• 18/07/2024

40 miljoen sigaretten gevat in Duffel, geen fusie PZ Berlaar/Nijlen-Heist

DUFFEL – De Douane heeft , met de steun van Europol, 40 miljoen sigaretten in beslag genomen in Duffel.

De sigaretten lagen in een entrepot in vijf opleggers. De sigaretten werden waarschijnlijk in Aarlen geproduceerd. Vijf arrestaties werden ter plaatse verricht.

In Aarlen ontmantelde de douane voor de eerste keer een illegale sigarettenfabriek. Dit is de eerste illegale sigarettenfabriek die in de provincie Luxemburg wordt ontmanteld. De douaniers namen een groot aantal precursoren in beslag, ongeveer twee miljoen sigaretten, 600 kilogram gesneden tabak en 4 000 kilogram ruwe tabak. Negen arbeiders werden ter plaatse gearresteerd. In totaal vertegenwoordigen deze inbeslagnames ongeveer twintig miljoen euro aan ontdoken accijnzen en btw. In 2022 nam de Opsporingsdienst van de Douane al meer dan 135 miljoen sigaretten in beslag, deze vangst inbegrepen. Voor heel 2021 nam de Opsporingsdienst van de Douane 281 miljoen sigaretten in beslag.

Na diepgaand onderzoek hebben het politiecollege van Berlaar-Nijlen en het schepencollege van Heist-op-den-Berg besloten om wel hun politionele samenwerking verder uit te bouwen, maar in de nabije toekomst niet te fuseren.

Walter Horemans (CD&V), burgemeester van Berlaar: ‘De politiezones Heist en Berlaar-Nijlen streven steeds naar een verbetering van hun dienstverlening en werking. De betrokken besturen besloten om te laten onderzoeken of een fusie van beide politiezones daarop een positief effect zou kunnen hebben. Daarnaast ervaren zowel de zones zelf als de lokale besturen een nood aan opschaling. Een fusie zou daaraan kunnen tegemoetkomen. Onder begeleiding van de verbindingsambtenaar voor politie bij de provinciegouverneur werd onderzocht of het haalbaar en doeltreffend zou zijn om de politiezones te fusioneren. Alle aspecten werden daarbij onder de loep genomen: financiën, personeel, organisatie, logistiek, …

Paul Verbeeck (CD&V), burgemeester van Nijlen: ‘De studie is nu afgerond. De politiezones Berlaar-Nijlen en Heist vertonen veel gelijkenissen en zijn goed vertrouwd met mekaars werking en grondgebied. De prioriteiten in hun zonaal veiligheidsplan zijn gelijklopend. Bij een fusie zou hun eerste voorkeur dan ook naar elkaar gaan. Er is echter niet duidelijk aangetoond dat een fusie tussen de politiezones Berlaar-Nijlen en Heist daadwerkelijk zou bijdragen tot de verbetering van de dienstverlening en werking van beide politiezones.’

Jan Moons (N-VA), burgemeester van Heist-op-den-Berg: ‘Er zouden waarschijnlijk ook aanzienlijke inspanningen en uitgaven nodig zijn, zowel op menselijk als logistiek en financieel vlak. Momenteel lijkt dat niet in verhouding te staan tot de voordelen. Bovendien is er op federaal vlak een initiatief om gerealiseerde fusies te evalueren. Het is mogelijk dat de financiering van dergelijke fusies en ook de schaal van de politiezones als resultaat daarvan nog worden bijgestuurd. De lokale besturen willen daarom liever het federale initiatief afwachten.’ (EM / Foto FOD Financiën)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten