiddag zijn geannuleerd.  Om 13 uur herstarten de ze op een andere locatie, waar de voorbereide spuiten met het Pfizer-vaccin tussen 13 uur en 14u30 worden toegediend  Mensen die een afspraak hebben, moeten naar Spoor Oost komen. Daar vertrekken bussen naar de nieuwe vaccinatielocatie. Het (kleinere) testdorp aan Spoor Oost blijft tot nader order open. (EM / Foto ZNA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten