• 24/05/2024

Antwerpen werkt verder aan namenmonument WOII en de Grote Verbinding

ANTWERPEN – Er  zal op de Scheldekaaien aan het Loodswezen een monument-memoriaal komen ter herdenking aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De stad Antwerpen voert sinds enige tijd wetenschappelijk historisch onderzoek naar welke namen zullen worden opgenomen in het monument.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘We werken verder aan een ingetogen plek vlakbij de Schelde, ter hoogte van de Loodswezensite, die de herinnering aan het geweld en het trauma uit het verleden zal vatten. Sereniteit en rust zijn primordiale kenmerken van het monument-memoriaal. Anders dan een begraafplaats of mausoleum zal de site ook een  plaats zijn waar idealen zoals onze democratische grondwaarden actief zullen worden gehuldigd. Naast de gedefinieerde slachtoffergroepen hebben we ook oog voor de vele andere vormen van slachtofferschap en de naamloze slachtoffers.’

Schepen voor haven en stadsontwikkeling Annick De Ridder (N-VA): ‘AG VESPA werkt bovendien aan een herbestemming van de site in het kader van de aanleg van de Scheldekaaien. Het is de ambitie om voor de Loodswezensite een geïntegreerd ontwerp op te maken dat de doelstellingen uit het masterplan Scheldekaaien combineert met deze voor het monument-memoriaal. De site moet een plaats van betekenis worden, gericht op rust en samenzijn, te midden van de drukke stad, aan de grens van het historische centrum en langs de oever van de Schelde. De nabijheid van en dialoog met de Schelde vormen een verbindend landschappelijk element voor de hele stad. AG VESPA zal het totale project begeleiden en coördineren.’

Schepen voor onderwijs en jeugd Jinnih Beels (sp.a): ‘Het is ontzettend belangrijk om de herinnering aan WO II ook bij onze jongere generaties levend te houden. Niet alleen zodat ze de geschiedenis kennen, maar vooral ook om hen bewust te maken dat vrijheid nog steeds een kwetsbaar iets is en niet vanzelfsprekend is. Met het monument-memoriaal wordt die herinnering niet alleen theoretisch, maar ook zichtbaar onder de aandacht gebracht.’

Schepen voor openbaar domein Claude Marinower (Open Vld): ‘Sereniteit en rust zijn belangrijke kenmerken van het monument-memoriaal, maar het wordt ook een plaats waar ideeën en democratische grondwaarden actief worden herdacht en gehuldigd. De ambitie van het stadsbestuur is immers het stimuleren van een herdenkingscultuur, geworteld in een levende en levendige stad. De ingetogenheid van de site moet aansluiting vinden bij het openbaar domein, het leven van elke dag en de naastliggende functies, zodat het geen verlaten zone wordt als er geen herdenkingsplechtigheden plaatsvinden.’ Meer info over WO II en hoe Antwerpen deze herdenkt staat op www.antwerpenherdenkt.be.

In de nieuwe campagne voor De Grote Verbinding die vandaag start, dromen zeven Antwerpenaars over het toekomstige Ringpark achter hun hoek. “Het Antwerpen van morgen? Met mijn maten trainen in ’t park! Minder lawaai, meer gezonde lucht. Kampen bouwen in het nieuwe park!” Zo zet de stad met de campagne de voordelen van het stadsontwikkelingsproject voor de burger in de kijker.

Met De Grote Verbinding verbindt Antwerpen bestaande en nieuwe wijken aan beide kanten van de Ring. Die Ringparken zullen zorgen voor meer groen, minder lawaai en schonere lucht. Niet alleen experten en ontwerpers zullen de nieuwe Ringparken vorm geven, elke Antwerpenaar kan meewerken aan de plannen. Vanaf  maandag 2 november stellen alle projectteams zich voor en kunnen inwoners het team van hun Ringpark ontmoeten op online Ringdagen. Ontdek op www.degroteverbinding.be wanneer je de teams virtueel kan ontmoeten of jouw mening kan geven op de voorliggende plannen. (EM / Op de foto: Joden in Kazerne Dossin – cc Antwerpen Herdenkt)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten