• 17/07/2024

57,5 hectare watergevoelige open ruimte in onze provincie wordt bouwvrij

HEIST-OP-DEN-BERG – Zuhal Demir (N-VA), Vlaams minister van Omgeving, gaat verder met haar plan om deze regeerperiode ongeveer 1 000 hectare waterproblematische harde bestemmingen, zoals wonen, woonuitbreidingsgebied, industrie- of recreatiegebied te herbestemmen naar bouwvrij openruimtegebied. Gisteren werd een tweede reeks van 21 dossiers voor een oppervlakte van 80 hectare goedgekeurd. 57,5 hectare ligt in de provincie Antwerpen. Het gaat om gebieden in Heist-op-den-Berg, Herselt, Hulshout, Laakdal, Putte en Puurs-Sint-Amands. Demir: ‘Een ondergelopen kelder, een overstroomde living en veel waterschade: niemand die dat wil. Daarom zijn we  twee maanden geleden gestart met de eerste van de 120 dossiers goed te keuren die watergevoelige open ruimte zal vrijwaren van bebouwing. Vandaag volgt de volgende ronde. We doen dit vooral om de Vlaming een hoop miserie te besparen.’

Bij hevige of langdurige neerslag komen valleigebieden of andere laaggelegen gronden potentieel onder water te staan. In Vlaanderen liggen nog tal van niet-ontwikkelde harde bestemmingen zoals woon- of industriegebied in overstromingsgebied (signaalgebieden), waardoor ze het risico lopen ontwikkeld te worden. De vorige regeringen keurden voor deze signaalgebieden een vervolgtraject goed waarbij 170 gebieden minstens gedeeltelijk zouden moeten herbestemd worden naar open ruimte om de waterberging te vrijwaren.

De afgelopen jaren werden al een verschillende gebieden gevrijwaard door een gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan en nog een twintigtal door gemeentelijke en provinciale plannen. Voor de resterende gebieden werd echter geen initiatief genomen door de lokale besturen. Daarom startte Vlaanderen dit voorjaar met de aanduiding als WORG, Watergevoelig Open Ruimte Gebied. Het is een instrument om signaalgebieden, gebieden met een harde bestemming die een hoog overstromingsrisico hebben, permanent te vrijwaren van bebouwing. Op 5 mei duidde de misterraad een eerste reeks van twaalf gebieden voorlopig aan met een oppervlakte van circa 79 hectare. Nu volgt de tweede ronde. Elk van de dossiers zal na de zomer een openbaar onderzoek ondergaan (inclusief informatievergaderingen), om vervolgens definitief door de Vlaamse regering goedgekeurd te worden. Een overzicht per gemeente:

 *HEIST-OP-DEN-BERG: 4,7 ha woonuitbreidingsgebied, 0,6 ha KMO en 1,4 ha woongebied  Putte Beemden (Schriek), 5,3 ha woongebied Rashoeve

 *HERSELT: 1,2 ha verblijfsrecreatiegebied Langdonken, 16,4 ha verblijfsrecreatiegebied en 0,3 ha KMO Varenwinkel

 *HULSHOUT: 0,9 ha woongebied Grote Waterstraat – Waterkrekel

 *LAAKDAL: 5,6 ha verblijfsrecreatiegebied De Roost

 *PUTTE: 3,3 ha verblijfsrecreatiegebied Neerhoeven, 1,6 ha verblijfsrecreatiegebied Weines

 *PUURS-SINT-AMANDS: 5,2 ha woongebied met landelijk karakter Hof ter Bollen, 0,4 ha woongebied met landelijk karakter Hof ter Bollen bis, 9 ha verblijfsrecreatiegebied Kanadabos, 2,5 ha woonuitbreidingsgebied Winkelveld.

 Demir: ‘Na de zomer wil ik nog ruim 100 bijkomende WORG-dossiers voorleggen op de ministerraad. Daarmee wordt voor alle resterende signaalgebieden met een bouwvrije opgave gezocht naar een definitieve juridische verankering van de open ruimte. In die lijst komen dan ook de resterende gebieden in de provincie Antwerpen aan bod. Eigenaars kunnen na de definitieve goedkeuring van elk dossier binnen de twee jaar een planschadeclaim indienen bij de Vlaamse overheid. De voorbije jaren werden hiervoor middelen gereserveerd voor een bedrag van ongeveer 60 miljoen euro. (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten