• 19/05/2024

Bart De Wever burgemeester van Antwerpen

Antwerps Vlaams Belang, PVDA, Groen en Open Vld keuren fusie niet goed

ANTWERPEN / BORSBEEK –  Wat al maanden in de sterren geschreven stond, is sinds vanavond een feit: Borsbeek wordt het tiende district van Antwerpen. Er werd al een hele tijd naar deze dag uitgekeken, maar naarmate de datum van 18 december naderde, was het zo klaar als een klontje dat de gemeenteraden van vanavond slechts een formaliteit zouden worden. Je kan je afvragen waarom heel dit voorspel zo lang heeft moeten duren en zo veel heeft moeten kosten, al heeft de volksraadpleging in Borsbeek daar uiteraard veel mee te maken. Daar stemde een indrukwekkende meerderheid tegen de fusie, maar naarmate de tijd vorderde verdween dat protest als sneeuw voor de zon. In Antwerpen zelf is dat verzet er nooit geweest, tenzij bij Vlaams Belang. Maar vandaag stemde ook PVDA tegen en onthielden Groen en Open Vld zich.

Filip Dewinter (Vlaams Belang): ‘Vandaag vindt een historische stemming plaats over een fusie tussen het kleine Borsbeek en het grote Antwerpen. Het zal de Antwerpenaar worst wezen. Niemand ligt hiervan wakker. De transitienota die we van het college hebben ontvangen is onduidelijk, net zoals het financiële plaatje. Er is niet duidelijk wat Borsbeek ooit zal mogen ontvangen. Men moest de politici in Borsbeek over de streep trekken. Het financiële is niet ongunstig voor de stad Antwerpen. Wat krijgt het district hier voor in de plaats? Een budget van 1,1 miljoen euro.’

‘De Borsbekenaar ligt wakker omdat zijn dorp zal verdwijnen in de grootstad Antwerpen. De inwoners van Borsbeek zijn bang dat de dienstverlening voor wat betreft politiezorg minder goed zullen zijn dan nu het geval is, dat het kleinschalige karakter zal verdwijnen en dat alle retributies zullen verhogen. De belangrijkste reden waarom kleine gemeenten niet willen fuseren met de stad is telkens dezelfde: mensen zijn bang dat het kleinschalige karakter van hun gemeente en dat het beeld van hun dorp zal verdwijnen en dat de problemen van de grootstad ook naar hen zullen overwaaien.’

‘Kiezen voor wat men kent is kiezen voor identiteit en is iets wat de N-VA-ers als Vlaams-nationalisten toch nauw aan het hart zou moeten liggen. Dat ligt in ons DNA. Wat we kunnen doen op het lagere niveau moeten we dan ook doen op het lagere niveau. Mag ik erop wijzen dat het gemiddeld aantal inwoners in een Duitse gemeente 6 700 bedraagt. De realiteit is dat Bart De Wever niet voor Antwerpen kiest, maar voor de Vlaamse regering, voor de keuze van de liberalen en de socialisten. Als het meezit voor u zullen Zwijndrecht en Kruibeke in uw korf terecht komen, mijnheer De Wever, daarna gevolgd door Wommelgem en Wijnegem, wie weet?’

‘Dat men in Borsbeek geen rekening houdt met de stem van de burger dat raakt uw koude kleren niet. De kleine gemeenten wordt het mes op de keel gezet. Referenda moeten bindend zijn. Nu krijgt de burger de illusie dat ze iets te zeggen hebben. De gemeente Borsbeek durfde het niet aan om een referendum te organiseren. Dat hebben de burgers zelf afgedwongen. Wanneer u het vertrouwen wil herstellen in de politiek is dit wel de slechts mogelijke manier om dat te doen. U verwijt mij dat ik een slechte Antwerpenaar ben maar ik wil net de tolk van de Antwerpenaar zijn die met alle problemen van elke grootstad worden geconfronteerd.’

Nahima Lanjri (CD&V): ‘Dit is een gewilde fusie. Het is een keuze van Borsbeek en Antwerpen samen. Niet kiezen voor een fusie is dat je mensen laat vallen. De fusie betekent voor ons een extra financiële injectie. De fusie biedt mogelijkheden aan Borsbeek. Wij hebben de nodige middelen, mensen en ervaring. De keuze voor Borsbeek biedt de mogelijkheid om van elkaar te leren. ‘Borsbeek is een dorp vol leven dankzij een grotere stad’, lees ik in de transitienota. Daar staan wij volledig achter. Borsbeek kent kinderarmoede. In de strijd daartegen kunnen wij als stad hen helpen. Borsbeek kent een goede loketwerking. Laat ons hopen dat wij die kunnen uitrollen in heel Antwerpen.’

Ilse Van Dienderen (Groen): ‘Het stadsbestuur heeft nog werk voor de boeg om de Borsbekenaar te verleiden. Dat is een opdracht voor ons allemaal. We hoopten dat dit een voorbode zou kunnen zijn van districtswerking 3.0 maar jammer genoeg krijgen de districten niet meer bevoegdheden. Er staan heel veel beloftes in de transitienota’s maar die zijn niet berekend. Dit zijn beloftes aan Borsbeek, terwijl die niet aan de andere districten worden gedaan. Door de fusie zal Borsbeek geen enkel weerwerk meer kunnen leveren tegen de luchthaven van Antwerpen, ze verliezen immers hun rechtsbevoegdheid, en dat is voor ons een gemis. Borsbeek verliest de mogelijkheid om de uitbreiding van de luchthaven bij het gerecht aan te klagen.’

Peter Mertens (PVDA): ‘Wat lokaal kan moet lokaal gebeuren. Daarom stemmen wij tegen. Als in Borsbeek 77 procent van de bevolking neen zegt dan is die stem wel duidelijk en gaat het hier om een gedwongen huwelijk.’

Koen Laenens (N-VA): ‘Ik vind het een betreurenswaardig feit dat heel wat Antwerpse politici Antwerpen afschrijven als de hel, een hellhole noemen ze het. Maar kijk eens naar alle districten die hun eigenheid hebben kunnen behouden, net zoals Borsbeek dat zal doen.’

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘Uiteraard is het logisch dat wij voorstander zijn van deze fusie. Borsbeek wint hier ook bij, zowel financieel als qua behoud van de eigenheid. Als het Vlaams Belang de aanhechting van de Krim bij Rusland of HongKong bij China actief steunt, dan moeten ze hier geen preek houden over inspraak en vrijwilligheid.’

Schepen Koen Kennis (N-VA): ‘Een volksraadpleging is niet bindend. De Borsbekenaar zal voortaan overal terecht kunnen voor dienstverlening. Borsbeek gaat erop vooruit dankzij de 1,1 miljoen euro die ze zullen krijgen.  Voor Borsbeek wordt de fusie een verademing omdat zijzelf de nodige slagkracht niet hebben. Ik verwijs hiervoor naar de nota die burgemeester Van Berckelaer gisteren heeft rondgestuurd.’

Uiteindelijk vroeg Filip Dewinter de hoofdelijke stemming. Al dan niet toevallig bevonden een aantal raadsleden zich op dat moment niet in de zaal. 29 leden stemden voor (N-VA, Vooruit, CD&V en Erica Caluwaerts), vijf tegen (Vlaams Belang en PVDA) en acht (Groen en Open Vld) onthielden zich.

In Borsbeek lagen de kaarten op voorhand duidelijk gespreid. De krappe minderheid (Vlaams Belang) zou tegenstemmen. De ruime meerderheid (Iedereen Borsbeek en N-VA) zouden voorstemmen op dissident  Frans Neyens na.

Enkele weken geleden voorspelde ik dat  partijgenoot Ann Coemans zich zou onthouden. Vandaag was zij bijzonder kritisch maar ze sloot zich aan bij het standpunt van haar partijgenoten van Groen Antwerpen en onthield zich. ‘Ik ga hier niet licht over. Er zijn een aantal dingen die mij beangstigen. In het bestuursakkoord worden afspraken gemaakt waaraan het bestuur moet voldoen. Dat is een politiek engagement. Nu stel ik me luidop de vraag: ‘wat is de waarde van dergelijke afspraken?’ In dat bestuursakkoord staat dat een fusie met Antwerpen de hel zou zijn en dat Borsbeek niet het zoveelste wiel aan de wagen zou worden. Ik begrijp dat jullie toen een foute inschatting hebben gemaakt.’

‘Ik begrijp het onbegrip bij de betrokken burgers die indertijd het fusiedebat hebben gevolgd. Als gemeentebestuur werd geen open kaart getrokken. Het verhaal van de fusie is gelekt, het bestuur heeft daar niet over gecommuniceerd en dan begrijp ik dat de burger zich bedrogen voelt. Maar ik begrijp dat Borsbeek op zoek moet naar een oplossing en de enige oplossing is een fusie met Antwerpen. Er zijn afspraken en engagementen met Antwerpen gemaakt maar er is geen enkele verplichting en er werd geen enkel document ondertekend. Ik ben het vertrouwen in  politieke afspraken kwijt geraakt.’ Voor het overige herhaalde zij wat Ilse Van Dienderen in de gemeenteraad van Antwerpen al had gezegd: ‘dat Borsbeek geen stem meer zal hebben over de toekomst van de luchthaven’ en dat de beloftes die in de transitienota staan moeilijk te verwezenlijken zijn aangezien ze niet gelden voor de andere districten.’

Uiteindelijk stemden zestien gemeenteraadsleden voor (negen N-VA, zeven Iedereen Borsbeek) en waren er twee onthoudingen (Ann Coemans en Peter Van Hoof van Iedereen Borsbeek) en drie tegenstemmen (twee Vlaams Belang en Frans Neyens van Iedereen Borsbeek).

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten