• 17/06/2024

37 Antwerpse zomerscholen openen in juli en augustus hun deuren

MORTSEL – In juli en augustus vinden er in de provincie Antwerpen in 37 steden en gemeenten zomerscholen en andere speelleeractiviteiten plaats. De provincie Antwerpen blijft daarmee koploper in Vlaanderen. Voor het derde jaar op rij biedt het provinciebestuur praktische en inhoudelijke ondersteuning aan.

Vorig jaar vonden er in 39 Antwerpse steden en gemeenten zomerscholen en andere speelleeractiviteiten plaats, vandaag staat de teller op 38. Kathleen Helsen (CD&V), gedeputeerde voor flankerend onderwijs: ‘Voor het tweede jaar op rij kunnen kinderen in meer dan helft van onze steden en gemeenten tijdens de grote vakantie spelenderwijs hun leerstof opfrissen en daar zijn we best wel trots op. De provincie Antwerpen zorgt in haar eentje immers voor een derde van alle zomerscholen in Vlaanderen. De organisatie ligt vooral in handen van de lokale besturen. We stellen vast dat het inrichten van een zomerschool of een ander speelleerinitiatief steeds meer in hun beleid verankerd raakt. Vooral kinderen met een kwetsbaar profiel of een leerachterstand hebben daar baat bij. Toch waren zulke initiatieven vóór de coronacrisis eerder uitzondering dan regel. We mogen dus gerust spreken van een gunstige evolutie.’

De initiatieven zijn zeer uiteenlopend. Het meest bekend zijn de klassieke zomerscholen. De inrichters bepalen zelf hun doelgroep: leerlingen uit kleuter- lager, secundair of buitengewoon onderwijs. Daarnaast worden er op steeds meer plaatsen zomeractiviteiten aangeboden die gecombineerd zijn met leerprikkels, zoals bijvoorbeeld een speelpleinwerking waarin af en toe aan een aantal kinderen les wordt gegeven.

Helsen: ‘Een zomerschool is een kans om kinderen nog beter voor te bereiden op het volgende schooljaar. Sport en spel zijn heel belangrijk en kunnen perfect aan leren gekoppeld worden. In de meeste gevallen is een halve dag voorzien om te ravotten en wordt er het andere dagdeel spelenderwijs geleerd. Meestal komen taal en rekenen aan bod, maar er wordt ook ingezet op andere vaardigheden, zoals techniek of artistieke vorming. Het plezier primeert. Het is per slot van rekening vakantie.’

Net als de voorbije zomers kunnen de organisatoren rekenen op praktische en inhoudelijke ondersteuning vanuit het provinciebestuur. Dat aanbod breidt nog elk jaar uit. Zo voorziet de provincie onder meer in praktische draaiboeken, een vormingsaanbod voor coördinatoren en begeleiders, een lerend netwerk én een uitgebreid pakket aan didactisch materiaal en speelmateriaal. Via DocAtlas is geïnvesteerd in extra zomerkoffers met didactische materialen en spelmaterialen, onder meer  voor OKAN-klassen met anderstalige nieuwkomers. Die koffers kan je gratis uitlenen.

De provincie helpt ook geschikte vrijwilligers zoeken om al deze initiatieven te begeleiden. Wie enkele dagen mee wil lesgeven of aan andere activiteiten meewerken, kunnen zich centraal aanmelden www.provincieantwerpenleert.be. Op die website staat ook een uitgebreid vormingsaanbod met basismodules over leerstrategieën, differentiatie, spelend leren, verbindend taalgebruik,… (EM)

 

🤞 Abonneer u op onze nieuwsbrief

Ontvang tweemaal per week een overzicht van het nieuws uit uw regio


Aanverwante berichten