• 17/07/2024

Antwerpen heeft als eerste studentenstad inspiratiegids voor welkomstrituelen

ANTWERPEN – Vanmiddag organiseerden STAN (Student & Antwerp), stad Antwerpen en het Antwerps Studentenoverleg in het Zuiderpershuis voor alle studentenvertegenwoordigers en presidia een panelgesprek over welkomstrituelen met aansluitend een namiddag vol workshops. Op deze kick-off werd ook een eerste preview van de inspiratiegids voor welkomstrituelen gegeven. Bedoeling is dat studenten het volgende academiejaar voorbereid en geïnformeerd starten. Het doop- en feestcharter is een wederzijds engagement dat kadert in een leefbare studentenstad.

Jinnih Beels (Vooruit, rechts op de foto), schepen voor onderwijs en jeugd: ‘Deze kick-off doen we elk jaar maar dit keer maken we van de gelegenheid gebruik om het eerste deel van onze inspiratiegids – die gaat over de aanpak van welkomstrituelen – voor te stellen aan alle studentenverenigingen die aanwezig zijn. Het panelgesprek werd ingelast omdat we het belangrijk vinden om er constant over in dialoog te gaan.’

‘Het is een traject waar verschillende stakeholders hebben aan meegewerkt. Het project is aan het begin van het vorig academiejaar van start gegaan waarbij we naar een externe procesbegeleider zijn gaan zoeken. Maar ik ben al sinds 2019 bezig om heel het debat over de welkomstrituelen en een mogelijkheid onderdeel ervan, het dopen, actueler, hedendaagser en laagdrempeliger te maken. De dood van Sanda Dia heeft dat proces uiteraard wel versneld.’

‘De meeste studentenverenigingen zijn vertegenwoordigd op deze kick-off. Trouwens, alle studentenverenigingen in de stad Antwerpen ondertekenen effectief het charter maar dat is de wettelijke basis. Vandaag gaat het over het praktische en daarom dat we het gedeelte van de inspiratiegids dat al af is nu voorstellen. Dette van Zeeland uit Berchem (links op de foto) is de projectbegeleider die wij hebben ingeschakeld als stad en die wij ook financieren vanuit de stad.’

‘Daarbij worden studenten,  studentenverenigingen en onderwijsinstellingen gehoord. En uiteraard heeft ook de politieke wereld een stem want het is wel de bedoeling dat dit een gedragen verhaal is. Ik ben ervan overtuigd dat het al heel goed gelopen is de voorbije maanden. Dit betekent niet dat we het altijd met elkaar eens waren maar we voerden wel een open en eerlijke dialoog met elkaar waardoor we nu weten wat te doen. Dat dit een proces is dat op het eind van de maand niet af zal zijn is nogal logisch.’

‘De gids is een tool die het product is van de gesprekken die we de voorbije maanden hebben gevoerd waarbij studentenverenigingen inspiratie kunnen putten om op alternatieve manieren aan de slag te kunnen gaan. Er zijn heel veel manieren om rituelen te houden. Het mag leuk en uitdagend zijn maar nooit vernederend. Studenten moeten zich goed voelen in onze stad. Ik ben blij dat Antwerpen, net als indertijd met het doopcharter, opnieuw de eerste studentenstad is die een dergelijke inspiratiegids heeft. Uiteraard gaan we die gids regelmatig bijsturen, anders zou hij binnen enkele jaren al verouderd zijn. We moeten ervoor zorgen dat studenten gehoord worden maar ook naar de buurtbewoners moeten we luisteren. We krijgen de laatste tijd opnieuw meer meldingen van overlast. Het resultaat van deze gesprekken moet zijn dat we regels krijgen die door iedereen gedragen worden.’

Edwin MARIËN

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten