• 20/04/2024

500 chiroleden van Blaasveld protesteerden tegen uitbreiding school

BLAASVELD – De jeugdverenigingen van Blaasveld zijn genoodzaakt om een nieuw lokaal te bouwen en financieren voor de allerkleinsten. Met hun actie ‘Rood voor de Chiro’ van vanmiddag wilden 500 chiroleden en sympathisanten het gebrek aan (binnen)ruimte voor de kinderen en jongeren van hun jeugdbeweging aankaarten.

Kjell Jacobs: ‘Blaasveld telt met chiro Vita en Instuif twee bloeiende jeugdverenigingen, samen goed voor meer dan 400 leden. De aangroei van de schoolgaande jeugd heeft de ledenaantallen fors doen stijgen, en ook de school heeft daardoor haar gebouwen sterk uitgebreid.

Hierdoor is er ook nood aan extra speelruimte, die momenteel ontbreekt en onze kinderen de ruimte ontneemt om te spelen, te ontdekken en te groeien.’

Zoals vele jeugdverenigingen in Vlaanderen worden de jeugdlokalen ter beschikking gesteld door het Vicariaat.

De verwevenheid tussen de plaatselijke school, het PC en de chiro’s heeft doorheen de jaren geleid tot een kluwen op de site aan de Mechelsesteenweg, waarbij de praktijk niet altijd strookt met de achterliggende rechtsconstructies.

Zo kwam de Chiro er in 2023 achter dat er op de bruikleenovereenkomst, die in 2010 door beide chiro’s werd opgesteld met het vicariaat, de handtekening van de erfpachthouder van één van de lokalen ontbreekt.

Dit lokaal werd steeds gebruikt om de Blaasveldse jeugdverenigingen in te huisvesten, eerst de KAJ, vervolgens de jongste afdeling van de meisjeschiro.

Omwille van subsidieaanvragen blijkt dit lokaal in het verleden toch ingekleurd te zijn bij de voorloper van de scholengroep Kitos. Dankzij de goede relatie tussen de plaatselijke school en jeugdvereniging heeft dit nooit aanleiding gegeven tot conflicten.

Jaobs: ‘Met de oprichting van grotere scholengroepen ging deze lokale, goede en vlotte, samenwerking deels verloren. In 2019 werden de bouwplannen ter uitbreiding van de school concreet gemaakt.’

‘De belanghebbende partijen kwamen, op voorstel van de scholengroep, tot een principieel akkoord waarbij de chiro’s het bewuste ‘KAJ-lokaal’ aan de school zouden overlaten in ruil voor een evenwaardige nieuwbouw gefinancierd door diezelfde scholengroep.’

‘De omgevingsvergunning werd hiertoe in 2020 ingediend en ontving de goedkeuring van de gemeente Willebroek.

‘Eind 2021 kwam Kitos zonder verdere uitleg terug op eerder gemaakte afspraken. In een poging om  de situatie te deblokkeren zagen beide jeugdbewegingen zich genoodzaakt om de kosten voor de nieuwbouw zelf te dragen.’

‘Het lokaal wordt zeer binnenkort afgebroken, waardoor beide chiro’s achterblijven met het verlies van hun grootste lokaal, een gigantische factuur en een vergunningsaanvraag waarvan de uitkomst hoogst onzeker is. Jammer genoeg wordt er geen volwaardig alternatief aangeboden. De gemeente Willebroek heeft bevestigd mee naar een oplossing te zoeken en het Vicariaat heeft ingestemd om de erfpachten op punt te stellen.’

‘Chiro Blaasveld wil met deze actie graag aandacht vragen voor hun zaak, de Chiro is immers een geweldige jeugdbeweging die jongeren de kans biedt om samen te spelen, te leren en te groeien. Creativiteit is een van onze grootste troeven, beide jeugdbewegingen zullen dan ook een heel aantal acties opzetten om deze tegenslag om te zetten in een positief verhaal, en kunnen daarbij ieders hulp gebruiken. (EM / Foto FB & Kjell Jacobs)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten