• 17/06/2024

Antwerpenaar ‘Bob de Sos’ administrateur-generaal justitie en handhaving

ANTWERPEN – Bob Van den Broeck (50) is een buitenbeentje. Hij komt een rood Antwerps nest en was kandidaat op de lijst van de socialistische partij. Hij werkte voor Minister van Volksgezondheid en Pensioenen Marcel Colla (SP) en vijf jaar lang was hij raadgever Gelijke Kansen en Onderwijs van Vlaams Minister van Onderwijs Pascal Smet (sp.a).

Hij leerde Zuhal Demir (N-VA) kennen in de raad van bestuur van het Agentschap Integratie en Inburgering. Hij werd haar kabinetschef toen zij federaal staatssecretaris werd Hij leidde enige tijd het Agentschap Integratie en Inburgering als waarnemend algemeen directeur. Bob Van den Broeck is jurist en tot nu kabinetschef van Zuhal Demir als… ‘Bob de Sos’.

Na een selectieprocedure heeft de Vlaamse regering beslist om Bob Van den Broeck aan te stellen als eerste administrateur-generaal van het Vlaams agentschap Justitie en Handhaving, dat in het leven werd geroepen door Demir (zie foto). De oprichting van het zelfstandig agentschap werd eerder al beslist door de Vlaamse regering en is een van de speerpunten van het Vlaams regeerakkoord. Het agentschap heeft tot doel de versnipperde Vlaamse bevoegdheden inzake justitie en handhaving te bundelen en slagkrachtig aan te pakken in de toekomst.

Voor de vacature van administrateur-generaal van het Agentschap Justitie en Handhaving hadden zich dertien kandidaten aangemeld. Na de screening van de CV’s aan de vereisten inzake diploma en ervaring werden de weerhouden kandidaten onderworpen aan een selectieprocedure onder leiding van een extern bureau. Die procedure bestond uit onder meer een sterkte-zwakteanalyse, een diepte-interview en de uitwerking van een managementcase. Finaal werden de kandidaten onderworpen aan eindgesprekken.

Uit de procedure is gebleken dat Van den Broeck het meest over de nodige competenties beschikt om de functie op te nemen. Hij komt aan de leiding van een agentschap met ongeveer 1 000 personeelsleden, waarvan de overgrote meerderheid geen nieuwe aanwervingen zijn aangezien het een bundeling is van bestaande entiteiten. Van den Broeck: ‘De oprichting van een zelfstandig agentschap Justitie en Handhaving gebeurt niet zomaar. Er is werk aan de winkel. Slachtoffers verdienen betere begeleiding en opvang, daders moeten kordater opgevolgd worden als we nieuwe slachtoffers willen voorkomen én we moeten ons voorbereiden op bijkomende bevoegdheden na 2024. De Vlaamse regering investeert meer dan 62 miljoen euro extra in Justitie deze bestuursperiode. Om het beleid niet versnipperd aan te pakken is een bundeling van krachten in één slagkrachtig agentschap cruciaal.’.

De missie van het nieuwe agentschap is duidelijk: Van den Broeck: ‘Het agentschap heeft als missie te zorgen voor een efficiënte en daadkrachtige uitvoering van het beleid inzake Justitie en Handhaving. Daarbij is het de bedoeling om enerzijds slachtoffers centraal te zetten en anderzijds de daders kordaat op te volgen en straffeloosheid te voorkomen. Op die manier tracht het agentschap nieuwe slachtoffers te vermijden. Bij inbreuken op Vlaamse regelgeving moeten bestuurlijke handhaving en strafrechtelijk beleid complementair worden ingezet, zodat iedere inbreuk een gepaste reactie krijgt. Met een proactief en slagkrachtig beleid, waarbij het strafrecht en veiligheidsbeleid op elkaar wordt afgestemd, zal zo efficiënter ingezet worden op de veiligheid van burgers.’ (EM)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten