• 23/02/2024

Als eerste Vlaamse stad verbiedt Antwerpen de ‘garagekaartjes’ onder je ruitenwisser

ANTWERPEN – Antwerpen is de eerste Vlaamse stad die komaf maakt met de ergernis van de hinderlijke ‘garagekaartjes’, die je weleens onder je ruitenwissers vindt. Deze kaartjes belanden vaak op de grond of naast de vuilnisbak en zorgen zo voor extra zwerfvuil. Maar dat is nu verleden tijd. De Antwerpse gemeenteraad heeft een verbod gestemd op het uitdelen van commerciële flyers en dit zal ook gelden voor de vervelende garagekaartjes.

Els van Doesburg (N-VA, zie foto), schepen van milieu: ‘Zwerfvuil is een probleem in Antwerpen net als in elke grootstad. Ongevraagde, niet-functionele flyering met commerciële doeleinden heeft vaak als gevolg dat de ontvangers van een flyer deze op de grond werpen.’

‘Dit zorgt voor een vuil stadsbeeld, en levert onnodig werk op voor de medewerkers van de dienst stadsreiniging. Via een verbod op het uitdelen van commerciële flyers op het gehele grondgebied van de stad Antwerpen willen wij deze overlast minimaliseren.’

‘‘Functionele flyering’ is enkel toegelaten als men over een voorafgaande toelating van de burgemeester beschikt. Het gaat daarbij onder meer om flyeren in het kader van een evenement, waarbij de uitgedeelde flyers het evenement ondersteunen of als informatie dienen, zoals het uitdelen van een programmaboekje in het kader van een evenement dat plaatsvindt in de buurt.’

‘Flyers mogen wel klaargelegd worden aan een toegelaten reclamestand of infostand, zodat personen die bewust zelf mee dienen te nemen. Het is niet toegelaten om flyers actief aan te bieden aan passanten of bezoekers.’

‘Sampling wordt enkel toegestaan als er geen flyers worden meegegeven en als de actie voldoet aan de voorwaarden voor reclame-acties uit het evenementenkader of gebeurt op initiatief van een handelaar in dezelfde straat.’

‘Verder wordt sampling ook verboden. Functionele flyering en toegelaten sampling moeten steeds aangevraagd worden via het evenementenloket als aparte aanvraag of als onderdeel van een aanvraag, en vereisen een toelating van de burgemeester. De belasting op mobiele reclame blijft ook hier van toepassing.’

Wat ook verboden wordt zijn de hinderlijke garagekaartjes, die vaak afkomstig zijn van dubieuze handelaars in tweedehandsvoertuigen. Tien jaar geleden waarschuwde de  Groepering van de Handelaars in tweedehandse Voertuigen hier al voor.

Algemeen secretaris Daniel Labours zei toen: ‘Er zijn maar weinig echte professionals die zo werken. Bovendien zijn deze kaartjes vaak dubieus en niet zonder gevaar. Bij het terugkomen van een dagje shoppen kan er een kaartje onder de ruitenwisser zitten waarop staat dat een handelaar in tweedehandswagens geïnteresseerd is.’

‘Het is meestal geen goed idee om hierop in te gaan, aangezien er problemen kunnen ontstaan bij de verkoop van de wagen.’

De stad Antwerpen hoopt hiermee een voorbeeld te stellen voor andere Vlaamse steden en gemeenten. In Wallonië is een dergelijk verbod al sinds 2017 van kracht. De Vlaamse regering beloofde toen de zaak te onderzoeken en – indien het verbod in Wallonië een succes zou zijn – dit ook uit te vaardigen in Vlaanderen. Zover is het nooit gekomen. Antwerpen zet nu de eerste stap.

Edwin MARIËN

Foto N-VA

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten