• 16/07/2024

Antwerpen, Turnhout, Boom en Mechelen tellen meeste werkzoekenden

ANTWERPEN – De werkzoekendengraad in de provincie Antwerpen ligt met 7,7 procent  een stuk boven het Vlaamse gemiddelde van 6,3 procent. Negatieve uitschieters zijn onze centrumsteden: de stad Antwerpen met dertien procent, Turnhout met 10,8 procent, Boom met 8,4 procent en Mechelen met 7,6 procent.  Tegelijkertijd steeg het aantal openstaande vacatures bij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) in onze provincie in een jaar tijd met 19,2 procent (Bron: www.Arvastat.vdab.be, juli 2021).

Gedeputeerde Kathleen Helsen (CD&V): ‘Hoewel de economie zich stilaan lijkt te herstellen, valt moeilijk te voorspellen wat de impact op de werkloosheidscijfers zal zijn. Daarnaast blijft de vraag naar jobs in sommige sectoren (industrie, bouw, gezondheidszorg,…) toenemen, knelpuntvacatures blijven oningevuld en volgens de verwachte demografische evoluties zal de mismatch tussen vraag en aanbod enkel toenemen als we niet ingrijpen. Daarom werd op vraag van VDAB een centrum opgestart dat de kennis en expertise van onder meer organisaties uit het arbeidsmarktwerkveld, de sectorale partners, bedrijven, … bundelt en inzet om werkzoekenden te ondersteunen en versterken, werkgevers te stimuleren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te werven en om werkzoekenden maximaal te matchen met de vele (knelpunt)vacatures. Het innovatiecentrum is een samenwerking van provincie Antwerpen, de stad Antwerpen, stad Turnhout en VDAB Antwerpen.’ De aanvraag hiervoor werd vanmiddag op de Antwerpse provincieraad goedgekeurd.

De Goorloop stroomt regelmatig over ter hoogte van de Fabriekstraat in Heist-op-den-Berg op de grens met Hulshout waardoor de straat en de lokale bedrijven te maken hebben met wateroverlast. De provincie heeft een aanbestedingsdossier opgemaakt voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘Dit gebied wordt uitgegraven en omringd door een dijk. Het overstromingsgebied heeft een oppervlakte van zo’n 1,65 hectare binnen deze omliggende dijk. Tot het voorziene drempelpeil van 11,25 Tweede Algemene Waterpassing (het Belgische hoogtereferentievlak) kan het overstromingsgebied zo’n 7 800 kubieke water  bufferen. Door middel van de instelbare drempelpeilen aan in- en uitstroomconstructie kan het gebufferde water vastgehouden of gecontroleerd geloosd worden in de Goorloop. In het overstromingsgebied komt er een captatiepunt waar landbouwers, indien beschikbaar, water kunnen komen onttrekken in droge perioden. Bijkomend wil de provincie de oorspronkelijke meander van de Goorloop langs de Haagstraat in Heist-op-den-Berg opnieuw herstellen en er een winterbed aanleggen.’ De provincieraad keurde het aanbestedingsdossier en de wijze van gunnen goed.

Nog teveel jongeren verlaten het secundair onderwijs zonder diploma. Het project Trampoline helpt lokale besturen om kinderen van in de wieg gedurende hun hele schoolloopbaan te begeleiden door sterke netwerken te bouwen. Helsen: ‘Dat gebeurt nu al in twee pilootregio’s: bij vier lokale besturen in de Noorderkempen (Turnhout, Ravels, Oud-Turnhout en Willebroek) en vier in de Rupelstreek (Boom, Niel, Rumst en Willebroek.  Een belangrijke ondersteunende rol is daarbij weggelegd voor de vzw VBJK (Vernieuwing in de Basisvoorzieningen voor Jonge Kinderen). VBJK organiseert een ‘Trampoline bus tour’ met een bezoek aan drie inspirerende praktijkvoorbeelden, die aanleunen bij de Trampoline-ambities.’ (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten