• 24/06/2024

478 arbeidskaarten ingetrokken bij bedrijven uit Antwerpen, Wommelgem en Berchem

ANTWERPEN – Begin juli heeft de Vlaamse Regering samen met de sociale partners een Werkgelegenheidsakkoord afgesloten om de nijpende krapte op de arbeidsmarkt aan te pakken. Dankzij economische migratie, wat het sluitstuk is van dit Werkgelegenheidsakkoord, kunnen ook niet-Europese werkkrachten aangetrokken worden om vacatures in te vullen. Jo Brouns (CD&V), Vlaams Minister van Werk hanteert een beleid van nultolerantie wanneer het gaat om de naleving van de arbeids- en migratie- en socialezekerheidswetgeving. Wegens vastgestelde onregelmatigheden bij zowel Antwerp Container Transport International (ACT) uit Antwerpen als bij een aantal onderaannemers van Borealis, heeft de minister beslist om er respectievelijk 161 en 317 arbeidskaarten in te trekken.

Buitenlandse arbeidskrachten die als werknemer in Vlaanderen willen werken, hebben een arbeidskaart nodig. Het is de werkgever die de arbeidskaart aanvraagt bij de dienst Economische Migratie van het Vlaamse gewest. In het geval van ACT stelden de federale en regionale inspectiediensten verschillende zware inbreuken vast bij het Antwerpse transportbedrijf met betrekking op onder meer illegale tewerkstelling, de sociale zekerheidsregelgeving en het niet respecteren van de loonwetgeving. Gelet op deze ernstige inbreuken trok Brouns alle 161 lopende arbeidskaarten voor werkgever ACT in. Hierbij werd rekening gehouden met het misbruik dat de werkgever maakte van de kwetsbare positie van de buitenlandse werknemers en met de schade die de werkgever toegebracht heeft aan de concurrentiepositie van legitiem handelende transportondernemingen in Vlaanderen. Het openbaar ministerie beslist verder over strafrechtelijke vervolging. Bij de intrekking van de arbeidskaart moet de tewerkstelling van deze 161 werknemers onmiddellijk stopgezet worden. Dankzij de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) zijn 56 werknemers intussen aan de slag bij een nieuwe werkgever.

Naar aanleiding van het onderzoek naar mensenhandel op de bouwwerf van Borealis in de Waaslandhaven werd de samenwerking met onderaannemers IREM uit Wommelgem en Anki Technology uit Berchem door het bedrijf stopgezet. Brouns heeft een inspectieonderzoek bevolen naar alle 317 uitgereikte arbeidskaarten die in omloop zijn bij de betrokken onderaannemers op de Borealiswerf in Kallo. 196 arbeidskaarten werden aan IREM uitgereikt, voornamelijk voor de tewerkstelling van Oekraïense werknemers, en 121 arbeidskaarten aan ANKI Technology voor Turkse werknemers. De meerderheid van deze werknemers werd tewerkgesteld in een knelpuntberoep, zoals pijpfitters en lassers. De Vlaamse Sociale Inspectie stelde samen met de federale inspectiediensten onder meer inbreuken vast in de loonstaten en bij het melden van de prestaties van de werknemers bij de RSZ.

VDAB organiseerde op 25 augustus een jobdag, onder meer voor de werknemers die slachtoffer waren van de wanpraktijken bij Borealis. Alle 101 kandidaten mogen op zoek gaan naar een nieuwe job, en daar helpt VDAB hen bij. Er werden zeven bedrijven uitgenodigd die allemaal op zoek zijn naar de profielen van deze kandidaten. Op het einde van de dag zat elke kandidaat in één of meerdere sollicitatieprocedures. Bij sommige bedrijven volgt een technische proef waarmee ze hun competenties kunnen aantonen. Een zevental kandidaten kreeg meteen een contract voorgeschoteld. Op donderdag 15 september organiseert VDAB een nieuwe jobdag. (EM / Foto CD&V)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten