• 12/07/2024

Antwerpen kiest voor vuilniswagens op waterstof, Lier zoekt schoolcoaches

ANTWERPEN – In Antwerpen rijden volgend jaar twee vuilniswagen op waterstof. De nieuwe wagens worden uitgerust met een elektrische motor en een brandstofcel. In de toekomst halen de wagens zonder uitstoot van CO2 het huishoudelijke afval op in de stad. Het initiatief is een primeur voor ons land.

Binnen de stedelijke vloot hebben huisvuilwagens het grootste effect op de uitstoot. Een doorsnee-huisvuilwagen verbruikt gemakkelijk 65 liter diesel per 100 kilometer. Zuivere elektrificatie is voor dit type voertuig niet evident vanwege het batterijvermogen en het hoge gewicht van de batterij. Een oplossing is om de aandrijving te laten gebeuren door middel een brandstofcel in samenwerking met waterstoftanks en een batterij. Voertuigen met deze aandrijving stoten geen CO2 of fijn stof en stikoxides uit, enkel waterdamp.

In het kader van REVIVE worden minstens vijftien huisvuilwagens met een aandrijving door middel van brandstofcellen in combinatie met waterstof in verschillende Europese steden getest. Twee daarvan worden in Antwerpen ingezet. Doel is de verdere technologische ontwikkeling van brandstofcellen te ondersteunen, ze helpen te standaardiseren en zo de weg voor te bereiden voor de volgende generaties van zware voertuigen. Waterstof vergroot daarbij de actieradius van het voertuig en bovendien kan er snel worden bijgetankt. Zo wordt ook het nadeel van de lange oplaadtijd van een elektrische batterij vermeden.

Schepen voor stads- en buurtonderhoud Fons Duchateau (N-VA):  ‘We zijn trots dat Antwerpen één van de eerste steden in Europa is waar vuilniswagens op waterstof zullen rijden. We zijn hiermee een voorloper wat betreft duurzame mobiliteit. De vuilniswagens zijn beter voor het milieu en zorgen voor gezondere lucht en minder geluidsoverlast.’ De ombouw van twee gewone diesel-huisvuilwagens naar brandstofcelwagens gebeurt op dit ogenblik door E-Trucks Europe in Lommel.

Kinderen uit een kwetsbaar gezin hebben het niet makkelijk, ook op het vlak van onderwijs. De coronacrisis heeft pijnpunten niet alleen blootgelegd maar ook vergroot. Met dit project werken stad en OCMW  en de vzw Arktos samen om kwetsbare gezinnen op het vlak van onderwijs te ondersteunen. Ze doen dit via de inzet van vrijwillige schoolcoaches die zelf voorbereiding, ondersteuning en begeleiding krijgen.

Tweemaal per week heeft de schoolcoach gedurende een klein uurtje contact met een vast gezin. Wanneer mogelijk komen ze aan huis onder strikte voorwaarden en wanneer noodzakelijk werken ze digitaal. De coach helpt kinderen uit het basisonderwijs met het huiswerk, leest de schoolbrieven, bekijkt de agenda en het rapport en doet dit samen met de ouders. Zo wordt niet alleen het kind geholpen, maar leren ouders ook op welke manier ze hun kind binnen hun mogelijkheden kunnen ondersteunen.

Schepen van Sociale Zaken Annemie Goris (N-VA):  ‘Dit is een belangrijk project in de strijd tegen kinderarmoede. Maar, alles staat of valt bij het vinden van geschikte vrijwilligers. Ik besef dat het moeilijke tijden zijn, maar dit biedt ook een kans om elkaar te helpen en solidair te zijn. Met een minimum van twee uurtjes vrijwilligerswerk per week, kunnen we al een gezin helpen.’

‘Van vrijwilligers wordt naast een gezonde interesse verwacht dat ze discreet kunnen werken met kwetsbare gezinnen, open staan voor diverse culturen en worden gemotiveerd door boeiend vrijwilligerswerk met een echte impact. In ruil krijgen vrijwilligers gratis opleidingen, ondersteuning en een jaarlijkse bedanking.’ Meer info:  0472 03 19 85 of lschepers@arktos.be. (EM / Foto N-VA)

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten