• 23/05/2024

Antwerpen breidt zes bestaande ‘zones 30’ uit waar geen fietsinfrastructuur is

ANTWERPEN – Stad Antwerpen voert snelheidsbeperkingen van 30 kilometer per uur in in gebieden waar geen aparte fietsinfrastructuur is. In totaal worden zes bestaande zones 30 uitgebreid, drie in district Ekeren en drie  in district Merksem.

Studies tonen aan dat een reductie van de gemiddelde snelheid met één kilometer per uur kan leiden tot drie procent minder ongevallen en vijf procent minder verkeersslachtoffers. Om de leefbaarheid in de woonwijken te verhogen, breidt stad Antwerpen daarom zes zones 30 uit in de districten Ekeren en Merksem. Het gaat daarbij vaak om straten waar geen aparte fietsinfrastructuur is of straten waar enkel verkeer komt met bestemming en/of herkomst uit de straat zelf.

Koen Kennis (N-VA), schepen voor mobiliteit: ‘Fietsveiligheid en de leefbaarheid van de wijken zijn een prioriteit voor dit stadsbestuur. In onze stad ligt 648 kilometer aan fietspaden, en daar komen elke dag nog een aantal meters bij. We zijn sinds vorige zomer volop bezig met de uitrol van negentien kilometer extra fietsstraten, en ook daar maken we snelle vordering. Aparte infrastructuur aanleggen is echter niet overal mogelijk, en daar biedt de introductie van een zone 30 een oplossing. Sinds 2018 zijn alle Antwerpse woonwijken al zone 30, en met deze aanvullingen in Ekeren en Merksem breiden we die zones nog verder uit.’

‘De zone 30 ‘Omgeving Boerendijk’ wordt uitgebreid met de Boerendijk en in zijn geheel opgenomen in de zone 30 ‘Kern Ekeren’. Boerendijk is een lokale hoofdstraat waar vandaag nog een snelheidsregime geldt van 50 kilometer per uur. Fietsers rijden er gemengd met het gemotoriseerd verkeer omdat er geen aparte fietsinfrastructuur is. Om de fietsveiligheid in deze straat te verhogen, is een lagere maximumsnelheid gewenst en zijn er fietssuggestiestroken aangebracht. De zone 30 ‘Donk’ wordt uitgebreid met Ten Hoge. Dit is een korte, doodlopende woonstraat waar enkel plaatselijk verkeer komt. De zone 30 ‘Bredeweg’ wordt uitgebreid met het bebouwde gedeelte van de Slijkweg (tot huisnummer 22). Dit straatsegment is een woonstraat met enkel plaatselijk verkeer, en is doodlopend. De straat ligt deels op het grondgebied van de gemeente Stabroek. De gemeente Stabroek is mede vragende partij om de straat op te nemen in de zone 30.’

‘De zone 30 ‘Rietschoorvelden-Het Weelke’ in Merksem wordt uitgebreid met Schoordijk. Dit is een korte, doodlopende woonstraat waar enkel plaatselijk verkeer komt.  De zone 30 ‘Kern Merksem’ wordt uitgebreid met de Duvelshoek (tot Carrettestraat), Eugeen Meeusstraat, Westkaai, Tarwestraat, Zuidkaai, Noordkaai, Olieslagerijstraat, Oostkaai, Griffinstraat en Glasstraat. De hoofdassen voor het verkeer blijven 50 kilometer per uur zoals de Vaartkaai, Theunisbrug en Azijnbrug/Deurnsebaan/Straalstraat. Met de invoering van de zone 30 zal ook in extra fietsmarkering worden voorzien. De zone 30 ‘Merksem Heide’ wordt uitgebreid met de Nieuwdreef, het gedeelte tussen de Bredabaan en de Terlindenhofstraat. De Nieuwdreef is een lokale hoofdstraat waar vandaag nog een snelheidsregime geldt van 50 kilometer per uur. In het straatsegment tussen de Bredabaan en de Terlindenhofstraat rijden fietsers gemengd met het gemotoriseerd verkeer omdat er geen aparte fietsinfrastructuur is. Om de fietsveiligheid in dit straatdeel te verhogen, is een lagere maximumsnelheid gewenst. Verderop blijft de Nieuwdreef 50 kilometer per uur omdat hier fietspaden aanwezig zijn.’ (EM / Foto Stad Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten