• 22/06/2024

Acht projecten krijgen samen 212 400 euro van Antwerps Klimaatfonds

ANTWERPEN – Met het Klimaatfonds ondersteunt de stad projecten die mee het verschil kunnen maken bij de uitvoering van haar klimaatambities.  Van de 23 ingediende projecten voor het Klimaatfonds voldeden er acht aan alle opgelegde criteria. Zij krijgen nu een toelage, goed voor een totaalbedrag van 212 400 euro. Dit zijn ze:

*Gelijkstroom 2.0 (21 000 euro): Sinds 2019 is de energy community ‘Gelijkstroom – Stalins in de zon’ actief. Zij wekken lokale zonne-energie op en delen die op buurtniveau. Gelijkstroom 2.0 gaat nog verder door zonnedelen te koppelen aan elektrisch rijden en autodelen. Daarnaast wil het project huurders van Woonhaven betrekken.

*Zon voor iedereen (16 000 euro) :  Reset Vlaanderen en ZuidtrAnt willen zonne-energie toegankelijk maken en doelgroepen betrekken bij omschakeling naar duurzame energie door gebouwen van doelgroepenorganisaties uit te rusten met zonnepanelen, betaald door een energiecoöperatie samen met  een groepsaankoop van zonnepanelen en thuisbatterijen.

*Zonne Cargo Hub (24 000 euro)  ZuidtrAnt wil elektrische deelbakfietsen aanbieden die gestald worden in een speciale fietsenstalling met oplaadpunten. De stroom wordt lokaal opgewekt met zonne-energie. Reservatie van een bakfiets en ontgrendelen van de fietsenstalling gebeuren via eenzelfde app.

*Blue Gate Antwerp (50 000 euro, zie foto): Blue Gate wil een klimaatneutraal en een energiepositief bedrijventerrein realiseren. Het project zal vertrekken vanuit een studie die moet aangeven welke stappen nodig zijn om energie-innovatie te integreren op het bedrijventerrein om minstens naar klimaatneutraliteit en later naar een energiepositief terrein over te gaan.

*Warmte Verzilverd (41 000 euro): Warmte Verzilverd wil appartementsgebouwen aan de Fruithoflaan in Berchem aansluiten op het bestaande warmtenet – gekoppeld aan maatregelen om het warmte verbruik te verminderen – door een studie uit te voeren die de haalbaarheid van een energierenovatie en een aansluiting op het warmtenet onderzoekt.

*Circulaire en inclusieve maaltijden (27 500 euro): ‘Circulaire & inclusieve maaltijden’ biedt oplossingen om voedselverspilling tegen te gaan door reststromen in te zetten voor de productie en levering van soepen en andere cateringopdrachten. De reststromen worden op de marktplaats Get Wasted aangeboden. Daarnaast wil men leerlingen sensibiliseren.

*Warmte Aan de Stroom (WAS, 27 000 euro): WAS wil een renovatiestrategie ontwikkelen die de energieomslag van fossiele naar hernieuwbare energiebronnen doorvoert en waarbij warmte wordt gewonnen uit regenwater en huishoudelijk afvalwater rekening houdend met de stedelijke context, de schaal en de impact op de leefomgeving.

*Jong begonnen, klimaat gewonnen (5 900 euro):  Met ‘jong begonnen, klimaat gewonnen’, willen de indieners educatieve pakketten, vormingen en huurkoffers met educatief materiaal rond de klimaatproblematiek ontwikkelen voor Antwerpse scholen.  (EM / Foto Blue Gate)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten