• 22/06/2024

Algemeen parkeerverbod in Antwerpse binnenstad voor wie er niet woont

ANTWERPEN – Vanaf dinsdag 1 augustus komt er een algemeen parkeerverbod in de Antwerpse binnenstad voor wie er niet woont. Dat maakte burgemeester Bart De Wever (N-VA, zie foto) bekend. Hij werd geflankeerd door schepenen Koen Kennis en Annick De Ridder (beiden N-VA), Tom Meeuws (Vooruit) en Erica Caluwaerts (Open Vld).

Vanaf dan mogen dus enkel nog bewoners hun auto parkeren in de oude binnenstad.De parkeerzone waarin de wijzigingen gebeuren ligt tussen de Brouwersvliet en Ankerrui in het noorden, de Leien in het oosten, de Scheldestraat, Kronenburgstraat en Kasteelpleinstraat in het zuiden, en de Schelde in het westen. Mensen die een bezoek brengen aan Antwerpen worden verplicht om hun auto in één van de grote betaalparkings te zetten of aan de rand van de stad, in één van de negen Park and Rides, waar nu vaak amper amper gebruik van wordt gemaakt. Wie dat niet doet, riskeert een boete.

Er wordt een uitzondering gemaakt voor zorgverstrekkers, bepaalde ondernemers, autodelers en bezoekers van bewoners. Deze laatsten zullen met een bezoekerspas maximaal drie uur kunnen parkeren in het centrum. Zij betalen 3,80 euro per uur.Verpleeg- en zorgkundigen, vroedvrouwen, kinesisten en artsen zullen vanaf 1 augustus een parkeervergunning voor zorgverstrekkers kunnen aankopen. Met deze parkeervergunning kunnen ze in alle  Antwerpse tariefzones parkeren, inclusief de nieuwe parkeerzone voor bewoners en vergunninghouders. De parkeervergunning kost 75 euro per maand (inclusief btw) en kan voor één maand, drie maanden of een jaar worden aangekocht.

Kenis: ‘Het gaat grosso modo om de zestiende-eeuwse binnenstad, die we stap voor stap als wandelzone inrichten. Dat doen we onder meer door woonerven aan te leggen, wat het wooncomfort voor bewoners aanzienlijk verhoogt. Rondjes rijdende auto’s op zoek naar een parkeerplaats horen daar niet in thuis.’

De Nationalestraat krijgt een Shop & Go-regeling zodat bezoekers hier kunnen parkeren voor korte boodschappen: maximum 30 minuten tegen 3,80 euro, van maandag tot en met zaterdag en van 9 tot 18 uur. Betalen kan via app, sms of aan een automaat. Buiten deze uren kunnen enkel bewoners en vergunninghouders in de Nationalestraat parkeren.

Personen met een parkeerkaart voor personen met handicap kunnen in alle tariefzones gratis blijven parkeren, mits ze vooraf een eenmalige registratie doen. Per parkeerkaart kunnen twee nummerplaten worden geregistreerd. Op de voorbehouden plaatsen kunnen ze gratis blijven parkeren zonder registratie. In beide gevallen moeten ze steeds hun parkeerkaart achter de voorruit leggen.

Het verkeersreglement is een deel van de nieuwe bouwcode, die de stad zal gebruiken. Er zal meer hoogbouw mogelijk worden en er komen minder parkeerplaatsen in nieuwbouwprojecten. De grootte van het project zal het aantal parkeervergunningen bepalen.

Concreet: in een nieuw- of herbouwproject met minder dan vijf wooneenheden kan men twee vergunningen per wooneenheid aanvragen. Bij projecten tussen de vijf en 30 wooneenheden kan één vergunning per wooneenheid worden aangevraagd. Gaat het over meer dan 30 woonheden, kan je als bewoner geen vergunning aanvragen.

Bij nieuwe bedrijfsgebouwen moeten leveringen door vrachtwagens in het gebouw zelf gebeuren. Dat betekent dat er op de gelijkvloerse verdieping voldoende hoge plafonds moeten zijn. De regel dat eigenaars kunnen verzoeken dat alleen eigen voertuigen op hun terrein kunnen parkeren, zal ook gelden voor fietsen.

Kenis: ‘Door aan te sturen op parkeren open eigen terrein krijgen we meer opties om de vrijgekomen ruimte kwalitatief in te vullen. Daarmee maken we Antwerpen aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.’

Om te controleren wie er al dan niet nog mag parkeren in het stadscentrum worden naast parkeerwachters ook scanwagens ingezet. Omdat parkeren in een P&R minder kost dan aan een parkeerautomaat vallen wel wat inkomsten voor de stad weg.

Wie een bouwvergunning vraagt voor een pand bij een warmtenet is verplicht om zich aan te sluiten op dit net. Om tegemoet te komen aan de nood aan studentenkamers wordt het mogelijk om kamers in grote eensgezinswoningen aan studenten te verhuren wanneer de eigenaar er zelf ook woont. In de bouwcode is ook aandacht voor woningdelen en co-living.

Bovendien zal het stadsbestuur meer aandacht hebben voor het klimaat. Waar het kan gaat men over tot het ontharden en opdoeken van bestaande parkeerplaatsen. Bouwfirma’s zullen voortaan een bijdrage moeten leveren in het stadsgroenfonds om ontharding en vergroening te financieren. Het aantal parkeerplaatsen in de buurt van treinstations en P&R zal beperkt worden.

DE WEVER: ‘DEZE MAATREGELEN GAAN ERVOOR ZORGEN DAT DE STAD OP TERMIJN ZAL VERANDEREN’

De Wever: ‘De aanpassing van de bouwcode is een belangrijke beslissing die voor een Copernicaanse revolutie gaat zorgen in hoe de stad Antwerpen op termijn gaat veranderen. Er ging veel voorbereiding aan vooraf met niet alleen discussies tussen schepenen van verschillende partijen, maar ook tussen de verschillende bevoegdheden. Wat we nu beslisten is een belangrijk sluitstuk uit ons bestuursakkoord.’

De Ridder: ‘Deze nieuwe en vooral vereenvoudigde Bouwcode zorgt voor minder regels en meer duidelijkheid, en schenkt ook meer vertrouwen aan al wie wil investeren in deze prachtige stad. Bovendien houdt deze nieuwe Bouwcode wonen betaalbaar, voorziet ze ruimte voor de toekomstige bevolkingsgroei, garandeert ze een slimme omgang met water en voldoende kwaliteitsvol en toegankelijk groen voor alle Antwerpenaren.’

Meeuws: ‘In Antwerpen is de nieuwe Bouwcode een heuse klimaattool geworden. Regeltjes die vergroening of isolatie tegenhielden zijn eruit. De nieuwe Bouwcode helpt nu echt wateroverlast, droogte en hitte in de stad tegen te gaan. We creëren meer mogelijkheden voor ontharding, vergroening en kleinschalige stroomopwekking uit zon en wind. Fossielvrij verwarmen van woningen met warmtepompen en aansluitingen op het warmtenet wordt de norm. We stimuleren bouwheren. Zij die toch nog bijkomend verharden, dragen bij in een stadsgroenfonds dat de stad helpt te ontharden, vergroenen en verkoelen.’

Caluwaerts: ‘Deze nieuwe Bouwcode zorgt voor het behoud van onze huidige economische ruimte, zodat bedrijven ook in de toekomst zich in de stad kunnen komen vestigen. Op die manier zorgen we ervoor dat Antwerpen de economische motor van Vlaanderen blijft én economisch kan groeien.’

De stad besliste om een bijkomende, ondergrondse,  parking met 400 plaatsen, te bouwen op de Kaaien, aan het Loodswezen. Gemeenteraadslid Niel Staes (Groen ) reageerde onmiddellijk op Twitter:  ‘Al maanden wordt de beslissing om de ondergrondse parking aan het Loodswezen goed te keuren, verdaagd. Het zou een dure en slecht gelegen parking zijn. Kans lijkt dat ze deel van de koehandel is geworden.’

Schepen Kennis repliceert: ‘Er verdwenen op die plek 700 parkeerplaatsen voor de heraanleg van de kaaien, en ook in de omliggende straten is weinig parkeergelegenheid. Een deel van de parking aan het Loodswezen zal dan ook als buurtparking gebruikt worden om aan de omwonenden tegemoet te komen. Dit past in ons streven om de historische binnenstad als voetgangersvriendelijk gebied in te richten.’

‘In het voormalige gebouw van het Loodswezen komt de Smaakhaven, een culinair centrum dat dé thuishaven van gastronomisch Vlaanderen zal worden. ‘Smaakhaven’ zal dé ontmoetingsplek worden voor zowel nationale als internationale fijnproevers, en dus heel wat publiek trekken. Ook voor een optimaal functioneren van deze nieuwe trekpleister is parkeercapaciteit nodig.’

Stad Antwerpen en AG Vespa staan in voor de heraanleg van de site: de stad voor de parking, en AG Vespa voor het openbaar domein. AG Vespa koos in januari 2022 ontwerpbureau Bas Smets voor het openbaar domein. Eind 2022 is ook een voorontwerp goedgekeurd. AG Vespa zorgt ook voor de integratie van een namenmonument ter herdenking van de overleden Antwerpse slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog.

Edwin MARIËN

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten