• 21/04/2024

Animalinas-werk Dzia verwelkomt paling aan de Barebeeksluis in Muizen

MECHELEN – Sinds vandaag kan je aan de Barebeeksluis gaan kijken naar een graffitiwerk van de paling van kunstenaar Dzia.  Het werk vormt een uitbreiding van de bestaande Animalinas-wandelroute van Natuurpark Rivierenland, die de mooiste natuursnippers van het toekomstige park aan elkaar knoopt.

Thomas De Bie van de Vlaamse Milieumaatschappij: ‘De paling is een tot de verbeelding sprekende vis, die opgroeit in de zoete binnenwateren van Europa en zich voortplant in de Sargassozee in het Caraïbisch gebied. Het aantal palingen is in veel Europese rivieren 100 keer kleiner dan in de jaren ‘80. Overbevissing, verontreiniging en belemmeringen van vismigratie in de rivieren zijn de grootste oorzaken. Daarom werd de Europese aal een beschermde soort en werden beheerplannen opgemaakt zodat ten minste 40 procent volwassen paling weer zou kunnen ontsnappen naar zee. De waterkwaliteit van de meeste rivieren is de laatste jaren gelukkig sterk verbeterd, maar vaak verhinderen stuwen, watermolens of bodemvallen nog een vlotte migratie.’

‘De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) doet heel wat inspanningen om deze belemmeringen weg te werken. Een aantal grote waterlopen, zoals de Dijle, is momenteel al volledig vrijgemaakt van knelpunten en is vanuit de zee optrekbaar tot in Wallonië. Recente waarnemingen van typische trekvissen zoals paling en rivierprik in Leuven tonen aan dat de inspanningen vruchten afleveren. Momenteel trachten we vanuit de VMM, samen met de andere waterloopbeheerders, ook zoveel mogelijk zijlopen van de Dijle (zoals de IJse, Voer, Weesbeek, Barebeek, …) vrij te maken van obstakels door het natuurlijke verval van waterlopen te herstellen of waar dit niet mogelijk is, door de aanleg van vistrappen en nevengeulen. Ondanks alle maatregelen verloopt het herstel van het Europese palingbestand moeizaam. Ook de klimaatverandering maakt het de paling moeilijker: langdurige droogtes zorgen voor stilstaande tot droge beken. Lokale waterbommen zorgen dan weer, door afspoeling en overstortwerking vanuit de riolering, voor een tijdelijke maar sterke achteruitgang van de waterkwaliteit.’

Patrick Princen, namens Natuurpark Rivierenland: ‘Verscheidene wetenschappelijke rapporten tonen aan dat meer dan 25 procent van onze planten- en diersoorten met uitsterven bedreigd is. De oorzaken zijn veranderingen in landgebruik (verstedelijking, intensieve landbouw), vervuiling, overbejaging en overbevissing, invasieve exoten, de gevolgen van klimaatverandering en het gegeven dat onze natuur doorheen de eeuwen gefragmenteerd is geraakt.  Omdat onbekend onbemind maakt, willen we dan ook sterk inzetten op kwaliteitsvolle beleving van de natuur. Hiervoor zoeken we alsmaar meer het snijvlak van cultuur en natuur op. Kunst kan immers de verborgen pracht zichtbaar maken en ons tot verwondering brengen. Wanneer we door iets geraakt worden, zullen we het ook gemakkelijker gaan beschermen. Zo vergroten we het draagvlak voor natuurbehoud.’

‘Als hommage aan de soorten die men dreigt te verliezen en wil beschermen, stippelden we de Animalinas-route uit: een 100 kilometer lange route die de snippers natuur in het Rivierenland verbindt en zo het ontsnipperingspotentieel toont. Op de muren langs deze route brengt graffitikunstenaar Dzia meer dan 30 diersoorten aan die ook daadwerkelijk op deze plaatsen waar te nemen zijn. Zo vertelt de Animalinas-route het lokale faunaverhaal.’

‘De route werd in een downloadbare app gegoten met GPS. Anderstalige nieuwkomers van het Busleyden Atheneum in Mechelen spreken in vijf verschillende talen info in bij de Animalinas-werken. Hier vind je de initiële 55 kilometerroute die beschikbaar is . Begin 2024 moet de afgewerkte 100 kilometerroute downloadbaar zijn op de website. Verder willen we een totaalformule uitwerken die bezoekers in staat moet stellen de Animalinas-route te boeken en in vier dagen af te leggen met ontbijt en overnachtingen inbegrepen.’ (EM / Foto Natuurpunt)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten