• 18/07/2024

Tom Van den Borne districtsschepen bevoegd voor groenvoorziening & parken, jeugd, senioren, leefmilieu

Antwerpen richt zich naar oudere voetgangers, Borgerhout naar jongeren

ANTWERPEN – District Antwerpen wil wandelroutes in het openbaar domein ontwikkelen met een verhoogde gebruiksvriendelijkheid voor oudere voetgangers. Infopunt Publieke Ruimte (Voetgangersbeweging vzw) kreeg hiertoe de opdracht om twee zones in het stadscentrum te onderzoeken en aanbevelingen te formuleren voor een meer seniorenvriendelijke publieke ruimte. Deze voorstudie werd nu definitief opgeleverd en vormt de basis voor een concreet actieplan.

Zilveren linten zijn korte, veilige routes die optimaal aangepast zijn aan de verplaatsingen van senioren. Er gaat bijzondere aandacht naar het verbeteren van de verplaatsingen rondom dienstencentra, belangrijke bestemmingen voor dagelijkse voorzieningen en andere locaties die belangrijk zijn voor ouderen. Tom Van den Borne (Groen, zie foto), districtsschepen voor senioren: ‘De seniorenraad van district Antwerpen werd nauw betrokken bij het ‘Zilveren Linten’-project en werkte mee aan de uitgebreide voorstudie van Infopunt Publieke Ruimte. We verwerken de aanbevelingen uit het rapport nu graag tot een actieplan dat we later in fases uitrollen in het openbaar domein.’

Districtsburgemeester Paul Cordy (N-VA): ‘In de voorstudie van Infopunt Publieke Ruimte wordt ingezoomd op de Universiteitsbuurt en de omgeving rondom Den Bell. In beide zones bevinden zich specifieke voorzieningen voor senioren zoals een dienstencentrum, een woonzorgcentrum of een private zorginstelling. Maar in het rapport is er uiteraard ook aandacht voor onze thuiswonende ouderen.’ De aanbevelingen zijn zeer uiteenlopend en hebben onder meer oog voor vrije en vlakke voetpaden, veilige oversteekplaatsen, extra zitruimte in het openbaar domein, een zitbankenplan, woonerven, recreatie, belevingspleintjes en meer kunstintegratie in het straatbeeld.

De coronacrisis treft iedereen. Borgerhoutse inwoners en jeugdwerkers merken dat dit ook voor jongeren het geval is. Voor de eindejaarsperiode was het af en toe onrustig op enkele plekken in Antwerpen en zo ook in Borgerhout. Na een video waarin jongeren elkaar aanspoorden om vol te houden en overlast in de buurt te vermijden, keerde de rust weer terug. Inwoners en jeugdwerkers van Borgerhout willen de jongeren daarom bedanken voor hun inzet met een nieuwe video. De Borgerhoutse jeugddienst, Samen op Straat, De Pleinpatrons, JES jeugdwerk en KRAS Borgerhout zeggen samen: merci!

In augustus 2020 postte het district Borgerhout een eerste video (https://www.facebook.com/watch/?v=604920226836986) gericht aan jongeren. In deze video namen jongeren samen met jeugdwerkers het woord. Ze riepen elkaar op om de buurt overlastvrij te houden en de coronaregels te respecteren. In november 2020 riepen jongeren en jeugdwerkers via video burgers op om mét de jongeren te praten en niet enkel óver de jongeren. https://www.facebook.com/watch/?v=1648484611989073  werd intussen bijna 11 000 keer bekeken. Met deze nieuwe boodschap willen de inwoners en jeugdwerkers van Borgerhout dan ook een vervolg geven aan de eerdere videoboodschappen. De nieuwe videoboodschap is te bekijken op www.facebook.com/district.borgerhout en de Instagrampagina van het district www.instagram.com/district_borgerhout. (EM / Foto District Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten