• 19/05/2024

School Zeppelin Mortsel

Al 200 scholen in Provincie Antwerpen vergroenden hun speelplaats

MORTSEL – “Maak van je speelplaats een Groene Oase” luidde de oproep van de provincie Antwerpen. Ondertussen ontharden en vergroenen meer dan 2OO scholen, goed voor 75 000 leerlingen, hun buitenruimte, Een groene speelplaats is voordelig voor leerling én klimaat. Eerste gedeputeerde Luk Lemmens en gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes (beiden N-VA) bezochten de 2OOe Groene Oaseschool, Ervaringsgerichte basisschool Zeppelin rondde haar vergroeningstraject reeds af en mocht het Iabel van Groene Oase in ontvangst nemen. Daarnaast schonk de provincie voor de gelegenheid extra plantgoed aan de school.
Afhankelijk van de oppervlakte die onthard kon worden en de ambities van de school, werden er subsidies uitgedeeld voor een Kleine, Middelgrote of Grote Groene Oase. Wel 202 scholen kijken uit naar hun vergroeningstraject, zitten volop in onthardings- of aanplantfase of rondden zelfs hun project al af. Ervaringsgerichte basisschool Zeppelin in Mortsel is er één van. De KIeine Groene Oase bracht reeds heel wat spelplezier voor de leerlingen mee. In totaal profiteren er bijna 75.000 leerlingen nu of binnenkort van een groene speelplaats. De vergroeningstrajecten worden uitgevoerd onder begeleiding van MOS Antwerpen en de Regionale Landschappen.

Gedeputeerde Luk Lemmens: ‘Provincie Antwerpen zorgt voor de coördinatie en middelen, als school krijg je 70 tot 70% van de investeringskost terugbetaald. De aanvragen stroomden binnen.’

Minder conflicten en meer schaduw, Provinciaal gedeputeerde voor Milieu en Natuur Jan De Haes zag in hoe belangrijk een groene buitenruimte voor leerlingen is. De schaal waarop het project zich uitrekt werd steeds groter. Op die manier heeft Groene Oases ook een aanzienlijke impact op het klimaat en de biodiversiteit. Jan De Haes legt uit wat de voordelen van een Groene Oase zijn: ‘Volgens studies ervaren kinderen minder stress na een speeltijd in het groen. Een buitenles zet aan tot onderzoekend leren en verhoogt de concentratie.

De ontharding zorgt ervoor dat hemelwater in de bodem kan sijpelen. Het is niet verwonderlijk dat zo veel scholen een Groene Oase wensten. School in de bloemetjes, Ervaringsgerichte basisschool Zeppelin in Mortsel, werd woensdag letterlijk in de bloemetjes gezet. Haar Kleine Groene Oase is een schoolvoorbeeld van de verschillende mogelijkheden die het Regionaal Landschap aanreiken om de buitenruimte maximaal ten dienste te stellen van de leerlingen en het klimaat. Provincie Antwerpen schonk de school daarom een extra plantgoed, Daarmee kunnen ze de speelplaats verrijken met een Europese vogelkers. Betrokken ouder en trekker van het Groene Oaseproject op de school Maarten Verbeiren: ‘Op onze school zit de groene houding al snor. We zijn al vertrouwd met vergroening en het onderhoud ervan. De subsidie van Groene Oases lag helemaal in lijn met waar we als school voor staan. ’ Succesverhaal Groene Oases Provincie Antwerpen zorgt er mee voor dat alle 202 scholen een vlekkeloos vergroeningsparcours lopen. Gedeputeerde Luk Lemmens besluit: ‘De deputatie heeft het subsidiekrediet voor Bosgroepen en Regionale Landschappen in december 2023 verhoogd met 7 miljoen euro voor de Groene Oases in het kader van de aanpassing meerjarenplan 2020-2025. Groene Oases is een echt succesverhaal geworden

Foto’s Ronny MULLENS

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten