• 27/05/2024

Antwerpen wijzigt reglement van de lage-emissiezone op verzoek van Vlaanderen

ANTWERPEN – Stad Antwerpen voert enkele aanpassingen door aan de stedelijke reglementen over de lage-emissiezone (LEZ). De aanleiding zijn wijzigingen in het Vlaamse besluit. Het gaat onder meer over het uitstellen van de volgende verstrenging met één jaar, en een aantal nieuwe sociale maatregelen.

De Vlaamse regering keurde afgelopen september wijzigingen goed aan haar besluit over lage-emissiezones. Die worden van kracht vanaf zaterdag 27 april 2024. Antwerpen moet zijn reglement en retributiereglement aanpassen om die wijzigingen ook lokaal te kunnen toepassen. Daarnaast versoepelt de stad haar voorwaarden voor terugbetaling van toelatingen en dagpassen.

Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de volgende verstrenging van de toegangsnormen wordt uitgesteld van 2025 naar 2026. Dat betekent dat dieselvoertuigen met euronorm 5 of hoger en benzinevoertuigen met euronorm 2 of hoger nog tot en met 31 december 2025 toegang hebben tot de LEZ.

De mogelijkheid om een tijdelijke toelating aan te vragen voor een dieselvoertuig met euro 4 zal daarom ook verlengd worden tot en met 2025. Vanaf 1 januari 2026 hebben enkel dieselvoertuigen met euronorm 6 of hoger en benzinevoertuigen met euronorm 3 of hoger nog toegang tot de LEZ.

Vlaanderen voorziet een verdere verstrenging vanaf 2028, namelijk euronorm 6d of hoger voor dieselvoertuigen en euronorm 4 of hoger voor benzinevoertuigen. Het gewijzigde stedelijk reglement vermeldt daarbij voor welke voertuigen men in de toekomst een tijdelijke toelating zal kunnen aanvragen. Zo kan wie een wagen wil vervangen of aankopen, daar al rekening mee houden. Voor het openbaar vervoer is er een verstrenging naar emissievrije voertuigen vanaf 2027.

Andere belangrijke wijzigingen zijn de nieuwe sociale maatregelen die de toegang tot de lage-emissiezone versoepelen voor specifieke doelgroepen.

Naast de al voorziene uitzonderingen voor personen met een handicap, zullen zij nu ook een vrijstelling kunnen vragen wanneer ze omwille van hun handicap een voertuig met automatische schakeling gebruiken.

Ook het voertuig van erkende mantelzorgers krijgt na registratietoegang tot gelijk welke LEZ in Vlaanderen, op voorwaarde dat de mantelzorger of de zorgvrager in de zone gedomicilieerd is.

Iedereen met recht op verhoogde tegemoetkoming en een dieselvoertuig met euro 4, zal kunnen genieten van een toelating aan verlaagd tarief. Nu is dit beperkt tot inwoners van de lage-emissiezone. Verder verhoogt het aantal dagpassen dat men kan aanvragen van acht  naar twaalf keer per jaar.

Het Vlaamse LEZ-besluit voorziet geen uitzondering meer voor voertuigen ouder dan 40 jaar. Zij zullen nog slechts twaalf keer per jaar in de LEZ kunnen rijden, met een dagpas. Voertuigen die vergund zijn voor ceremonieel vervoer en ouder zijn dan 40 jaar kunnen nog wel gebruik maken van een toelating van maximum één jaar

De wijzigingen aan het LEZ-reglement en -retributiereglement gaan in vanaf maandag 1 januari 2024. De regels voor nieuwe vrijstellingen en toelatingen gelden vanaf 27 april 2024. (EM)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten