• 27/05/2024

70% van kwetsbare werkzoekenden slaagt voor job in Antwerpse kinderopvang

ANTWERPEN – Na drie jaar komt het project van het Europees Sociaal Fonds (ESF) ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’ ten einde. De resultaten van dit initiatief om kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven aan een job in de kinderopvang te helpen zijn zeer goed. Daarom is de stad vastbesloten om het project zelfstandig verder te zetten.

Kinderbegeleider is sinds 2021 in Vlaanderen erkend als knelpuntberoep. Om te werken als kinderbegeleider is een kwalificatie nodig via een CVO, Syntra of een bewijs van kwalificatie via een traject Eerder Verworven Competenties (EVC). Door onder meer de taalhindernis is het moeilijk om kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven te bereiken. Daarnaast is er een tweede obstakel: hen aan boord houden, bijvoorbeeld door hun thuissituatie of hun grootste zelfbenoemde obstakel: een gebrek aan zelfvertrouwen.

Het ESF-project bouwt bruggen tussen domeinen en brengt partners samen. Het bereiken van de vaak geïsoleerde groep kwetsbare werkzoekenden en niet-beroepsactieven kan enkel via zo’n gezamenlijke aanpak. Daarnaast zet het project sterk in op het begeleiden en coachen van de deelnemers richting een duurzame vaste job. Deze doelgroep heeft een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, ervaart culturele drempels, sociale drempels, taaldrempels, administratieve drempels… bij bestaande opleidingen, heeft het potentieel om via maatgerichte opleiding en begeleiding binnen maximaal twee jaar de kwalificatie te behalen en heeft de mogelijkheid om als kinderbegeleider in het normaal economisch circuit aan de slag te gaan.

Het project bestaat uit zeven (lokale) partnerschappen in Vlaanderen en één in Brussel. Stad Antwerpen nam deel via ‘Kansen voor talent in de kinderopvang’. De deelnemers kregen begeleiding via onder meer de ESF-mentoren, vakleerkrachten bij de opleidingsverstrekker, mentoren op de werkplek en ondersteunende begeleiders vanuit hun expertise (bijvoorbeeld taal). Een getuigenis: ‘Zonder de ESF-mentoren was ik gestopt na de eerste evaluatie. Studeren ging moeilijk en de eerste stage ook. Communicatie met mijn mentor van het kinderdagverblijf ging heel moeilijk. Mijn mentor overtuigde me om niet te stoppen. Zo leerde ik om in mezelf te geloven. Ik leerde omgaan met feedback, ook negatieve. Ik had het hier heel moeilijk mee.’

379 vrouwen doorliepen het traject in Vlaanderen en Brussel. Een deel vond werk als kinderbegeleider in de kinderopvangsector, zowel in de opvang voor baby’s en peuters als in de buitenschoolse opvang. Anderen werken ondertussen in een andere sector of kozen om hun studie verder te zetten, bijvoorbeeld via de bacheloropleiding Pedagogie van het Jonge Kind.

Antwerpen werkt samen met kinderopvang Felies en Crèchendo voor de mentorenbegeleiding en de centra voor volwassenenonderwijs LBC en Encora. In Antwerpen was er één ESF-mentor per acht deelnemers, waar elders de verhouding soms 0,5/20 lag. Die intense begeleiding loont: in Antwerpen lag bij 51 deelnemers de slaagkans op 70 procent, 95 procent van hen stroomt door naar de kinderopvang. De praktijk leert dat kandidaten voor een job in de kinderopvang bijna exclusief vrouwen zijn. Bij de 51 deelnemers in Antwerpen waren er twee mannen. Eén is afkomstig uit Syrië, is afgestudeerd en momenteel aan de slag in stedelijke kinderopvanglocatie Pagadder. Op nationaal niveau zijn die cijfers nog niet verzameld.

Nabilla Ait Daoud (N-VA, zie foto), schepen voor kinderopvang: ‘Nieuwe krachten voor de kinderopvang’ wordt gefinancierd door Vlaanderen en Europa. Het is een samenwerking tussen het CVO, de VDAB en de kinderopvangsector. Na drie jaar is het echter niet zeker of het project wordt voortgezet, maar de stad is vastbesloten om een vervolg te geven aan ‘Kansen voor talent in de kinderopvang’, wat de beslissing van Vlaanderen en Europa ook zal zijn. Er zijn nog veel kandidaten voor het project en er is dus nog heel veel potentieel.’ (EM / Foto N-VA Stad Antwerpen)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten