• 17/07/2024

Aanleg van vrijliggende fietspaden langs Botermelkbaan in Schoten is voltooid

SCHOTEN – De aanleg van vrijliggende fietspaden langsheen de Botermelkbaan (N121) in Schoten is voltooid. Het Vlaamse Gewest, Water-Link en het gemeentebestuur investeerden samen 3,6 miljoen euro in deze veilige fietsinfrastructuur.

De werken duurden ruim anderhalf jaar maar waren dan ook ingrijpend: over een lengte van twee kilometer werd niet alleen aan weerszijden een vrijliggend fietspad van 1,75 meter breed aangelegd, ook alle nutsleidingen werden vernieuwd, grachten geherprofileerd en drie kruispunten volledig heringericht. Het grootste gedeelte van deze periode kon het verkeer op deze drukke verbindingsweg de werf passeren, zij het via een systeem van beurtelings verkeer.

Het zal dan ook niet alleen aangenamer fietsen zijn langsheen de Botermelkbaan, de baan oversteken verloopt voortaan ook veel veiliger door de aangepaste kruispunten:

*Kruispunt Botermelkbaan – Wezelsebaan: Het autoverkeer vanuit de Wezelsebaan kan enkel nog naar rechts (richting ’s-Gravenwezel) afslaan. Vanuit de Botermelkbaan de Wezelsebaan inrijden, is verboden. Voetgangers en fietsers behouden wel de mogelijkheid om via de Botermelkbaan de Wezelsebaan in en uit te rijden, en kunnen dit door het nieuw verkeerseiland op een veilige manier doen.

*Kruispunt Botermelkbaan – Alice Nahonlei: dit kruispunt wordt voortaan beveiligd door verkeerslichten. Een afslagstrook op de Botermelkbaan zorgt ervoor dat het verkeer richting A. Nahonlei kan wachten zonder de doorstroming van het doorgaand verkeer te hinderen.

*Kruispunt Botermelkbaan – Dennenlei: Het kruispunt met de Dennenlei werd 50 meter verplaatst . Zwakke weggebruikers kunnen via een verkeerseiland veilig in twee keer de drukke Botermelkbaan oversteken.

Het Schotense gemeentebestuur voorziet deze legislatuur op nog meer belangrijke verkeersassen en verbindingswegen veilige en comfortabele fietsinfrastructuur. De werken in de Borkelstraat zijn volop bezig. Verder wordt de Papenaardekenstraat -binnenkort een belangrijke route richting nieuwe Hoogmolenbrug- over de volledige lengte een fietsstraat met nieuw asfalt. Daarop aansluitend krijgt de Braamstraat eveneens nieuwe fietspaden. In de Churchilllaan (tussen Borgeindstraat en Calesbergsedreef) worden de bestaande fietspaden vernieuwd en ook de Villerslei staat nog op de planning. In de omgeving van de huidige werken wordt in de Wezelsebaan tussen A. Nahonlei en Botermelkbaan ook nog ruimte voor tweewielers voorzien.

Burgemeester Maarten De Veuster (N-VA): ‘Ter hoogte van de grens met ’s-Gravenwezel ligt voortaan een groot waterbekken dat het hemelwater zal bufferen om het vervolgens vertraagd te laten afvloeien richting Klein Schijn. Dit belooft een mooi, groen plekje te worden, de eerste eendjes werden al gespot. ‘Ook ter hoogte van de Dennenlei komt een (kleinere) waterbuffer van waaruit het regenwater zachtjes richting Kromvenbeek zal geleid worden. Door het hemelwater eerst lokaal te bufferen en het pas later traag te laten dorstromen, vermijden we dat er bij hevige regenval wateroverlast ontstaat in de omliggende waterlopen.’ (EM / Foto Gemeente Schoten)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten