• 28/02/2024

Antwerpen, Mechelen en Turnhout werken aan een digitaal beleid op maat

ANTWERPEN – De steden Antwerpen, Mechelen en Turnhout, werken samen met tien andere Vlaamse centrumsteden, sinds begin deze maand, samen aan ‘E-inclusion by Design’, een project dat moet zorgen voor een digitaal beleid op maat van haar inwoners.

Aan de hand van experimenten in de praktijk en de ondersteuning daarbij door externe partners, leren de steden van elkaar. Met de resultaten van dit leerproces kan de stad haar digitale toepassingen gebruiksvriendelijker ontwerpen zodat die voor alle inwoners op een logische en eenvoudige manier toegankelijk zijn.

Erica Caluwaerts (Open Vld), zie foto) , Antwerps schepen voor digitalisering: ‘De stad is ervan overtuigd dat haar digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk mogelijk moet zijn, daarbij ook rekening houdend met de digitaal kwetsbare Antwerpenaren. De stad neemt drempels weg door klantgerichte oplossingen aan te bieden en doorgedreven eenvoud na te streven.’

‘Er zijn al verschillende goede voorbeelden, maar er mist nog een structurele aanpak en concrete werkvormen om dit te doen. Daar start de uitdaging van deze City Deal. Antwerpen wil een digitaal inclusieve stad zijn.’

‘Met eenvoudige, intuïtieve toepassingen nemen we nog meer Antwerpenaren mee op onze digitale trein. Daaraan levert dit project een mooie bijdrage. Uiteraard blijven we eveneens inzetten op begeleiding van mensen die iets meer digitale ondersteuning nodig hebben, bijvoorbeeld in de webpunten.’

Tussen maart en december 2024 werken Antwerpen, Mechelen, Turnhout en tien andere  centrumsteden uit Vlaanderen en de Vlaamse Gemeenschapscommissie Brussel aan deze uitdaging.

Onder leiding van stad Gent en District 09 zullen alle deelnemende steden, in samenwerking met de VGC en het Agentschap Binnenlands Bestuur, elk twee experimenten opzetten in een leerproces dat zal gecoacht worden door een externe inhoudelijke partner.

Geleerde lessen worden omgezet in bruikbaar materiaal, wat gebundeld wordt in een toolbox voor lokale overheden. Er zal ook gewerkt worden aan een risicobarometer, die helpt bij het in kaart brengen van de risico’s doorheen het digitaliseringsproces, en die inzicht geeft op de toegankelijkheid van een gedigitaliseerde dienstverlening.

Zo beschikt de stad na dit traject over de nodige handvaten om haar digitale dienstverlening nog beter af te stemmen op haar inwoners.

De City Deal krijgt 2,89 miljoen euro aan relancemiddelen, die Vlaams minister Bart Somers (Open Vld) inzet voor e-inclusie op lokaal niveau binnen het actieplan ‘Iedereen Digitaal’.

De stad blijft digitaal kwetsbare inwoners ook ondersteunen via haar webpunten. Inwoners die ondersteuning nodig hebben of hun digitale vaardigheden willen bijschaven kunnen hier nog steeds terecht. (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten