• 18/07/2024

‘Agentschap Natuur en Bos vindt dieren blijkbaar belangrijker dan mensen’

ANTWERPEN – De fietostrade A12 verbindt Antwerpen met Bergen op Zoom. Ze loopt langs de A12 in Ekeren, kruist de A12, loopt verder langs de Ekerse Put, de Noorderlaan in de haven, en door Berendrecht en Zandvliet. De provincie gaat op zoek naar een aannemer om het deel tussen de Noorderlaan en de fiets- en voetgangersbrug over de A12 te realiseren.

Met deze verbinding kunnen meer havenwerknemers per fiets vlot, ecologisch en veilig naar en van hun werkplaats. Slechts zes procent van de woonwerk-verplaatsingen gebeurt in het havengebied namelijk per fiets, terwijl om en bij de 60 000 werknemers werken voor ongeveer 900 bedrijven waarvan 68 procent vanuit de nabije omgeving komt. De provincieraad keurde vanmiddag de ontwerpen en het bestek van het uitvoeringsdossier goed. Hierna volgt een openbare procedure als plaatsingswijze voor de aanleg van de fietsostrade F12 Antwerpen – Bergen op Zoom, deel tussen de Noorderlaan en de A12.

An Bakelants (Open Vld) :’Er wordt geen verlichting voorzien en dat ik vind ik jammer. Er komen wel strips maar ik stel vast dat de vleermuizenpopulatie blijkbaar belangrijker is dan mensen. Verder vrees ik dat er in de toekomst ongevallen zullen gebeuren omdat de fietsers tegen grote snelheid zullen naderen.’ Gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA): ‘Ook ik betreur dat het Agentschap Natuur en Bos geen toestemming geeft om verlichting aan te brengen. We hebben voldoende ruimte voorzien om in de toekomst – wanneer dat toch zou mogen – te verlichten. Agentschap Natuur en Bos vindt dieren blijkbaar belangrijker dan mensen.’ Ilse Van Dienderen (Groen): ‘Laat ons dit debat nu niet op de spits drijven. De technologie evolueert snel. In de toekomst zullen we wel kunnen bijsturen wat die verlichting betreft. ‘Lemmens: ‘De eerste havenarbeider die daar verongelukt stuur ik door naar u.’

In 2018 gunde de deputatie de opdracht ‘Opmaak ontwikkelingsvisie en omgevingsvergunning voor het morfologieherstel van het voormalig ontginningsgebied Terhagen te Boom en Rumst’ aan nv Tractebel Engineering uit Brussel voor 128 303,56 euro, inclusief BTW.

Sinds de gunning van het project werd het projectgebied uitgebreid met de kade aan de Rupel en tunnel onder de Kapelstraat, een ecocorridor tussen de Kapelstraat en de Rupel, de verplaatsing van de visvijver en een ecoverbinding onder het Keibrekerspad. De opdracht kende een toegenomen complexiteit waardoor meer overleg, coördinatie, studiewerk en aanpassingen noodzakelijk waren. Daarom gunt de provincieraad bijkomende opdrachten aan Tractebel voor 199 643,95 euro, inclusief BTW. Frank Vanhoutte van het Actiecomité De Kleiputten hekelt dat niet overwogen werd om andere opdrachtgevers te laten meedingen. Lemmens: ‘Dit dossier is zo complex en alleen Tractebel heeft een jarenlange ervaring in dit verband. Deze opdrachten kunnen niet aan een andere opdrachtgever gegund worden. Het actiecomité trekt de saneringsplicht in twijfel. Indien dit project nog veel vertraging oploopt dan is het wellicht te laat.’  Louis Schoofs (Groen): ‘Ook wij waren verrast door de brief van mr. Vanhoutte. Van ons hoeft er niks te wijzigen aan de procedure. Het venijn zit wellicht in de staart want voor de sanering zal Oosterweelgrond worden gebruikt.’ Rudy Sohier (PVDA): ‘Net zoals de vorige malen stemt onze fractie tegen.’

Edwin MARIËN

Foto Provincie Antwerpen

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten