• 18/07/2024

Aanleg verbinding met fietsostrade nieuwe schakel bij creatie Ekerse fietsring

EKEREN – Tussen de Leo Baekelandsstraat en de spoorwegbrug aan de Kloosterstraat in Ekeren komt een nieuwe fietsverbinding. Het nieuwe fietspad loopt tussen de groene berm van de A12 en de beek door. Ter hoogte van Schoonbroek steekt het de beek over, en loopt het tussen de beek en de woningen richting Kloosterstraat verder door. Tussen de beek en het fietspad komt een veiligheidsstrook van een halve meter breed. Met de aanleg van dit belangrijke, vandaag nog ontbrekende, stuk, wordt de fietsostrade F12 tussen Antwerpen en Bergen-op-Zoom verder doorgetrokken.

Koen Kennis , schepen voor mobiliteit, en districtsburgemeester Koen Palinckx (beiden N-VA) zetten vanochtend vroeg de werken symbolisch in gang. Kennis: ‘Ekeren is het meest fietsvriendelijke district van Antwerpen. Er is een fietstunnel bij het station, de lancering van de Smart Blue Bikes, onlangs van de Donkey-deelfietsen en er is de versterkte signalisatie rond de schoolomgevingen en de verbetering van de verkeersveiligheid.’

‘Ik herinner me de aankondiging van de aankoop van de gronden aan de Oude Lanen voor de fietsverbinding die daar komt en de aankondiging van de aanleg van het ontbrekende stuk fietspad tussen het Laar en de Kluislaan op Ekeren-Donk.’

‘Ik knipte al enkele lintjes voor stukken van wat de districtsburgemeester de fietsring rond Ekeren noemt, in het totaal goed voor 19,5 kilometer nieuw fietspad – waarvan zeven gerealiseerd worden tijdens deze legislatuur –waaronder vijf fietstunnels, drie fietsbruggen en één fietsstraat.’

‘Dit alles gaat over de hardware voor de modal shift die we voor de stad willen realiseren. Het is essentieel dat we fietsinfrastructuur klaar hebben om meer mensen op de fiets te krijgen. Vanaf de zomer 2023 ligt hier een fietspad van vier meter breed en een nieuw voetpad van twee meter breed.’

‘Het zal aansluiten op het bestaande fietspad langs Rozemaai op de Ekersesteenweg. Dit nieuwe fietspad is een onderdeel van de in aanleg zijnde fietsostrade F12, die langs de autosnelweg A12 en verder langs Muisbroek de verbinding maakt met het fietspad op de Noorderlaan, om zo richting haven en Bergen-op-Zoom te gaan.’

Palinckx: ‘Dit nieuwe deel fietsotrade wordt een belangrijke, veilige en comfortabele verbinding tussen Ekeren, de haven, de stad en de noordelijke randgemeenten. Bij de aanleg van het fietspad komen er verbindingen voor fietsers en voetgangers aan de Leo Baekelandstraat, Groot Hagelkruis, Vier Kerkenstraat en Tweekronenstraat naar de woonwijken, het basketbalveld en de hondenweides.’

‘De bestaande vrijetijdsinfrastructuur blijft grotendeels behouden, het basketbalterrein wordt vernieuwd. Voor elke boom die voor de aanleg moet wijken, wordt er langs het fietspad een nieuwe aangeplant. De meeste bomen blijven echter behouden: zowel als buffer voor de A12 als speelbos voor kinderen.’ Tijdens de plechtigheid kwamen twee buurtbewoners hun beklag maken omdat fietsostrade in de buurt van spelende kinderen komt te liggen. De verantwoordelijken bevestigen dat het project er komt na overleg en inspraakmomenten met de buurt.

Edwin MARIËN

Kaartje: Stad Antwerpen

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten