• 24/06/2024

45 procent van de studenten op UA is depressief, 42 procent voelt zich geïsoleerd

ANTWERPEN –  Op het einde van vorig academiejaar kampte 45 procent van de studenten met depressieve gevoelens, weet UAntwerpen. 42 procent voelde zich geïsoleerd. Nu kunnen ze eindelijk weer naar de les maar dat betekent niet dat alles vergeten is.

De ontlading bij studenten hoger onderwijs is groot, samen gingen ze al feestend het nieuwe academiejaar in. De coronapandemie leek plots ver weg en de zorgen leken vergeten. Maar is dat ook zo? Onderzoekers van het Centre for Population, Family & Health (CPFH) aan UAntwerpen stellen dat het niet zo eenvoudig is en pleiten voor aanhoudende aandacht ten aanzien van mentaal welbevinden bij studenten.

Een bevraging bij studenten van UAntwerpen op het einde van het vorige academiejaar resulteerde in zorgwekkende cijfers: 45 procent van de studenten had te kampen met depressieve gevoelens en 42 procent van de studenten voelde zich meestal of (bijna) altijd geïsoleerd van anderen. Het geeft een indicatie van de impact van de pandemie. Nina Van Eekert, socioloog verbonden aan UAntwerpen Stadscampus, zette naar aanleiding van deze verontrustende cijfers een kwalitatief onderzoek op poten. Ze ging in gesprek met studenten om de verhalen achter deze cijfers te verkennen. ‘Voornamelijk de beperking in vrijheid qua sociaal contact en het slepende gevoel van de pandemie hadden een negatief effect op het mentaal welbevinden van studenten. Studenten hadden minder contact met medestudenten, waardoor ze elkaar ook slechts beperkt konden ondersteunen op zowel studie- als emotioneel vlak. Ze voelden zich vaker alleen. Het gebrek aan afleiding en structuur ten gevolge van het wegvallen van hobby’s en (studenten)werk maakte dat veel studenten een sterke druk voelden om constant met hun studies bezig te moeten zijn. Een student getuigde: ‘Ik voel mij echt gewoon iemand die in een doos zit en moet studeren’.’

‘Uit het onderzoek blijkt dat studenten op erg verschillende manieren reageerden op de pandemie. Terwijl sommige studenten gretig de heropening van de horeca afwachtten, hadden anderen net baat bij wat sociale rust.’ De grote voorkeur van studenten blijft uitgaan naar onderwijs on campus, maar er was ook een grote appreciatie van online onderwijsmodi zoals een chatfunctie om professoren vragen te stellen en het ter beschikking stellen van opnames. Het online afstandsonderwijs zorgde bij bepaalde studenten voor de nodige flexibiliteit om hun studie op eigen tempo voort te zetten, of zelfs aan te vatten in de eerste plaats. De onderzoekers benadrukken dat een ruimer aanbod van onderwijsmodi alleszins mogelijkheden biedt om inclusiviteit aan hogeronderwijsinstellingen te bevorderen.

‘Zo kunnen studenten de universiteit aanpassen aan hun persoonlijke leven. Belangrijk is dat campussen het kloppende hart van UAntwerpen blijven. De coronapandemie leert dat verbinding van onschatbare waarde is. Hoe meer men elkaar fysiek kan ontmoeten, hoe meer studenten zich met elkaar en met de universiteit verbonden  voelen. Verbinding blijkt bevorderend voor academische prestaties en mentaal welbevinden.’ Mentaal welbevinden moet een kernthema blijven in het hoger onderwijs. Van Eekert: ‘De coronapandemie zette dit thema bruut op de maatschappelijke en universitaire agenda, maar het onderwerp moet en zal relevant blijven. We moeten onze studenten wapenen tegen een maatschappij en een arbeidsmarkt waarin mentaal welbevinden steeds meer uitgedaagd worden. Studeren is meer dan kennisreproductie alleen.’ (EM / Illustratie Amber Gyselings)

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten