• 17/07/2024

Antwerpen breidt alcoholverbod in het Noorden van de stad drastisch uit

ANTWERPEN – Om de leefbaarheid en de veiligheid in Antwerpen-Noord te verbeteren, heeft de stad tien jaar geleden een alcoholverbod ingesteld in de omgeving van het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. In december 2018 werd er op het pleintje aan de Trapstraat en aanpalende straten eveneens een alcoholverbod ingevoerd. Gisteren besliste het college de zone ook uit te breiden tot op het Sint-Jansplein en omliggende straten, waaronder Dambruggestraat, Diepestraat, Sint-Elisabethstraat en Korte Zavelstraat. Deze uitbreiding wordt nog ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

In 2011 voerde de stad een alcoholverbod in op en rond het De Coninckplein en in de stationsomgeving. Deze buurt werd van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat geteisterd door overlast van dronken personen. Ook de buurt op en rond het Sint-Jansplein wordt al een hele tijd met dezelfde problematiek geconfronteerd. De laatste twee jaar is het aantal incidenten met dronken personen er opmerkelijk gestegen.

Verschillende mensen bevoorraden zich met alcohol bij winkels in de buurt en hangen vervolgens dronken rond op of rond een plein. Zij zorgen daarbij voor veel (nachtelijk) lawaai, gooien hun blikjes bier op de grond, vallen winkeliers en hun klanten lastig, komen agressief tussen bij tussenkomsten van de politie en roepen voorbijgangers na. De alcoholintoxicatie leidt bovendien vaak tot vechtpartijen en vandalisme. Ook braken en wildplassen zijn een veelvoorkomend fenomeen. Zo vonden op het Sint-Jansplein en omgeving in enkele maanden tijd niet minder dan 400 interventies plaats als gevolg van openbare dronkenschap.

Uit een analyse van de Politiezone Antwerpen blijkt inderdaad dat meer dan de helft van de meldingen op en rond het Sint-Jansplein dit jaar met overlast te maken had en dat bij 33 procent van deze meldingen de overlast door een dronken persoon werd veroorzaakt.

Om deze problematiek het hoofd te bieden nam de stad al meerdere maatregelen zoals verhoogd toezicht door de politie. In het kader van een leefbaarheidsproject met aandacht voor de verschillende gebruikers van het plein wordt ook onderzocht om het openbare urinoir en de zitbanken rond de speeltuin te verplaatsen. Daarnaast zijn verscheidene flankerende maatregelen in uitvoering om het veiligheidsgevoel en de leefbaarheid rond het plein te verbeteren, zoals het opschonen van het straatbeeld, betere verlichting, een nieuwe laad- en loszone en bijkomende fietsenstallingen. De uitgevoerde ingrepen hebben echter nog niet tot het gewenste resultaat geleid.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA):  ‘De invoering van een alcoholverbod in een afgebakende zone is een maatregel die ertoe bijdraagt om de leefbaarheid en veiligheid in de omgeving van deze buurt te verbeteren. Dit bleek al bij de eerdere invoering van een alcoholverbod voor onder meer de omgeving van het De Coninckplein en het Koningin Astridplein. Bovendien creëert de invoering van een alcoholverbod de mogelijkheid om problematische gebruikers te identificeren en deze door opvolging van de vaststellingen door te verwijzen naar de nodige hulpverlening. Het alcoholverbod is geen doel op zich, maar gaat gepaard met een stevig pakket aan flankerende maatregelen om het veiligheidsgevoel te verbeteren.’ (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten