• 20/05/2024

Achterbroek, Massenhoven, Morkhoven, Gompel en Donk krijgen nieuw leven

MOL – De deputatie van de provincie Antwerpen zet het licht op groen voor de oprichting van vijf nieuwe dorpspunten in de provincie. Een dorpspunt voorziet in een aantal basisvoorzieningen die eerder om diverse redenen uit het dorp waren verdwenen. Dat kan zeer divers zijn: een plaats voor ontmoeting, dienstverlening vanuit de lokale overheid, een beperkt winkel- of zorgaanbod,… Elk dorpspunt is uniek. Voor de opstart van dorpspunten in Achterbroek, Massenhoven, Morkhoven, Mol Gompel en Mol Donk trekt de provincie in totaal 492 350 euro uit.

Inwoners van kleinere dorpen en gehuchten zien al enkele jaren hoe buurtwinkels en cafés wegtrekken, dat het postkantoor sluit, de bankautomaat verdwijnt, het zorgaanbod verkleint,…  Vanuit haar dorpenbeleid zoekt de provincie Antwerpen daarvoor duurzame oplossingen, samen met de inwoners en de lokale besturen. Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor dorpen- en plattelandsbeleid: ‘Eén van de remedies is de oprichting van een dorpspunt. Dat is een fysieke plaats in het dorp die voorziet in een aantal verdwenen basisvoorzieningen zoals bijvoorbeeld ontmoeting, een lokaal zorgaanbod of winkelgelegenheid voor verse producten. Het is een aanbod op maat, want elk dorp is anders.’ Die diversiteit blijkt uit de vijf initiatieven die voor de opstart kunnen rekenen op financiële steun van het provinciebestuur.

Het dorpshuis in het voormalige klooster van Achterbroek (Kalmthout) wordt uitgebouwd tot een dynamische plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten, waar vrijwilligers aan de slag gaan met nieuwe inwoners en initiatieven kunnen opstarten rond eenzaamheid, diversiteit of armoede. (98 000 euro). Het gemeenschapshuis in de vroegere kerk van Mol Donk (zie foto) wordt nog meer een plaats van ontmoeting, met een korte-keten-aanbod en extra dienstverlening vanuit het gemeentebestuur voor de inwoners van het dorp. (96200 euro). In Mol Gompel zal het dorpsteam samen met de buurtbewoners de werking van De Groene Wij in en om het oude parochiecentrum verder uitbouwen. Een reeks laagdrempelige activiteiten, de verkoop van lokale producten en een inclusief aanbod op maat van de verenigingen maken er een bruisende plek van (98 150 euro). Het voormalige gemeentehuis in Massenhoven (Zandhoven) wordt herbestemd tot een dorpspunt waar een deel van de gemeentelijke dienstverlening aangeboden kan worden én waar het verenigingsleven weer een stek kan vinden, na de sluiting van het laatste dorpscafé enkele maanden geleden. (100 000 euro). Het stadsbestuur van Herentals plant een mobiel dorpspunt, een buurtbus die als rijdend salon zal fungeren voor de inwoners van Morkhoven, met een ruim aanbod aan activiteiten waar ook de inwoners van Noorderwijk bij betrokken zullen worden. (100 000 euro).

Helsen: ‘We zijn niet over één nacht ijs gegaan. Aan al deze initiatieven is een participatietraject voorafgegaan om de noden van het dorp te leren kennen. We vragen ook een ernstig engagement van het gemeentebestuur én van de lokale bevolking. Ieder project moet bovendien een duurzaam businessplan voor meerdere jaren voorleggen.’ Eerder ondersteunde de provincie Antwerpen de opstart van dorpspunten in de pastorij van Olmen (Balen) en ’t Fortun in Groot-Vorst (Laakdal). (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten