• 15/07/2024

Aanvullende personenbelasting daalt in Edegem, CD&V niet onder de indruk

EDEGEM – De ernstige energiecrisis en de galopperende inflatie was de jaarlijkse actualisatie van het budget ook in Edegem geen eenvoudige oefening. Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘Toch slagen we er als bestuur in om zonder extra schuldopbouw nog drie miljoen euro extra investeringen op te nemen en tegelijkertijd de aanvullende personenbelasting te laten dalen tot 6,6 procent. Ons investeringsbudget focust op vernieuwde wegen en voetpaden, een duurzamer patrimonium met onder meer de renovatie van de gebouwen van Fort 5 en het kasteel en de nieuwe parking van Hof Ter Linden.’

Lokaal bestuur Edegem voorziet volgende investeringen: 4,6 miljoen euro voor de herstelling en vernieuwing van de voetpaden en plantvakken, 2,7 miljoen euro voor de renovatie van de gebouwen in Fort 5 en anderhalf miljoen euro voor de renovatie van kasteel en de aanleg van de nieuwe parking in het domein Hof ter Linden. Op het vlak van wegenwerken heeft het bestuur de komende jaren voor onder meer volgende straten budget gereserveerd: de Doornstraat (1 187 000 euro), de Hovestraat (één miljoen euro), het Kerkplein (463 000 euro) en de Sterrenlaan (103 500 euro). In 2023 staan de voetpaden van deze straten op de vernieuwingslijst: Jan Ockeghemstraat, Papenblok, Mechelsesteenweg (tussen Molenlei en Boniverlei), Rombaut Keldermansstraat, Jan Verbertlei (tussen Buizegemlei en Keltenheuvel), Lourdeslaan en Karel Mirystraat, Acht Eeuwenlaan, Laureysstraat en Omheininglei.

Albert Follens (N-VA, zie foto), schepen voor financiën: ‘We trekken ook 462 000 euro uit voor de renovatiewerken van de Onze-Lieve-Vrouw-van-Lourdesbasiliek en voorzien in een aanzienlijk budget (450 000 euro) voor gerichte energiebesparende investeringen in onze gemeentelijke gebouwen zoals de sporthal, de muziekacademie, het Zwaluwnest en het oud-gemeentehuis. Om het hoofd te bieden aan de fel gestegen energiekosten willen we daarnaast in 2023 de straatverlichting waar mogelijk ’s nachts doven en zetten we in op een dalend energieverbruik in de gemeentelijke gebouwen.’ Metsu: ‘Voor de aanvraag van documenten in de sectoren ruimtelijke ordening en burgerzaken wordt het sterke onevenwicht tussen tarieven en reële kostprijs ingeperkt door het invoeren van meer billijke tarieven. De meerontvangsten die we hierdoor generen geven we evenwel aan de globale Edegemse bevolking terug onder de vorm van een lokale tax-shift. Het tarief van de aanvullende personenbelasting daalt daarom in 2023 van 6,8 naar 6,6 procent.’

Bart Breugelmans (CD&V) is niet onder de indruk. ‘Voor de tweede keer in twee jaar tijd, speelt ons bestuur voor Sinterklaas naar de hoogste inkomens. Mensen met een laag of gemiddeld inkomen krijgen opnieuw de kruimels, de rest van gaat lopen met mooie en goedbelegde broodjes. Net als vorig jaar valt er weinig nieuws te rapen in het strategisch meerjarenplan. Als we dan lang zoeken, zien we een verhoging van het budget voor de voetpaden. Verder valt het uitstel van de Hovestraat op. Ondertussen gaan de belastingen drastisch omhoog. Met minstens twintig procent maar sommige retributies gaan zelfs maal twee (bijvoorbeeld rijbewijs) of zelfs maal acht (retributies voor een bouwaanvraag). Deze extra inkomsten zijn lineaire belastingen, even duur voor iedereen, ongeacht je inkomen.’ De gemeenteraad keurde eenparig een voorstel van CD&V goed om de belasting op de tweede verblijven te verhogen. Die werd vastgesteld op 1 200 euro. (EM / Foto N-VA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten