• 27/05/2024

Akte voor verkoop Villa Vandersteen binnenkort verleden, internet in Lilse Bergen

ANTWERPEN – Aan het begin van de provincieraad vanmiddag namen de leden kennis  van een klacht ingediend bij het Agentschap Binnenlands Bestuur via het Loket voor Lokale Besturen met betrekking tot de verkoop Villa Vandersteen in Kalmthout. Daarop vroeg het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Lokale Organisatie en Werking aan de deputatie het dossier, de betrokken besluiten en hun standpunt over de klacht op. Het antwoord hierop werd bezorgd. Ondertussen heeft de toezichthoudende overheid kennis gegeven van haar definitieve antwoord . Het verwerpt de klacht.

Erik De Quick (Vlaams Belang) wou weten of een eventueel beroep bij de raad van state opschortend zou werken, Ilse Van Dienderen (Groen) vroeg naar de stand van zaken en Inga Verhaert (Vooruit) hoe de toekomst van de medewerkers eruit zou zien. Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Uiteraard kan de betrokken persoon in beroep gaan maar ondertussen werken wij gewoon verder. De akte voor verkoop zal verleden worden op maandag 6 mei. Ondertussen zijn er gesprekken bezig met onze mensen van HR en de overnemer en met de gemeente Kalmthout. In de loop van de volgende weken zullen we daar meer over vernemen.’

Op 18 oktober 2023 erkende de Vlaamse regering het gebied Scheldevallei als een van de vier nieuwe Nationale Parken. Dat zijn gebieden met een internationale uitstraling, een uitzonderlijke natuur en een unieke belevingswaarde. Een belangrijk criterium om Nationaal Park te worden is dat de gebieden voldoende groot en robuust zijn om de natuur op een duurzame manier te beschermen.

De erkenning ondersteunt ook de samenwerking tussen (natuur)verenigingen, private eigenaars en overheden. De provincie treedt nu ook toe tot de vzw Nationaal Park Scheldevallei en voorziet in een jaarlijkse financiële bijdrage van 15 000 euro voor dit samenwerkingsverband. Volgens de statuten moeten er voor de vzw twee co-voorzitters worden aangeduid.

Louis Schoofs (Groen) vroeg tekst en uitleg. Gedeputeerde Jan De Haes (N-VA): ‘De twee voorzitters moeten ofwel een gouverneur zijn ofwel een gedeputeerde. Twee gouverneurs kan niet. Bovendien moeten de voorzitters uit twee verschillende provincies komen. Ik ga me zeker kandidaat stellen.’ Bruno Valkeniers (Vlaams Belang) wou weten of gouverneur Cathy Berx – vandaag verontschuldigd – dat misschien ook zou doen. De Haes: ‘Ik kan nog niet in het hoofd van een gouverneur kijken en ik heb ook de ambitie niet om te leren hoe ik dat zou moeten doen.’

De omroepinstallatie van Provinciaal Domein De Lilse Bergen is verouderd en wordt enkel gebruikt voor noodsignalen en om mededelingen te doen. Een nieuwe installatie zal voorgeprogrammeerde boodschappen kunnen uitzenden in één of meer van drie zones in het park. Door de grote afstanden zijn er glasvezelkabels nodig om de versterkers aan te sturen. En voor een vlotte communicatie tussen de medewerkers is een betere 4G-dekking nodig. Tenslotte wil het domein ook internet aanbieden aan haar bezoekers. De kostenraming van deze werken bedraagt iets meer dan 320 000 euro.

In het budget 2024 werd voor ‘Subsidie aan Regionale Landschappen en Bosgroepen’ oorspronkelijk een krediet van meer dan 2,2 miljoen euro uitgetrokken. De provincieraad besliste eerder, in het kader van de aanpassing van het meerjarenplan 2020-2025, dit budget te verhogen met een miljoen euro, bestemd voor Groene Oases. Het totaalbedrag wordt nu als volgt verdeeld: Regionaal Landschap de Voorkempen 769 657 euro, Regionaal Landschap Rivierenland 799 208 euro, Regionaal Landschap Schelde-Durme 94 635 euro, Regionaal Landschap Kleine & Grote Nete 792 604 euro, Bosgroep Antwerpse Gordel 263 468 euro, Bosgroep Zuiderkempen 211 102 euro en Bosgroep Kempen Noord 260 670 euro.

Edwin MARIËN

Foto Suske en Wiske-museum

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten