• 21/06/2024

Antwerpen: elleboogvriendelijke drukknoppen en bijna 53 schoolstraten

ANTWERPEN – Vanmiddag installeerde de stad Antwerpen aan het kruispunt Italiëlei-Koeikensgracht-Van Aertstraat een bijkomende knop bovenop de drukknoppen aan de verkeerslichten. In de stad Antwerpen zijn 73 kruispunten op stadswegen uitgerust met drukknoppen waarmee voetgangers en fietsers groen kunnen aanvragen. Een groot deel daarvan zijn aangebracht aan kruispunten met slimme verkeerslichten, maar ook op andere kruispunten om de doorstroming te vergemakkelijken. Op deze drukknoppen zal de stad een verlengstuk aanbrengen zodat gebruikers met hun elleboog op de knop kunnen drukken. Daarmee komt de stad tegemoet aan de vraag om de drukknoppen voor voetgangers en fietsers coronaproof te maken, en zo de verdere verspreiding van het coronavirus af te remmen.

Schepen voor mobiliteit Koen Kennis (N-VA): ‘Dit is een wereldprimeur. In totaal plaatst de stad zo 508 drukknoppen. Alle verkeerslichten aan de stadswegen moeten er tegen vrijdag 6 november mee zijn uitgerust. We zullen aan het Agentschap Wegen en Verkeer vragen om ook in aangepaste drukknoppen te voorzien op gewestwegen. Iemand die nadien nog verkeerslichten opmerkt die deze drukknoppen nog niet hebben, mag mij altijd verwittigen.’

Sinds de start van de coronacrisis zien we een grote toename in het aantal schoolstraten in Antwerpen. Vooral na de start van het nieuwe schooljaar ging het aantal aanvragen steil de hoogte in. De spoedprocedure die de stad in werking stelde, maakt dat de scholen versneld antwoord krijgen. Hierdoor steeg het aantal functionerende schoolstraten op korte tijd van zeventien naar 32. Vijftien daarvan werden uitgerold met een spoedprocedure. Zes hebben de procedure doorlopen en liggen ter goedkeuring voor. Verder zijn er nog 21 dossiers in behandeling: tien lopende dossiers die via de spoedprocedure worden afgewerkt en elf nieuwe aanvragen die in spoedprocedure tegen het licht worden gehouden. Dat brengt het algemeen totaal op 53.’

Schoolstraten zijn straten die tijdens bepaalde uren worden afgesloten voor het verkeer om de leerlingen toe te laten veilig de school te bereiken en verlaten. In een schoolstraat wordt, aan het begin en het einde van de schooldag, de straat een halfuur afgesloten.  Een schoolstraat komt er op vraag van een school, wijk of district. De stad bekijkt dan de mogelijkheid en de opportuniteit om een schoolstraat in te richten. Als de school zit engageert voor het bemannen van een schoolstraat met gemachtigde toezichters, wordt ze ingevoerd. Vervolgens ondersteunt de stad door na verloop te evalueren en bij te sturen waar nodig.

Kennis:  ‘Om het toenemend aantal aanvragen te kunnen bolwerken hebben we sinds eind mei een versnelde procedure in het leven geroepen, waardoor scholen binnen de twee weken antwoord krijgen op hun aanvraag. Uiteraard speelt de urgentie van het openhouden van de scholen mee. Samen moeten we werken aan een veilige manier om dit te kunnen doen. Dat we sneller schakelen, betekent niet dat er minder nauw wordt toegekeken op de procedure. De stad zet hiervoor meer mensen in, maar de criteria waaraan een schoolstraat moet voldoen blijven dezelfde. Het engagement van de school moet er zijn, de school moet gelegen zijn in een straat met een residentieel karakter, er mag geen openbaar vervoer door de straten rijden, en de verkeershinder in de omliggende straten en functies moet beperkt blijven.’

‘Het is goed dat zoveel scholen het principe van de schoolstraat omarmen en invoeren. Bepaalde directies willen evalueren als de coronaepidemie afneemt, en zien het dus als een tijdelijk engagement, voor anderen zou het wel eens een blijvende afspraak kunnen worden.’

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten