• 14/06/2024

67 miljoen euro Vlaamse subsidies voor volledige vernieuwing van Jan Palfijn

MERKSEM – Ziekenhuis Netwerk Antwerpen gaat fors investeren in zijn site Jan Palfijn in Merksem. Het bouwproject omvat een nieuwe dialyseafdeling en twee bijkomende vleugels voor onder meer een nieuwe materniteit, geriatrie en een nieuw oncologisch dagziekenhuis.

De Vlaamse regering heeft de subsidieaanvraag bij het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden (VIPA) goedgekeurd. Om de parkeerdruk op de omgeving te verminderen, komen er extra parkeerplaatsen voor bezoekers en personeel. De komende maanden gaat ZNA de omwonenden informeren over het bouwproject.

Wouter Beke (CD&V), Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoede: ‘Om de beste zorg te kunnen bieden en de zorgverleners de beste werkomstandigheden, investeert de Vlaamse Regering 900 miljoen in nieuwe ziekenhuisinfrastructuur. Wij geven een jaarlijks strategisch forfait van 2,231 miljoen euro, of ongeveer 67 miljoen euro, toe te kennen voor de vernieuwing van de infrastructuur van het ziekenhuis. Ook spelen we met de uitbreiding van het dagziekenhuis in op de veranderende noden in de zorg en het aanbieden van kwaliteitsvolle en warme zorg voor de mensen van Antwerpen en omstreken.’

Els van Doesburg, voorzitter raad van bestuur ZNA:  ‘De komende jaren gaan we investeren in meer comfort en plaats voor onze patiënten en medewerkers. Zo nemen we bijvoorbeeld afscheid van de containers die jarenlang plaatsgebrek hebben opgevangen. Met de nieuwe voorbouw kunnen we op termijn de bestaande vleugels afbreken en in een nieuwe vorm weer opbouwen. Minder hoog, maar met meer ruimte voor een moderne verpleegafdeling.’

In het bestaande gebouw wordt de voormalige spoed verbouwd tot een nieuwe dialyse-afdeling.  De nieuwe voorbouw telt twee vleugels en huisvest een brede mix aan zorgverlening. Op het gelijkvloers komen een dagziekenhuis oncologie, uitgebreide polikliniek, pijnkliniek, cardiale revalidatie en inschrijvingsbalies. De eerste verdieping is voor de nieuwe materniteit met acht verloskamers, 22 bedden en twee rooming-in-kamers met rechtstreeks zicht op de afdeling neatologie. Hierdoor kunnen de ouders dichtbij hun te vroeg geboren baby zijn en er permanent zicht op hebben. Op de tweede en derde verdieping vinden de uitgebreide geriatrie, psychogeriatrie (verzorging van ouderen met psychische en cognitieve stoornissen) en het geriatrisch dagziekenhuis onderdak.

Om het oud zeer van de parkeerproblematiek aan te pakken, komen er meer parkeerplaatsen in een parkeertoren. Ook bezoekers kunnen gebruikmaken van de parkeertoren. Als alles vlot verloopt, starten de werken in het voorjaar van 2023. Eerst worden de gebouwen van de vroegere spoedgevallen afgebroken. In de plaats komt de nieuwe dialyseafdeling met veertien posten. Vervolgens wordt een parkeertoren gebouwd op de plaats van de gelijkvloerse parking (kant Lange Bremstraat en Zwaantjeslei). Tot slot verrijst de voorbouw met twee vleugels. Een gang verbindt de twee gebouwen.

In 2007 werd het operatiekwartier verbouwd. Drie jaar later kwam er een nieuwbouw voor de spoed en het laboratorium, en werden de centrale sterilisatie en apotheek uitgebouwd. Het plan voor de vierde en laatste fase is de renovatie of vernieuwbouw van de bestaande B- en C-vleugel en de gebouwen achter de C-vleugel.  (EM / Afbeelding ZNA)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten