• 20/06/2024

Aanleg resterende deelzones van Wolenberg en Brilschanspark goedgekeurd

BERCHEM – Na de opening van natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg, in het voorjaar van 2020, keurde het college nu het voorontwerp voor fase 2 van Park Brialmont goed. Het gaat om de aanleg van de resterende deelzones van Wolvenberg en het Brilschanspark. Er komen verblijfsplekken aan het water, nieuwe parkpaden, comfortabele verbindingen voor fietsers en een zone voor lokale evenementen. Het landschap met afwisselend hoogtes en laagtes roept het militaire reliëf van de Brialmontvesting op.

Het masterplan Park Brialmont, opgeleverd in 2017, is een overkoepelende toekomstvisie van district Berchem en stad Antwerpen voor drie Berchemse parken: De Villegaspark, Wolvenberg en Brilschanspark. Eerst werkten ze aan de deelprojecten natuurpark Wolvenberg en Entree Grotesteenweg. In het voorjaar van 2020 werden deze beide delen van Park Brialmont opengesteld voor het publiek.

Annick De Ridder (N-VA), schepen voor stadsontwikkeling en ruimtelijke ordening: ‘We willen van deze zone echt een groene belevingsruimte maken voor de Antwerpenaar. Met een uitgebreid en vernieuwd padennetwerk maken we dit park toegankelijk en zorgen we eveneens voor verpozingsmogelijkheden zoals een picknickweide, een fonteinpartij en op termijn een vernieuwde en grotere speeltuin. Verder voorzien we in nieuwe verharde fietspaden in het Brilschanspark en leggen we vlonderpaden aan in Wolvenberg. Ten slotte zullen er ook mogelijkheden voor kleinschalige evenementen zijn zoals een openluchtcinema en een standplaats voor een foodtruck. De bredere focus van het park blijft liggen op natuur en ecologie. Een nieuwe groene ontmoetingsplek voor de Antwerpenaar is in de maak.’ In de tweede fase wordt het toekomstbeeld voor de resterende deelzones van het Brilschanspark en Wolvenberg vastgelegd.

Het voorontwerp versterkt de erfgoedbeleving en de natuurwaarde in het Brilschanspark. Het ontwerp probeert het historische figuur van de Brialmontvestiging beter beleefbaar te maken. Om de natuurwaarde van het park te versterken, wordt recreatie (sport, spel en evenementen) zo veel mogelijk geconcentreerd op de buitenzijde van het park. Daardoor ontstaat centraal op de schans een luwe zone voor natuurbeleving (zie simulatie). Samen met Natuurpunt wordt gekeken hoe de schans en het natuurreservaat beter op elkaar kunnen aansluiten.

Evi Van der Planken (N-VA), districtsburgemeester van Berchem: ‘De gerealiseerde deelprojecten Entree Grotesteenweg en natuurpark Wolvenberg kennen veel succes. Deze groene, rustige gebieden, waar het erfgoed van de Brialmontomwalling weer aan de oppervlakte werd gebracht worden goed bezocht door de Berchemnaar. We willen het masterplan nu verder uitrollen naar het Brilschanspark en natuurgebied Wolvenberg. In het natuurgebied staat het ecologische belang centraal, maar ook in het Brilschanspark willen we inzetten op natuur en ecologie. Daarenboven willen we het erfgoed hier verder zichtbaar maken, onder meer op de glacis maar ook met de aanleg van een vlonderbrug.’

Park Brialmont maakt deel uit van het Ringpark Groene Vesten. Dat Ringpark is circa 450 voetbalvelden groot en loopt langs weerskanten van de Ring, van het station Antwerpen-Zuid tot aan de grens van Borgerhout met Deurne. Het maakt van die zone langs de Ring een groene plek voor de buurt en de stad. Het ontwerp van fase 2 van Park Brialmont sluit volledig aan op het ontwerp van het Ringpark Groene Vesten en omgekeerd. (EM / Simulatiebeelden CLUSTER landschap & stedenbouw).

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten