• 18/07/2024

Het komt wellicht nooit meer goed in de Gemeenteraad van Mortsel

MORTSEL – De sfeer in de gemeenteraad van Mortsel is behoorlijk verziekt. Het begon allemaal tijdens de commissievergadering van vorige week toen schepen Goele Custers (N-VA) hard uithaalde naar de oppositie. Iemand achter de schermen van een oppositiepartij: ‘De administratie en het managementteam hebben teveel bevoegdheden en kunnen bijna alles autonoom beslissen. Bovendien wordt er de ene na de andere flater begaan.’ Custers verdedigde, als bevoegd schepen, de personeelsleden.
Gemeenteraadsvoorzitter Jan Claus (N-VA, zie foto) probeerde aan het begin van de raad voor maatschappelijk welzijn de gemoederen te sussen. ‘We moeten ons inzetten op verbinding. We hebben met zijn allen een voorbeeldfunctie te vervullen en moeten beseffen dat de zittingen openbaar zijn’ De meerderheid zweeg maar Mark Schampaert (Vlaams Belang) niet. ‘U doet uw best om het lont uit het kruitvat te halen. Schepen Custers vond het nodig om mij terecht te wijzen. Mevrouw, dit zal uw valkuil worden. Wij mochten enkel reageren toen de zitting niet langer openbaar was. Hoe durven jullie het aan om ons af te schilderen als onbekwaam? Dit doet me denken aan de toestanden in Rusland waar de oppositie – net zoals jullie het hier doen – wordt bekeken als een obesitas die men beter wegneemt.’ Naranjo Decamps (Mortsel Leeft): ‘Dit is een eerste stap om ons monddood te maken. Voorzitter, u blijft gekleurd. U snoert mij en Mark Schampaert voortdurend de mond terwijl uw partijleden alles mogen zeggen. Vergeet niet dat meer dan 50 procent van de kiezers voor een oppositiepartij heeft gekozen.’ Hierna vroeg Ingrid Pira (Groen) de schorsing van de zitting nadat zij waarschuwde: ‘Voorzitter, het college is op uw terrein aan het komen.’
De daaropvolgende gemeenteraad verliep sereen maar toch maakten een aantal dingen duidelijk dat er wel degelijk iets schort in Mortsel. Koen Dehaen (N-VA), schepen van financiën: ‘We moeten bij hoogdringendheid een punt aan de agenda toevoegen. Voor 31 januari moeten de personenbelasting en de opcentiemen op de onroerende voorheffing worden gestemd. Wij zijn dat vergeten te agenderen.’ Schampaert: ‘Volgens mij ligt Mortsel in Centraal Afrika.’ Even later nam men akte van een beslissing van het Agentschap Binnenlands Bestuur naar aanleiding van een klacht van Patrick Hapers (CD&V). ‘Een AGB kan toetreden tot een nieuwe rechtspersoon indien deze deelname voldoet aan de voorwaarden uit de beheersovereenkomst. Het Agentschap stelt dat niet aan deze voorwaarden is voldaan. De verplichte voorafgaande goedkeuring door de gemeenteraad ontbreekt. Het gemeentebestuur dient zich te houden aan de algemene regels die ze zelf hebben vastgesteld.’
Tenslotte vroeg Michiel Hubeau (Groen) om de verkaveling van de Anna Van Hoornstraat niet door te voeren maar te behouden als een deel van het natuurreservaat Klein-Zwitserland.’ Burgemeester Erik Broeckx (N-VA): ‘We zetten hiermee een administratief foutje recht want het gebied werd verkeerdelijk ingekleurd.’ Enkele leden van de meerderheid keurden de motie mee goed waardoor er een staking van stemmen was. En nog dit: aan het begin van de zitting legde Natasza Wisnieuwska (Vlaams Belang) de eed af als opvolgster van Luc Van Grieken. Het nieuwe raadslid krijgt de nodige info al vanwege het lokaal bestuur. Alleen, ze wordt aangesproken als ‘mijnheer.’ U raadt het al, een administratief foutje.
Edwin MARIËN
Foto N-VA
🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten