• 18/07/2024

Acties rond Oekraïne in Deurne, Wilrijk, Mortsel, Kalmthout, Beerse, Boechout en Lint

WILRIJK – Dit schooljaar was er voor OKAN-leerlingen geen capaciteit meer in de secundaire scholen van GO! scholengroep Antwerpen. Om de wachtlijst en de vluchtelingenstroom uit Oekraïne op te vangen zal de capaciteitsuitbreiding nu versneld worden zodat het recht op onderwijs kan gegarandeerd worden.

Een basisschool van het GO!, lange tijd gehuisvest in modulaire units aan de August Van de Wielelei in Deurne, verhuisde in januari naar een nieuw gebouw. De lege units zullen nu een nieuwe plek krijgen op de GO! campus in Deurne en zo snel mogelijk in gereedheid worden gebracht zodat er extra onthaalklassen of tijdelijk onderwijs kan georganiseerd worden. Danielle Van Ast (zie foto), algemeen directeur van GO! scholengroep Antwerpen: ‘Wat er nu in Oekraïne gebeurt, heeft onze capaciteitsuitbreiding urgent gemaakt. Hoeveel kinderen en jongeren uit Oekraïne zich zullen aanmelden in onze GO! scholen is op dit moment nog koffiedik kijken. Zeker is wel dat zij tijdens hun verblijf recht hebben op onderwijs en dat wij ons hiervoor willen engageren. We zullen ons de volgende weken dan ook goed moeten voorbereiden.’

De beschikbare ruimte is voor de scholengroep niet de enige uitdaging in dit verhaal. In tijden van lerarentekort zal het niet gemakkelijk worden om voor de organisatie van dit extra aanbod personeel te vinden.  Van Ast: ‘De leerkrachten en medewerkers in onze scholen leverden de voorbije periode al zware inspanningen. Zij krabbelen stilaan recht na corona en alweer dient een nieuwe crisis zich aan. Het opvangen van de kinderen uit Oekraïne zal veel van onze schoolteams vergen, zowel logistiek als emotioneel. Bij deze wil ik dan ook een warme oproep doen om onze teams te komen versterken: lesgevers, ondersteuners, vrijwilligers, … iedereen die bereid is om voor onze kinderen en onze cursisten in het volwassenenonderwijs het verschil te maken en mee de schouders wil zetten onder onze maatschappelijke opdracht, is welkom in onze scholengroep.’ De scholengroep hoopt onmiddellijk na de paasvakantie te kunnen starten met het lesprogramma. Spontaan solliciteren kan via vacatures@go-antwerpen.be..

FILM IN DE KERN IN WILRIJK

Je kan het consortium 12-12 voor noodhulp steunen door naar de film ‘Donbass’ te komen in Wilrijk. De opbrengst van deze vertoning in cultuurcentrum De Kern gaat integraal naar de noodhulp.

Deze Oekraïense film wordt vertoond op  maandag 28 maart. De film toont een ‘praktische handleiding’ voor het overleven in de hel van Oekraïne. De film uit 2018 drukt ons hard met onze neus op de feiten: het conflict waarvan wij de gevolgen nu pas ervaren, is al veel langer aan de gang. De film leverde regisseur Sergei Loznitsa de prijs op voor Beste Regie in het Cannes-programma Un Certain Regard. Dat is een kwaliteitslabel om u tegen te zeggen. De Belgische verdeler van deze film, Imagine Film Distribution, steunt de actie door de vertoningsrechten quasi kosteloos aan te bieden aan De Kern, zodat de opbrengst maximaal naar de noodhulp kan gaan.

De kookvrijwilligers van De Kern zorgen tot slot ook nog voor een lekker stukje taart waarvan de opbrengst ook naar het solidariteitsfonds gaat.

Een ticket kost zes euro in voorverkoop via de website van De Kern en zeven euro aan de kassa. Heb je een A-kaart met kansentarief, dan betaal je twee euro voor de film. Meer info: www.ccdekern.be/donbass, www.1212.be/nl.

MINUUT STILTE OP GEMEENTEPLEIN IN MORTSEL

Morgen zaterdag 12 maart staat men in Mortsel stil bij wat er gebeurt in Oekraïne. Kom om 14 uur naar het Gemeenteplein, waar een minuut stilte wordt gehouden. Wie wil brengt een kaarsje of bloem mee.

Deze actie vindt plaats in heel wat steden in Europa. Onder meer in Bologna, Braga, Florence, Milaan, Marseille, Nice, Rotterdam, Rome, … tonen zich solidair en verzamelen in het centrum voor een minuut stilte.

Wil je financieel steunen? Giften zijn welkom via het 12-12 bankrekeningnummer van het Belgisch consortium voor noodhulpsituaties: BE 19 0000 0000 1212. Wil je materiaal, kleding of andere spullen doneren? Dat kan in de Sint-Theresia Kerk, Grote Steenweg 646, op de grens Mortsel/Berchem, van maandag tot vrijdag van 17 tot 19 uur, zaterdag en zondag van 8 tot 19 uur. Vooral babyvoeding, babyhygiëne en luiers worden gevraagd, maar geen kleding;  Alles gaat rechtstreeks naar Oekraïne via de Poolse gemeenschap. Kan je tolken? Stuur een mail naar vrijwilligers@mortsel.be met je contactgegevens. Heb je een plekje vrij om vluchtelingen op te vangen? Meld je via www.mortsel.be/plekvrij. Wil je op een andere manier helpen? Stuur een mail naar vrijwilligers@mortsel.be met je contactgegevens, wat je eventueel wil doen, en je beschikbaarheden.

OPVANG VOOR 60 MENSEN IN KALMTHOUT

In Kalmthout bereidt het lokaal bestuur de inrichting van een deel van het Domein Diesterweg en een schoolgebouw van Zon en Hei in de Max Temmermanlaan in Heide voor om in opvang te kunnen voorzien.

Burgemeester Lukas Jacobs (CD&V): ‘Kalmthout wil haar steentje bijdragen in deze collectieve opvang. Op dit moment vangen we al een gezin op in de oude pastorij in Nieuwmoer. Daar is er nog plaats voor een extra gezin. Daarnaast maken we een deel van het Domein Diesterweg klaar om 25 mensen op te vangen. Ook een deel van het schoolgebouw Zon en Hei maken we klaar voor evenveel personen. Daarvoor kregen we de toestemming van de stad Antwerpen. We hopen tegen volgend weekend Domein Diesterweg klaar te hebben, Zon en Hei de week daarna. In totaal creëren we zo voor ongeveer 60 mensen collectieve opvang. We voeren nog gesprekken rond het voormalig asielcentrum aan de Putsesteenweg en met sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning om nog meer aanbod te creëren.’

Greet Buysen, adjunct algemeen directeur: ‘We kregen de voorbije weken ook heel wat aanbod van mensen die zelf plaats willen aanbieden aan vluchtelingen uit Oekraïne. Die plaatsen houden we achter de hand bij een grotere vraag. In eerste instantie vraagt de overheid ons al lokaal bestuur namelijk om collectieve opvang te regelen. Daarmee zijn we nu dus volop bezig. Zodra we meer mensen opvangen, zullen we helpende handen nodig hebben. Als je wil helpen met de opvangplaatsen voorbereiden of achteraf met de begeleiding van de vluchtelingen, dan kan je dat laten weten via help.oekraine@kalmthout.be.’ Gevluchte Oekraïners kunnen in België een beroep doen op het statuut ‘tijdelijk ontheemde’. Na een aanvraag in Brussel bekijkt Fedasil waar die mensen kunnen opgevangen worden. Daarvoor gaan ze op zoek naar een ‘match’ tussen de vraag en het aanbod. Bij aankomst in Kalmthout worden ze ingeschreven in het vreemdelingenregister met een verblijfsrecht van één jaar. Dat is verlengbaar. De Vlaamse Overheid compenseert de lokale besturen die extra taken opnemen in het kader van de noodopvang voor vluchtelingen uit Oekraïne. Meer info: www.kalmthout.be/helpoekraine

37 GASTGEZINNEN IN BEERSE

De actie #plekvrij leverde in Beerse al zo’n 37 gastgezinnen op. De eerste toewijzing van een serviceflat in de Boudewijnstraat is een feit. Daarin verblijven nu een man en vrouw met baby. De dienst Wonen van Stadsregio Turnhout en de lokale politie screenen de opgegeven adressen.

Het lokaal bestuur bezorgt in samenwerking met de sociale dienst aan Fedasil een lijst met mogelijke opvangplaatsen in 2340. Fedasil gaat op zoek naar een match tussen vluchteling en noodopvang en stuurt de vluchteling door naar het opvangadres. Normaal gebeurt dit enkel op weekdagen en tijdens de kantooruren, maar uitzonderlijk kan dit ook na de werkuren of in het weekend.

De sociale dienst zal een eerste telefonische screening uitvoeren en beoordeelt zo wie in aanmerking komt om als gastgezin te fungeren. In het intakegesprek wordt gepolst naar: Begrijpen mensen de ernst van het engagement als gastgezin? Kunnen ze langere tijd opvang bieden? Kunnen ze op korte termijn klaar staan in geval van een aanmelding?

Je kan je nog steeds aanmelden voor de noodopvang via https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Cue3auV-aEu4FhtgMybjE595wUOMC_FAk44gwf67yzJUMTgzOFhTVk9CV0xGTE0zUDdFUUkyUjFDVS4u Info: info-ukraine.be  of tel 02 488 88 88

INZAMELING BIJ WERELD MISSIEHULKP OF BIJ TIM EN NADIA IN BOECHOUT

Ook de gemeente Boechout betuigt morgen zaterdag 12 maart om 12 uur haar steun aan Oekraïne.

Dit gebeurt aan het oorlogsmonument in de voortuin van het gemeentehuis. Het gemeentebestuur wil hiermee haar verontwaardiging tonen over deze oorlog en een oproep doen tot een vreedzame oplossing van het conflict. Wil je graag je steun betuigen aan het Oekraïense volk? Je bent van harte welkom.

Kom je uit Oekraïne en wil je je laten inschrijven als ontheemde? Maak dan een afspraak bij  hier een afspraak bij https://www.boechout.be/burger-en-welzijn/burger/afspraak-maken/niet-belgen. Meer info over de situatie in Oekraïne en de impact op ons land vind je via de federale website www.info-ukraine.be/nl of via het federaal infonummer 02 488 88 88 (elke dag bereikbaar van 9 tot 17 uur).

Heb jij een vrije plaats voor de tijdelijke opvang van Oekraïners die in ons land willen verblijven? Laat het weten via hulpvooroekraine@boechout.be of via 03 460 18 40. Vermeld je naam, e-mailadres, telefoonnummer, het adres van de crisishuisvestingsplaats, voor wie de plaats geschikt is (groepen, families, alleenstaanden), het maximaal aantal plaatsen, de beschikbare periode voor de crisisopvang en het comfort (toilet, badkamer, aantal bedden/kamers …).

Concreet gaat het om personen met een verblijfsstatus die een acute woningnood hebben. Oekraïners zullen een verblijfsstatus (A-kaart) in ons land krijgen, die hen meteen toegang geeft tot de arbeidsmarkt. Het gaat niet over asiel- en migratieopvang, maar om een uitzonderlijke noodsituatie waar de verschillende lidstaten van de Europese Unie zich solidair willen tonen met de Oekraïense bevolking. Er wordt gezorgd voor een veiligheidsscreening van alle personen die zich aandienen voor opvang.

Soms hebben mensen wel plaats om vluchtelingen op te vangen, maar ontbreekt het hen aan materiaal zoals bedden, matrassen, lakens … Hiervoor heeft men een formulier gemaakt op de website. Daar kan je invullen of je bepaalde dingen kan missen. Zodra de gemeente meer zicht heeft op wat men nodig heeft, nemen ze contact met je op.

Wereld Missie Hulp zamelt, in samenwerking met KaVIS (Kapucijnen Vlaanderen Internationale Solidariteit) hulpgoederen in voor de Oekraïense bevolking. Ze zamelen droge voeding (suiker, pasta, rijst, koffie, melkpoeder, conserven …) in, maar ook hygiëneproducten (zeep, shampoo, luiers …) en dekens, lakens, handdoeken, slaapzakken … Je kan de goederen doneren bij Wereld Missie Hulp (Provinciesteenweg 400, 2530 Boechout) van maandag tot en met vrijdag tussen 8 en 16 uur (contact: 03 454 14 15) of bij KaVIS (Italiëlei 98A, 2000 Antwerpen) van maandag tot en met vrijdag tussen 19 en 21 uur (contact: 0496 74 17 16). Ook inwoners Tim Verbergt en Nadia Linda hebben een hulpactie op poten gezet. Hiermee willen ze enerzijds geld inzamelen voor de ondersteuning van een opvangcentrum voor kinderen in Oekraïne en anderzijds hulpgoederen inzamelen om zelf naar de grens te brengen. Meer info op https://www.xn--belgivooroekrane-erb5f.be/

Organiseer je zelf een andere solidariteitsactie voor Oekraïne? Laat het weten via hulpvooroekraine@boechout.be, zodat men alle info kan bundelen.

MOMENT VAN STILTE AAN KERKPLEIN IN LINT

Wie wil kan morgen om 14 uur naar het Kerkplein (parkje) in Lint afzakken voor een moment van stilte. Je kan ook klapmoment houden thuis aan je voordeur.

Wil je Oekraïners tijdelijk onderdak geven? Kijk dan op https://www.lint.be/registreer-een-tijdelijke-opvang-voor-oekraiense-vluchtelingen. Ben je of ken je die zich wil inschrijven? Maak een afspraak via  https://www.lint.be/vreemdelingenkaart. Meer info over de situatie in Oekraïne vind je via www.info-ukraine.be/nl of via het  infonummer 02 488 88 88 (elke dag bereikbaar van 9 tot 17 uur).

Sinds 1993 zet de autonome vrijwilligersorganisatie Oekraïne Project Edegem – OPE zich in via allerhande acties om de armoedebestrijding in Oekraïne, een vaak vergeten land bij de ontwikkelingshulp, tegen te gaan. Nu in deze oorlogstijd kan deze organisatie je steun heel zeker goed gebruiken. Het Rode Kruis zamelt geld in voor directe humanitaire hulp in Oekraïne.  Alle info op https://www.rodekruis.be/oekraine/. (EM / Foto GO! Scholen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten