• 20/06/2024

20150311 Brussel Belgium: portret van Koen Kennis, personeelslid bij N-VA op het partijbureau in Brussel

Antwerpen: 75% belastingvermindering voor horeca, 50% voor detailhandel

ANTWERPEN – De coronacrisis en de aanhoudende maatregelen maken het Antwerpse ondernemers niet makkelijk. Om hen verder te ondersteunen, besliste het college de verlenging van de tijdelijke vermindering van enkele stedelijke belastingen ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Concreet gaat het om de belastingen op overnachtingen in toeristische logies, op horeca, op vestigingen en onder meer op de exploitatie van taxidiensten.

Voor de belasting op overnachtingen in toeristische logies keurde de gemeenteraad al een volledige vrijstelling goed voor het tweede kwartaal van aanslagjaar 2020. Nu voorziet de stad ook een vrijstelling voor het derde kwartaal.

Wat de horeca betreft besliste de gemeenteraad al tot een halvering van het bedrag voor aanslagjaar 2020. Nu komt daar een vermindering met een vierde bij, waardoor de totale vermindering op 75 procent komt.

De belasting op vestigingen: daarvoor keurde de gemeenteraad al een vermindering van een vierde van het bedrag voor aanslagjaar 2020 goed. De specifieke maatregelen voor de provincie Antwerpen hebben de detailhandelaars extra zwaar getroffen. Vandaar de keuze van het stadsbestuur om ondernemers nogmaals van een vierde van het bedrag vrij te stellen, waarmee de totale vermindering voor het aanslagjaar 50 procent bedraagt.

Voor de belasting op de exploitatievergunning van taxidiensten en/of diensten voor verhuur van voertuigen met bestuurder had de gemeenteraad eerder al ingestemd met een vermindering van een vierde van het totale bedrag voor aanslagjaar 2020. Bijkomend brengt de stad nu nóg een vierde in mindering. Zo bedraagt ook hier de totale vermindering voor het aanslagjaar 2020 de helft. Dit geldt eveneens voor de retributie op de vergunning en de bestuurderspas voor individueel bezoldigd personenvervoer.

Schepen voor financiën, middenstand en toerisme Koen Kennis (N-VA, zie foto):  ‘Ik heb de afgelopen maanden de weerbaarheid en creativiteit van onze ondernemers echt leren waarderen. We bekijken op sectorniveau wat we waar kunnen doen om hen te helpen.’

De middelen voor deze verminderingen komen uit het stedelijke compensatiefonds voor de coronacrisis dat de stad midden juni opzette. De collegebeslissing over deze belastingen wordt op maandag 28 september ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Vandaag keurde het schepencollege eveneens de gunning goed van de ontwerpteams die, in het kader van De Grote Verbinding, de vier noordelijke Ringparken verder gaan vormgeven. Het gaat om de ontwerpteams voor het Ringpark Noordkasteel, Ringpark Groenendaal, Ringpark Lobroekdok en Ringpark Het Schijn. Deze parken komen op en langs de Oosterweelverbinding op de rechteroever van de Schelde en strekken zich uit van aan de Schelde ter hoogte van het Noordkasteel tot aan de aansluiting . Alle info vind je op https://www.degroteverbinding.be/nl/projecten.

Burgemeester Bart De Wever (N-VA): ‘De noordelijke Ringparken zullen stadsdelen met elkaar verbinden die afgesneden zijn van elkaar. Ze zullen daardoor niet alleen een nieuwe groene long zijn voor Antwerpen, ze zullen ook wijken opwaarderen die het vandaag socio-economisch moeilijk hebben. De Ringparken geven buurtbewoners ruimte en zuurstof, en versterken het sociale weefsel.’ Kennis: ‘In Antwerpen liggen een betere mobiliteit, een concurrentieel economisch weefsel en een verhoogde leefbaarheid in elkaars verlengde. Het ene kan niet zonder het andere.’ (EM, Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten