• 21/05/2024

Uitbreiding alcoholverbod rond Groenplaats

Antwerpen breidt zone alcoholverbod uit om overlast Groenplaats aan te pakken

ANTWERPEN – De overlast van drank- en drugverslaafden op de Groenplaats en in de omliggende straten is het voorbije jaar sterk gestegen. Problemen als wildplassen, vandalisme, sluikstorten, geurhinder, geluidsoverlast, bedelarij en ruzies en vechtpartijen komen steeds vaker voor. Ook voorbijgangers worden regelmatig lastiggevallen.

Eerdere initiatieven van het stadsbestuur om de overlast in te dijken, zoals verhoogd toezicht en diverse acties door de toezichts- en politiediensten, helpen, maar blijken ontoereikend om de overlast in te perken. Zo werd reeds een concreet actieplan opgezet om de dak- en thuislozen op te vangen en te begeleiden. De politie, stadstoezicht, de buurtregisseurs, de dienst vreemdelingenzaken en verschillende hulpverleningsdiensten werken hieraan mee. Daarnaast werden op de Groenplaats ook enkele infrastructurele werken uitgevoerd om het rondhanggedrag te ontmoedigen. De kiosk op de Groenplaats, die de overlastplegers gebruikten als slaapplaats, sluikstort en publiek toilet werd ondertussen verwijderd. Heel wat personen die op de Groenplaats en in de omgeving overlast veroorzaken zijn gekend bij verschillende stedelijke diensten en politie. Het is echter vaak moeilijk om de overlastplegers te bereiken en om een gedragsverandering te bekomen.

De zone waar het alcoholverbod van kracht wordt omvat een deel van de oude binnenstad. Dit om te vermijden dat de overlastplegers zich verplaatsen naar deze locaties. Concreet gaat het over de Groenplaats, Groenkerkhofstraat, Schoenmarkt van kruising Geefstraat tot Groenplaats, Eiermarkt van Melkmarkt tot Groenplaats, Zwaluwstraat, Sint-Pieterstraat van kruising Melkmarkt/Vleminckstraat tot Groenplaats, Jan Blomstraat van Papenstraatje tot Groenplaats, Pandstraat, Nationalestraat tussen Groenplaats en Lombardenvest. Het alcoholverbod geldt zowel bovengronds als ondergronds, dus ook in het premetrostation aan de Groenplaats.

Naast het alcoholverbod wil de stad ook zorgen voor de juiste begeleiding van personen die overlast veroorzaken. Het gaat vaak om kwetsbare doelgroepen die kampen met verschillende problemen zoals dak- en thuisloosheid, verslaving of mentale problemen. Deze mensen zijn voor hun sociale contacten vaak afhankelijk van de publieke ruimte, en brengen daarom veel van hun tijd door op de Groenplaats of de onmiddellijke omgeving van het plein.

Daarom start Antwerpen met een ondersteunend project waarbij risicopersonen in en rond de Groenplaats snel gedetecteerd én begeleid worden. Op die manier krijgen deze mensen de zorg en hulpverlening die ze nodig hebben en verhogen ze hun integratiekansen in de maatschappij. Bovendien wordt de overlast en criminaliteit hiermee sneller aangepakt of voorkomen. De stad hoopt met dit project de sociale cohesie in de buurt te versterken, maar ook een zicht te krijgen op de noden van de verschillende pleingebruikers. Het project komt er met steun van de Vlaamse overheid en in samenwerking met Kamiano vzw. Deze organisatie kent de doelgroep en de omgeving van de Groenplaats, en heeft ervaring met de opvang en begeleiding van kwetsbare doelgroepen.

Het alcoholverbod gaat in na goedkeuring door de gemeenteraad van 29 april.

Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten