• 19/07/2024

‘Alleen de provincie ging niet in op de subsidiegeilheid van El Kaouakibi’

ANTWERPEN –  Het is wellicht de eerste maal in de geschiedenis dat het woordje ‘geil’ zal opduiken in de notulen van een provincieraad. Het werd vandaag gebruikt naar aanleiding van de subsidies die de provincie in de loop der jaren heeft toegekend aan Let’s go Urban. Voor alle duidelijkheid: zowel Diederik Vandendriessche (Groen) – indiener van een interpellatie – als Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) – steller van een mondelinge vraag – waren het erover eens dat er geen enkele reden is om aan te nemen dat de provinciale gelden ten onrechte werden toegekend.

Het gaat trouwens over een hoger bedrag dan dat in Gazet van Antwerpen werd aangehaald. De krant schreef over 130 000 euro, Groen becijferde dat het 170 000 euro was maar na alles op een rijtje te hebben gezet maakte gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) de optelsom: net geen 220 000 euro, 31 310 euro per jaar. Opvallend: Sihame El Kaouakibi zat mee in de commissie die besliste over het toekennen van de subsidies. Lemmens: ‘Ze werd uitgenodigd op dertien vergaderingen, was negenmaal verontschuldigd en verliet tijdens de andere vergaderingen de zaal wanneer over haar dossier moest worden gediscussieerd. Je moet alles zien in het tijdsbeeld. El Kaouakibi stond toen volop in de schijnwerpers. Ze werhed door onze gouverneur geïntroduceerd aan het hof, ze werd uitgeroepen tot Antwerpenaar van het jaar en ze kreeg de Vlaamse Cultuurprijs. Geen enkele journalist trok haar integriteit in twijfel. Overigens wordt er altijd naar de politiek gewezen wanneer het over het controleren van de uitgaven gaat maar is dat ook geen taak van een raad van bestuur? Die werd tot in 2018 voorgezeten door iemand (Fourat Ben Chaki) die nu voor Groen in de senaat zetelt.’

Het was geen sinecure om alle documenten in verband met de subsidies terug te vinden. Cultuur is al vier jaar geen provinciale bevoegdheid meer. Alle sprekers betrokken dan ook de griffier in hun hulde voor het puzzelwerk. Valkeniers: ‘Het is goed om vast te stellen dat El Kaouakibi er bij ons niet in slaagde om haar subsidiegeilheid om te zetten in subsidiegulheid wat op stedelijk, Vlaams en federaal niveau geen enkel probleem was.’ De aanvragen die het Vlaams parlementslid deed lagen vaak heel wat hoger dan het bedrag dat uiteindelijk werd toegekend. Zo bedroeg haar allereerste subsidie, daterend van 2011, 2 500 euro terwijl ze 40 000 euro had gevraagd. Lemmens: ‘Dit is trouwens een constante in het verhaal. Bovendien werden heel wat aanvragen gewoon afgewimpeld. Ik hoop in ieder geval dat dit verhaal er niet voor zorgt dat elke vorm van subsidie als oplichterij wordt beschouwd.’ Op donderdag 17 juni volgt een extra commissieraad waarbij het subsidiebeleid van de provincie zal worden toegelicht.

De provincie ijvert al langer voor het campingterrein en de locatie Dreamville, allebei verbonden aan Tomorrowland in De Schorre in Boom. Lemmens: ‘De Rondetafel Dreamville, onder leiding van de burgemeester van Rumst (Jürgen Callaerts – N-VA), onderzocht de onderlinge relaties en afhankelijkheden tussen kleiontginning, natuurambities, medegebruik van de terreinen voor kamperen en parkeren tijdens Tomorrowland-edities en het grondgebruik door lokale landbouwers.’ De provincieraad (op Groen en PVDA na) keurde nu het principieel beleidskader goed waarin de functies landbouw, recreatie, economie en natuurdelen worden vastgelegd en waar nodig gecompenseerd worden.

Edwin MARIËN

Foto Pinterest

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten