• 22/05/2024

‘Alle ogen op de leerling’ brengt alle onderwijspartners vandaag samen in Blue Gate

ANTWERPEN – Op 1 september ging het leersteundecreet in voege. Om alle onderwijsprofessionals en betrokken partners mee te krijgen met de nieuwe aanpak, organiseert GO! scholengroep Antwerpen vandaag het leerevent ‘Alle ogen op de leerling’ dat zich richt op een vlotte, kwalitatieve uitrol van het vernieuwde leersteunmodel.

Op 5 mei bekrachtigde de Vlaamse Regering het decreet over leersteun, in opvolging van het M-decreet. Daarin werd een nieuw model voor ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften in het gewoon onderwijs uitgewerkt: het leersteunmodel. De maatregelen gingen in voege op 1 september. Leersteun moet bouwen op een stevig fundament van brede basiszorg en verhoogde zorg en zet in op een meer geleidelijke realisatie van inclusief onderwijs: gewoon onderwijs als het kan, en buitengewoon onderwijs als het nodig is. Om die ambitie te kunnen waarmaken werden er 40 leersteuncentra opgericht, waaronder het nieuwe GO! Leersteuncentrum Antwerpen (GO! LSC).

Het nieuwe GO! LSC biedt vandaag met haar 116 medewerkers leersteun aan zo’n 1 500 aangemelde leerlingen uit het GO!, het provinciaal, gemeentelijk en katholiek onderwijs en één joodse school. Het aantal aanmeldingen stijgt in deze periode nog elke dag. Om de leersteun voor al deze kinderen en jongeren te kunnen realiseren wordt er sterk ingezet op samenwerkingsrelaties, expertiseontwikkeling en kennisdeling. Want naast de scholen en de leersteuncentra, krijgen ook CLB’s en pedagogische begeleidingsdiensten een actieve rol.

Het leerevent ‘Alle ogen op de leerling’ is een cruciale stap naar een structurele en vlotte samenwerking tussen alle betrokken onderwijs- en welzijnspartners. Alle scholen aangesloten bij GO! LSC Antwerpen zijn aanwezig en gaan samen aan de slag. Hilde Swinnen, directeur van het nieuwe GO! LSC Antwerpen: ‘Tijdens casus oefeningen zoomen we in op hoe we met elke partner – vanuit expertise en verantwoordelijkheid – dit leersteundecreet kwaliteitsvol in praktijk kunnen realiseren. De theorie moet zich kunnen vertalen in bredere basiszorg, verhoogde zorg en betere begeleiding van onze leerlingen.’

Danielle Van Ast (zie foto), algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen, staat achter die inclusievere schoolcultuur en aanpak. ‘Er is al langer nood aan een krachtiger beleid in functie van leerlingbegeleiding. De zorgnoden worden in elke school ook groter. Het leersteunmodel lijkt ons werkbaar en haalbaar. De regie van de begeleiding blijft in handen van de school, het is dus een kwestie van goed af te spreken wie wat opneemt. We gaan voor een sterke en haalbare samenwerking tussen onze scholen, het CLB en ons GO! Leersteuncentrum Antwerpen (LSC) zodat alles werkbaar blijft voor de leraar en elke leerling zich maximaal kan ontplooien.’

Ook Britt Dehertogh, directeur van het GO! CLB Antwerpen, kijkt uit naar de samenwerking met het LSC. ‘Als CLB zetten we met het nieuwe leersteunmodel nog meer in op mogelijkheden en groeikansen voor leerlingen. Dat doen we door scholen te adviseren in hun zorgbeleid en leerlingen bij te staan in hun onderwijsloopbaan. Zijn er extra noden bij de leerling dan schakelen we via onze multidisciplinaire aanpak en handelingsgerichte diagnostiek over naar leersteun. Samen met alle partners versterken we leerlingen en hun leeromgeving, dat vraagt om een straffe start met iedereen aan boord.’

Het leerevent ‘Alle ogen op de leerling’ vindt vandaag plaats in BluePoint Antwerpen. GO! scholengroep Antwerpen verenigt 51 scholen en centra van het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in de regio Antwerpen en het noorden van Antwerpen. Dat zijn meer dan 23 000 lerenden en zo’n 3 500 medewerkers. GO! Leersteuncentrum Antwerpen, is een leersteuncentrum voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften die les volgen in het gewone onderwijs. (EM / Foto GO! Antwerpen)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten