• 21/06/2024

Aantal sluikstorten in Geel gehalveerd tijdens ‘Week van de handhaving’

GEEL – Van 29 september tot 14 oktober vond de ‘Week van de handhaving’ plaats in Geel, .een campagne die sluikstort en zwerfvuil onder de aandacht brengt. Burgemeester Vera Celis (N-VA): ‘In vergelijking met vorig jaar, is het totaal aantal vastgestelde sluikstorten zo goed als gehalveerd. Dit toont aan dat de stad zeker de juiste richting uitgaat in de bestrijding van sluikstorten.’

Zwerfvuil en sluikstorten kost de overheid handenvol geld en laat een serieuze impact na op het milieu. Celis: ‘ ‘Netheid en orde’ staan bovendien in de top drie van grootste leefbaarheidsbedreigers in Geel, en zo rekent de actie op een groot draagvlak in onze stad.  Op initiatief van Mooimakers.be schonken wij tijdens die week verhoogde aandacht voor sluikstort en zwerfvuil. Deze actie had als doel om sluikstort nauwgezet in kaart te brengen en een nulmeting te vormen voor toekomstige repressieve acties.’

Het misbruik van de Geelse straatvuilnisbakken is al langer een probleem. Gemeenschapswachten stellen een sluikstort vast wanneer een straatvuilnisbak een zakje met huishoudelijk afval bevat of er andere voorwerpen vinden die hier niet in thuis horen. Ook sluikstort uit grachten en bermen worden zorgvuldig onderzocht en verwijderd.

‘Voor het eerst in verschillende jaren is er een opvallende daling van het aantal sluikstorten en dit zowel in straatvuilnisbakken, als in de bermen en grachten en de containers van de kerkhoven. In vergelijking met vorig jaar (710 getelde sluikstorten in straatvuilnisbakken binnen en buiten het centrum) is er dit jaar een sterke daling vastgesteld. Zo zijn er  407 sluikstorten in straatvuilnisbakken gevonden.

Ook het aantal vastgestelde sluikstorten in grachten en bermen (135) en containers van de kerkhoven (34) is beduidend minder dan vorig jaar. Toen waren dat er respectievelijk 183 en 92.’ Vorig jaar lag het totaal aantal sluikstorten vastgesteld tijdens Week van de handhaving op 985. Dit jaar was dat 576. Dat is bijna de helft minder in vergelijking met vorig jaar.

De actie leidde tot 26 bestuurlijke beslagen in het kader van het Gemeentelijk Administratief Sanctierecht (GAS). Dat verslag wordt opgemaakt door een gemeenschapswacht-vaststeller en kan aanleiding geven tot een GAS-boete wanneer zij over voldoende aanwijzingen beschikken naar een mogelijke verdachte toe.

‘De voornaamste oorzaak van deze opvallende daling lijkt de niet-aflatende inzet op verschillende terreinen: de sensibilisering van scholen en verenigingen, de inzet van straatvrijwilligers/netheidsverantwoordelijken, de organisatie van opruimacties, de afstemming van de werking tussen de gemeenschapswachten en de werknemers die de straatvuilnisbakken leegmaken, de plaatsing van waarschuwingsborden, de aanpassing van sluikstortgevoelige straatvuilnisbakken, de controle op en onmiddellijk verwijdering van sluikstorten, de inzet van mobiele camera’s en de identificatie van de dader en bestraffing via GAS. ‘

‘Overvolle vuilbakken, rondzwervend vuil, sigarettenpeuken, wildplassers of hondenpoep horen niet thuis in het straatbeeld van een barmhartige stede.’ (EM / Foto Stad Geel)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten